Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Zuid-Limburgse psycholance in gebruik genomen

3 april 2018 Op 3 april is in Heerlen de psycholance voor het vervoer van mensen met verward gedrag in gebruik genomen door Julliëtte van Eerd (voorzitter van de raad van bestuur van Mondriaan) en Peter van Zutphen (wethouder zorg en welzijn gemeente Heerlen). De psycholance is een uitwerking van de opdracht die gemeenten van de overheid hebben gekregen om voor 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak te realiseren met betrekking tot de doelgroep Personen met Verward Gedrag.

Samenwerking

In Zuid- Limburg is Mondriaan samen met een aantal partners waaronder Zuid-Limburgse gemeenten (onder leiding van gemeente Heerlen), Zorgverzekeraars CZ, VGZ, GGD-Z-L/RAV, Zuyderland, Politie Limburg, ervaringsdeskundigen en een vertegenwoordiging van de cliëntenraad voortvarend aan de slag gegaan met de aanpak voor personen met verward gedrag.  

Passend vervoer

Passend vervoer is noodzakelijk, omdat mensen die geen strafbaar feit hebben gepleegd, niet thuis horen in een politieauto. Ook is een ambulance in dit geval vaak niet nodig. Door de inzet van passend vervoer worden deze mensen op een veilige, prettige, niet-stigmatiserende manier, professioneel vervoerd. Er is een subsidie toegekend voor een pilot passend vervoer door ZonMW voor de duur van één jaar. Tijdens deze periode zal gemonitord worden hoe vaak en wanneer passend vervoer wordt ingezet. En ook hoe dit ervaren wordt door de mensen die vervoerd worden: de personen met verward gedrag en hun naasten.

Werkwijze

De nieuwe dienstauto van de Spoedeisende Psychiatrie (SEP) zal, naast de inzet voor crises, ingezet worden als psycholance door de medewerkers van de SEP voor personen met verward gedrag. De werkwijze is in nauw overleg met andere GGZ-instellingen in de provincie en de politie Limburg vastgesteld. Voor de regio Westelijke Mijnstreek zal, net als in Noord- en midden Limburg, het passend vervoer worden opgepakt door een particuliere vervoerder, de GGZ vervoersdienst. Daarmee is voor de hele provincie het vervoer gerealiseerd.