Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Zwemmen in Sibelcogroeve

Zwemmen in de Sibelcogroeve is technisch haalbaar. Het college van B&W van de gemeente Heerlen wil dat in principe ook mogelijk maken. Voordat het echter zover is moet in het najaar nog goed worden gekeken onder welke voorwaarden dat het beste kan. Dan presenteert het college een aantal scenario’s aan de gemeenteraad, op basis waarvan dan wordt gesproken over een verdere aanpak.

Dit is de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek dat de afgelopen maanden op verzoek van de raad is uitgevoerd naar de mogelijkheden om zwemmen en recreatie in de Sibelcogroeve op een verantwoorde manier te gaan realiseren. Het onderzoek is uitgevoerd in nauw overleg met de gemeenteraad, bewoners, Silbelco, Natuurmonumenten en de Provincie.

Advies

Op basis van het onderzoek ligt er nu het advies dat zwemmen technisch mogelijk is. Echter, er is een aantal bezwaren waardoor het onmogelijk is om op korte(re) termijn te starten met een kleinschalige zwemvoorziening bij de Zuidplas.

Afspraken

Zo is op dit moment sprake van een verlies op de exploitatie van circa 70.000 euro per jaar. Voor een deel kan dat worden weggewerkt door te zorgen voor inkomsten. Ook is de Zuidplas het leefgebied van de bever. Dat maakt zwemmen op die locatie niet meteen onmogelijk, maar vraagt wel om strikte regels en voorwaarden ter bescherming.

Wat ook speelt is dat de Zuidplas naar verwachting in de tweede helft van dit jaar van de Provincie de bestemming goudgroene natuur krijgt. Als in een dergelijk gebied een zwemvoorziening komt, gaat dat ten koste van een deel van de natuur. Die moet dan op een andere plaats worden gecompenseerd, of daarvoor moet een bedrag worden betaald. Verder is nog niet duidelijk wie welke rol gaat spelen wanneer er daadwerkelijk gezwommen gaat worden.

Serieus bekijken

Wethouder Loek Damen: “Het is goed dat we dit onderzoek samen met alle betrokken partijen hebben opgepakt en dat we nu duidelijkheid hebben over de haalbaarheid en de beste locatie voor zwemmen in de Sibelcogroeve. Hieruit blijkt dat het niet gemakkelijk is om dit te realiseren, maar Heerlen en de regio verdienen het om dit serieus te bekijken”.

Datum nieuwsbericht

20 juli 2021

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.