Gemeentegrond gebruiken

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruik maken van gemeentegrond. Wilt u iets plaatsen op gemeentegrond, bijvoorbeeld een hoogwerker, container of steiger? Vraag dan eerst om toestemming.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Als u iets wilt plaatsen op gemeentegrond, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Dat geldt ook als u de grond tijdelijk wil gebruiken. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

In Heerlen moet u altijd een vergunning tijdelijk gebruik gemeentegrond aanvragen als u objecten langs de kant van de weg of op de stoep wilt plaatsen. Ook als de stoep particulier eigendom is, maar een openbaar karakter heeft.
U krijgt o.a. geen vergunning voor het plaatsen van een object: 

 • in openbaar groen
 • op de rijweg waar een stopverbod geldt
 • speelplaats, zandbak of speelweide
 • op een gehandicaptenparkeerplaats
 • bij een brandkraan (zowel boven- als ondergronds)

Verder:

 • mag er geen schade aan het wegdek ontstaan
 • moeten vluchtwegen vrij blijven
 • moet de doorgang voor hulp diensten moet minimaal 3,50 meter breed zijn
 • mag een container nooit op de stoep geplaatst worden.

Regel dit meteen online

Kosten

U betaalt € 17,75  voor de vergunning en 2,10 per m2 (tarief 2020).

Bij het ontbreken van het Kvk-nummer in het aanvraagformulier (indien de aanvrager een organisatie of onderneming is) brengen we de kosten bij de aanvrager persoonlijk in rekening.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Zo vraagt u toestemming om gemeentegrond te gebruiken:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U levert aan:
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van het stuk grond en eventueel een foto
  • een beschrijving van wat u gaat doen en wanneer
 • kvk-nummer bij bedrijven.

Regel dit meteen online

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.