Gemeentelijke belastingen

De gemeente heft belasting op bepaalde voorzieningen. De meest voorkomende zijn: onroerendezaakbelasting (ozb), hondenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De BsGW in Roermond heft en int voor de gemeente de gemeentelijke belastingen.

Of zoekt u? Gerelateerde links:

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen. De straat, het riool, de openbare verlichting, de afvalinzameling, noem maar op. Al deze voorzieningen kosten geld. De gemeente heft daarom een aantal gemeentelijke belastingen. Per gemeente verschillen de belastingen. De gemeente mag alleen die belastingen heffen die zijn genoemd in de wet.

De heffing en inning van gemeentelijke belastingen in Heerlen voert de BsGW (Belasting-samenwerking Gemeenten en Waterschappen) in Roermond uit. De BsGW heeft een digitaal belastingloket waar u tal van zaken online kunt regelen.

De meest voorkomende gemeentelijke belastingen zijn:

  • onroerendezaakbelasting (OZB);
  • toeristenbelasting;
  • hondenbelasting;
  • precariobelasting;
  • rioolheffing;
  • afvalstoffenheffing.

Wilt u de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met die van andere woningen? Kijk dan bij het WOZ-waardeloket.

Kosten

Kijkt u voor de kosten op de website van de BsGW.

Bezwaar en beroep

Neem contact op met de BsGW.