Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kadernota 2022: Grote ambities voor stad en inwoners

In de nota staan de aanbevelingen en kaders van het college om te komen tot de Begroting 2022. De raad stelt die aanbevelingen definitief vast in een extra vergadering op 30 juni. Aan de hand daarvan wordt de Begroting 2022 opgesteld.

“Heerlen is bezig met belangrijke dingen. De stad heeft grote ambities en de afgelopen tijd hebben we enorme stappen gezet. We vinden het belangrijk om af te maken waar we mee bezig zijn en dat we nieuwe kansen snel en goed kunnen oppakken. Samen met inwoners, ondernemingen en instellingen gaan we aan de slag. De stad verdient het dat we ons voor de volle honderd procent blijven inzetten.” Dit is de belangrijkste boodschap van het college van B&W in de Kadernota 2022.

Financieel gezond

Vanwege dreigende tekorten is in 2018, samen met de raad en de provincie, een herstelplan opgesteld dat op 31 december van dit jaar afloopt. Volgens het principe van ‘zero-based’ is vorig jaar de hele begroting tot in detail uitgeplozen. Ondanks tegenslagen is het daarmee gelukt om de stad weer financieel gezond te maken. De volgende stap is nu opgavegericht naar de toekomst kijken. Niet meer alles volledig vastleggen in de begroting, maar ruimte blijven houden om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Wethouder Loek Damen van financiën: “De maatschappij staat niet stil. Elke dag gebeuren er dingen waar wij als gemeente geen invloed op hebben, maar toch op moeten reageren. Daarvoor heb je een flexibele begroting nodig. Alleen op die manier kunnen we kansen pakken als ze zich voordoen en adequaat regeren om eventuele risico’s tijdig te pareren”.

Onderwijs in de binnenstad

Een van die nieuwe kansen is het realiseren van een oude wens van het college: het onderwijs terug halen naar de binnenstad. Honderden medewerkers en tienduizenden studenten worden gehuisvest in het centrum; een enorme opsteker voor dat gebied.

Naast de vastgestelde wettelijke taken liggen de ambities en uitdagingen voor 2022 vooral bij het wegwerken van sociale achterstanden en het versterken van de leefbaarheid en veiligheid van de stad. Dat is al goed zichtbaar bij de aanpak Heerlen-Noord, het gebied dat vorig jaar is aangewezen als stedelijk vernieuwingsgebied, bij de projecten die worden uitgevoerd in het kader van de Regiodeal, het Volkshuisvestingsfonds, de grensoverschrijdende samenwerking en de nationale omgevingsvisie (Novi).


Bekijk de Kadernota 2022.

Datum nieuwsbericht

18 mei 2021

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.