Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Geocaching

In Nederland is het geocaching, het zoeken naar een schat met een GPS aan de hand van geografische coördinaten, een snelgroeiende recreatieve activiteit. Ook in de gemeente Heerlen zijn steeds meer caches (schatten) geplaatst, gezocht en gevonden.

De gemeente Heerlen staat open voor deze leuke en sportieve activiteit, maar wil voorkomen dat er overlast en onveilige situaties ontstaan in het openbare gebied, wijken of de natuur. Een cache mag u zonder vergunning/ontheffing plaatsen. De gemeente geeft nooit toestemming voor het aanplakken of betimmeren van bomen. U moet zich houden aan een aantal algemene regels. Deze regels vindt u onder het kopje “voorwaarden”.

Een cache mag u plaatsen als u zich houdt aan de spelregels die zijn omschreven in de handleiding met de volgende aanvullende voorwaarden:

  • U mag geen caches op of aan gemeentelijke bomen plaatsen zonder vergunning (meer informatie zie bomenverordening);
  • De gemeente houdt bij het uitvoeren van haar taken geen rekening met de aanwezigheid van de cache. De gemeente kan en mag een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen;
  • U mag geen schade of hinder veroorzaken in de natuur of aan gemeentelijke eigendommen;
  • De locatie van de cache is te bereiken via de openbare weg of openbare paden;
  • Een cache mag geen nadelig effect hebben op de verkeersveiligheid, de bruikbaarheid van de openbare weg of een storend effect voor het stadsbeeld van de gemeente Heerlen zijn;
  • U mag niet met gereedschap diep in gemeentegrond graven;
  • Een particulier terrein waarop gebouwen staan en waarin mensen verblijven (zoals een woning, school of bedrijf) mogen geen overlast hebben van het geocaching;
  • De persoon die de cache aanbrengt is zelf verantwoordelijk voor zijn cache. Met de plaatsing van een cache ontziet de eigenaar de gemeente Heerlen van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache kan ontstaan.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.