Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Terugblik: GMS on tour

Gemeente Heerlen en de woningcorporaties Wonen Limburg, Weller, Vincio Wonen, Wonen Zuid en Stadsregio Parkstad Limburg ondertekenden in september 2020 een intentieovereenkomst om samen te werken aan de leefbaarheid van de wijk GMS.

Hiermee kiezen we ervoor de komende jaren te investeren in GMS, te bouwen aan een sterkere en socialere wijk, en in te zetten op de creativiteit en ideeën van de wijk zelf. Met deze impuls willen de partners deze wijk een nieuw toekomstperspectief bieden.

Om tot een nieuwe visie te komen, is ‘GMS On Tour’ opgezet, een programma waarbij we in één maand tijd (oktober 2021) zoveel mogelijk interactie zochten met alle betrokkenen. Hiervoor organiseerden we de volgende activiteiten:

  • GMS On Tour Bus - Met de GMS On Tour Bus hebben we op 4 verschillende plekken in de wijk gestaan. Bewoners, ondernemers en andere belangstellenden konden langs lopen om hun visie op de wijk te geven.
  • GMS On Tour Workshops – We organiseerden een aantal gerichte workshops rondom specifieke thema’s, zoals ondernemen, zorg, vastgoed en een rondwandeling voor raadsleden. Daarmee konden we in kleinere teams gerichter stil staan bij specifieke onderwerpen.
  • GMS On Tour Kids Reporters – In samenwerking met Basisschool de Horizon hebben we 6 kinderen opgeleid in vloggen (maken van een videoblog). Deze Kids Reporters hebben een vlog gemaakt met hun visie op de wijk.
  • GMS On Tour Enquête – We hebben via het burgerpanel van de gemeente Heerlen een enquête uitgezet.
  • GMS On Tour Interviews – We hebben aanvullende interviews gehouden om meer inzichten te verkrijgen, bijvoorbeeld met de BOA en de wijkagent, de Moskee, een historicus en Basisschool de Horizon.

Alle inzichten die we hebben opgehaald, zijn verwerkt in het Wijkontwikkelingsplan.

Klik hier voor het Wijkontwikkelingsplan GMS.

.

Datum nieuwsbericht

1 juni 2022

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.