Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gratis energie bespaarcoach, E-knip en Witgoed omruilactie

Wie krijgt het automatisch en hoeft niet aan te vragen?

Inwoners met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau krijgen automatisch €  250,- via de Parkstad Energieknip-app en hebben recht op een gratis energiebespaarcoach. De coach komt bij u thuis en kijkt of u recht heeft op de witgoedomruilactie. U krijgt dit alleen als u de energietoeslag heeft gekregen. Heeft u de brief met QR-code niet meer? Vraag dan telefonisch een kopie op bij de gemeente: 045 - 560 50 40.

Wie krijgt het niet automatisch?

Huishoudens met een inkomen boven de 130% van het sociaal minimum moeten zelf een aanvraag doen.

Inwoners met een netto gezinsinkomen tussen 130% en 175%: 

 • Is uw inkomen tussen de 130% en 175% van het bijstandsniveau? Dan komt u in aanmerking voor de Energieknip met € 100,- voor kleine, energiebesparende maatregelen en een gratis energie bespaarcoach.  Als er een energie bespaarcoach bij u thuis komt, kijkt hij of u in aanmerking komt voor de witgoed omruilactie. U kunt hiervoor een aanvraag indienen.

Inwoners met een netto gezinsinkomen boven 175%: 

 • Is uw inkomen boven 175% van het bijstandsniveau? Dan komt u alleen in aanmerking voor een gratis energie bespaarcoach. U kunt hiervoor een aanvraag indienen.

Voorwaarden voor recht op de gratis energiecoach en omruil van witgoed

 • U woont zelfstandig in de gemeente Heerlen.
  Woont u in een verpleeg -of zorginstelling, begeleid of beschermd, bent u kamerbewoner of heeft u een briefadres? Dan heeft u geen recht.
 • U heeft nog niet eerder een brief met QR-code voor de Energieknip App en energiecoach gekregen.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand (bv detentie).
 • U bent Nederlander of hiermee gelijkgesteld.
 • U heeft een inkomen tussen de 130 en 175% van de bijstandsnorm van de gemeente Heerlen.

Hoe hoog is 130% en 175% van het sociaal minimum per maand vanaf 1 juli 2023?

Gezinssituatie 130% netto per maand inclusief vt 175% netto per maand inclusief vt
Alleenstaand of alleenstaand ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.581,60 € 2.129,08
Alleenstaand en gepensioneerd € 1.764,95 € 2.375,90
Getrouwd/samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.259,42 € 3.041,52
Getrouwd/samenwonend en gepensioneerd € 2.396,68 € 3.226,30

Wat moet u doen?

 • Vul het juiste formulier in.
 • U hoeft niets mee te sturen met het formulier.
 • Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar de gemeente.

Hoe gaat het verder?

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag.
 • U krijgt van ons een brief.
 • Is uw inkomen lager dan 130% van het sociaal minimum? Vraag de energietoeslag 2023 aan. Dit kan waarschijnlijk vanaf begin 2024.

Wij sturen u binnen 8 weken een brief.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.