Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken

Ligt er naast uw woning een stuk gemeentegrond? U kunt deze grond soms kopen en aan uw eigen grond toevoegen. 

Een stuk gemeentegrond naast uw koopwoning kunt u kopen, huren of tijdelijk gebruiken. Ook als het naast de tuin van uw woning ligt. Het gaat om openbaar groen of restgrond. Hiervoor moet u betalen.

Het kopen, huren of in gebruik nemen van gemeentegrond kan alleen als het voor iedereen voordeel oplevert. Het is illegaal om zonder toestemming van de gemeente gemeentegrond te gebruiken.

U kunt geen grond kopen die hoort bij de gemeentelijke groenvoorziening in uw woonomgeving.

De voorwaarden voor het kopen, huren of gebruiken van gemeentegrond zijn onder andere:

 • De groenstrook of restgrond grenst aan uw woning. Of aan de tuin bij uw woning.
 • U bent eigenaar van de woning.
 • De omwonenden hebben er geen last van dat de groenstrook van u is.
 • U zorgt zelf voor het onderhoud van het stuk groen.
 • Uw plannen met het stuk grond zijn stedenbouwkundig verantwoord.
 • Er lopen geen kabels of leidingen onder het stuk grond.
 • Het stuk grond ligt niet te dicht bij het riool.
 • Als een reststrook grenst aan meerdere eigendommen van verschillende eigenaren, kunnen we de strook alleen verkopen als alle eigenaren van de aangrenzende grond het willen kopen.

Beoordelen we de aanvraag positief, dan starten we de onderhandelingen voor de verkoop. De koopprijs en de kosten koper zijn voor rekening van de koper. Soms schakelt de gemeente een taxateur in. Deze kosten betaalt de koper.

Zo doet u een aanvraag voor het kopen, huren of gebruiken van een stuk gemeentegrond:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een geldig adres
  • een situatieschets van de grond en wat u ermee wilt doen
  • een duidelijke tekening (kadastraal) van het stuk grond waar het om gaat

Keuren we de aanvraag voor de koop van gemeentegrond goed, dan is er extra tijd nodig voor:

 • het maken van het contract
 • de besluitvorming
 • de notariële akte

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.