Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Het kopen van groenstroken en restgronden

Ligt er naast uw woning een stuk gemeentegrond? U kunt deze grond onder bepaalde voorwaarden kopen en aan uw eigen grond toevoegen. 

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Als er naast uw woning (waarvan u eigenaar bent, niet huurder!) een stuk gemeentegrond ligt, kunt u deze grond onder bepaalde voorwaarden kopen en aan uw eigen grond toevoegen. Vaak betreft het openbaar groen. Gemeentegrond in gebruik nemen zonder deze te kopen is niet toegestaan. Hier handhaven wij op. 

Voorwaarden

Een aanvraag om gemeentegrond te kopen beoordelen we aan de hand van een aantal criteria, zoals:

  • De grond grenst direct aan uw eigen grond; 
  • De gemeentegrond gaan wij niet meer gebruiken voor gemeentelijke ontwikkelingen;
  • Er is geen sprake van waardevolle of beeldbepalende bomen, struiken of structureel groen;
  • De verkeersveiligheid moet gewaarborgd blijven;
  • De overblijvende gemeentegrond moet bereikbaar blijven in verband met onderhoud;
  • Er liggen geen kabels of leidingen in de grond. 

Let op:
Reststroken die grenzen aan een huurwoning verkopen we niet aan de bewoners van de huurwoning. Als een reststrook grenst aan meerdere eigendommen van verschillende eigenaren, kunnen we de strook alleen verkopen als alle eigenaren van de aangrenzende grond het willen kopen.

Kosten

Als de aanvraag positief beoordeeld is, start de gemeente de onderhandelingen voor de koop op. De koopprijs en de kosten koper zijn voor rekening van de koper. Mogelijk schakelt de gemeente een taxateur in. Deze kosten zijn voor rekening van de koper.

Welke panden en kavels de gemeente te koop aanbiedt, vindt u hier.

Doen of meenemen

Om te vragen of u een stuk grond van de gemeente mag kopen, heeft u nodig: 

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • uw naam en adres;
  • een situatieschets van de grond en wat u ermee wilt doen;
  • de ligging van het stuk grond ten opzichte van uw woning

Termijn

De gemeente heeft 8 weken de tijd om een besluit te nemen en kan deze beslistermijn nog een keer verlengen. Als de aanvraag voor de koop van gemeentegrond is goedgekeurd, moet u rekening houden met extra tijd die nodig is voor het opstellen van de overeenkomst, de besluitvorming en de notariële akte.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Het is ook niet mogelijk om in beroep te gaan.