Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken

Ligt er naast uw woning een stuk gemeentegrond? U kunt deze grond onder bepaalde voorwaarden kopen en aan uw eigen grond toevoegen. 

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Een stuk gemeentegrond naast uw koopwoning kunt u kopen, huren of tijdelijk gebruiken. Ook als het naast de tuin van uw woning ligt. Het gaat om openbaar groen of restgrond. Hiervoor moet u betalen.

Het kopen, huren of in gebruik nemen van gemeentegrond kan alleen als het voor iedereen voordeel oplevert. Het is illegaal om zonder toestemming van de gemeente gemeentegrond te gebruiken.

U kunt geen grond kopen die deel uitmaakt van de gemeentelijke groenvoorziening in uw woonomgeving.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het kopen, huren of gebruiken van gemeentegrond zijn onder andere:

 • De groenstrook of restgrond grenst aan uw woning. Of aan de tuin bij uw woning.
 • U bent eigenaar van de woning.
 • De omwonenden hebben er geen last van dat de groenstrook van u is.
 • U zorgt zelf voor het onderhoud van het stuk groen.
 • Uw plannen met het stuk grond zijn stedenbouwkundig verantwoord.
 • Er lopen geen kabels of leidingen onder het stuk grond.
 • Het stuk grond ligt niet te dicht bij het riool.
 • U moet eigenaar zijn van de woning en geen huurder. Als een reststrook grenst aan meerdere eigendommen van verschillende eigenaren, kunnen we de strook alleen verkopen als alle eigenaren van de aangrenzende grond het willen kopen.

Kosten

Als de aanvraag positief beoordeeld is, start de gemeente de onderhandelingen voor de koop. De koopprijs en de kosten koper zijn voor rekening van de koper. Mogelijk schakelt de gemeente een taxateur in. Deze kosten zijn voor rekening van de koper.

Welke panden en kavels de gemeente te koop aanbiedt, vindt u op onze webpagina Verkoop vastgoed.

Doen of meenemen

Zo doet u een aanvraag voor het kopen, huren of gebruiken van een stuk gemeentegrond:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een geldig adres
  • een situatieschets van de grond en wat u ermee wilt doen
  • een duidelijke tekening (kadastraal) van het stuk grond waar het om gaat

Termijn

De gemeente heeft 8 weken de tijd om een besluit te nemen en kan deze beslistermijn nog een keer verlengen. Als de aanvraag voor de koop van gemeentegrond is goedgekeurd, moet u rekening houden met extra tijd die nodig is voor het opstellen van de overeenkomst, de besluitvorming en de notariële akte.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Het is ook niet mogelijk om in beroep te gaan.