Hennep aanpak Parkstad

Hennep Aanpak Parkstad is een project dat op 1 juli 2019 gestart is en waarbij in een periode van 3 jaar álle bedrijfsmatige panden (loodsen, schuren, stallen, winkels) in Parkstad worden gecontroleerd op de aanwezigheid van hennepplantages of drugslabs. Hennep en synthetische drugs worden op veel plekken geproduceerd. Ook in stedelijk gebied worden op industrieterreinen en zelfs midden in woonwijken grootschalige productielocaties ontdekt*. Criminelen schuwen bedreiging en geweld niet. De ondermijning van onze samenleving door deze criminelen accepteren wij niet.

Daarom is besloten tot een nieuwe aanpak. Tot nu toe worden bedrijfspanden door de politie gecontroleerd als er duidelijke verdenkingen zijn dat er iets illegaals gebeurt. In het project Hennep Aanpak Parkstad gaan gemeenten systematisch álle bedrijfspanden controleren. Daarmee geven we ook een duidelijk signaal naar de criminelen dat ze hier niet moeten zijn. Zo zullen we hennepteelt en drugslabs uit Parkstad weren en ondermijning van onze samenleving tegengaan.

Wat is de juridische basis van deze controles?

We toetsen of de bedrijfsgebouwen in gebruik zijn conform het bestemmingplan. Bij het toepassen van dit bestuurlijk instrument hoeft er geen sprake te zijn van een concrete verdenking van criminele activiteiten om een pand te controleren. Dit in tegenstelling tot een controle die door de politie wordt uitgevoerd. Een huiszoekingsbevel is daarom niet nodig. Pandeigenaren en –gebruikers zijn verplicht aan de controles mee te werken. Als eigenaren zich blijven verzetten tegen controles zullen we ons met de politie toegang tot het pand verschaffen.

Hoe is het project ingericht?

De controles worden uitgevoerd door een team gemeentelijke toezichthouders, die exclusief voor het project zijn aangesteld. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie. Hierdoor kunnen niet alleen bestuursrechtelijke maatregelen genomen worden door de gemeente als een hennepplantage of drugslab wordt aangetroffen, maar kan er ook strafrechtelijk worden ingegrepen. Als er andere zaken worden aangetroffen die niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, dan wordt dit gerapporteerd. 

Waar worden de controles uitgevoerd?

Het project start in Heerlen en Kerkrade. Later zal dit uitgebreid worden naar andere parkstadgemeenten. Uitgangspunt is dat alle bedrijfsmatige panden waar redelijkerwijs een grote hennepplantage of drugslab kan worden ingericht, worden gecontroleerd. Het maakt hierbij niet uit of een pand op een industrieterrein, in een winkelgebied of woonwijk ligt.

Hoe past het project binnen het beleid van gemeente Heerlen?

Gemeente Heerlen hanteert een streng beleid tegen drugs. Aanwezigheid van verdovende middelen heeft grote impact op inwoners, ondernemers en bezoekers. De openbare orde en veiligheid zijn in het geding. Daarom heeft de gemeente duidelijke regels rondom coffeeshops. Bij het aantreffen van drugs in woningen kan een woning worden gesloten. Meer over de Heerlense drugsaanpak leest u hier.

Wilt u op de hoogte blijven?

Voor informatie over de voortgang van Hennep Aanpak Heerlen kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Laat via een mail weten dat u de nieuwsbrief wil krijgen. Vermeld in deze mail uw voor en achternaam en het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief wil ontvangen.

Landelijke aanpak ondermijning 

Hennep Aanpak Parkstad maakt deel uit van een landelijk initiatief om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Het kabinet heeft hiervoor 100 miljoen ter beschikking gesteld. Gemeenten en andere veiligheidspartners hebben ideeën en projecten ingediend ter bestrijding van de ondermijning. Hennep Aanpak Parkstad is één van deze projecten en kreeg hiervoor €1.6 miljoen voor de komende 3 jaar. Kijk voor meer informatie over ondermijning op de website van de Rijksoverheid.

Producten

Parkstad gemeenten werken samen in project tegen illegale hennepteelt
HAP (Hennep Aanpak Parkstad): vanaf 1 september sluiten alle Parkstad gemeenten aan bij het project HAP om de georganiseerde criminaliteit, en meer specifiek de illegale hennepteelt, te bestrijden.

*  “Limburg is populair bij criminelen die hard drugs en soft drugs produceren. De ligging van Limburg aan de grens met en België en Duitsland speelt daarbij zeker een rol. Per 10.000 inwoners worden gemiddeld 5,9 hennepplantages aangetroffen. Dit is het hoogste gemiddelde van Nederland. De productie van hennep en synthetische drugs is ook een probleem in bedrijfsgebouwen. De afgelopen jaren werden tientallen hennepplantages in bedrijfsgebouwen opgerold. En 3 keer een XTC-lab.”