Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Huishoudelijk afval aanbieden

Elk huishouden produceert afval. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), papier en verpakkingen. Dit noem je huishoudelijk afval. In de gemeente Heerlen zorgt Rd4 voor de inzameling van het huishoudelijk afval. 

Gemeente Heerlen handhaaft streng tegen illegaal afval!

Huishoudelijk afval is bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval, papier en plastic verpakkingen. De gemeente zamelt dit in en zorgt bij veel afval voor een gescheiden inzameling. Dit geldt voor huishoudelijk afval dat gerecycled wordt of dat schadelijk is voor het milieu.

Dit afval zamelt de gemeente apart in:

  • bioafval (groente-, fruit- en tuinafval, ook bekend als gft-afval)
  • glas
  • papier
  • textiel
  • plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)

Rd4 zamelt in de gemeente Heerlen het huishoudelijk afval in. In Heerlen maken de meeste huishoudens gebruik van minicontainers. Bij woningen waar geen ruimte is voor minicontainers en geen verzamelsysteem in de buurt is, moet u gebruik maken van gekenmerkte blauwe huisvuilzakken. Collega's kunnen voor u nakijken of u deze afvalzakken krijgt.

Plastic, Metaal en Drankkarton

Plastic, metalen verpakkingen (blikjes) en drankkarton zamelt Rd4 apart in voor hergebruik. U kunt uw PMD in de speciale PMD-zakken doen. Deze zakken haalt u gratis op bij supermarkten.

Oud papier

Oud papier en karton haalt Rd4 of Rd4 in samenwerking met verenigingen maandelijks op. U kunt uw oud papier en karton ook gratis naar de Rd4-grondstoffenparken brengen of naar een straatvoorziening.

BEST-tas

Spullen die u niet meer gebruikt kunt u in de BEST-tas doen. Met deze tas kunt u oude boeken, elektrische apparaten (als ze in de BEST-tas passen), speelgoed en textiel laten ophalen door Rd4. Vaak kunt u elektrische apparaten ook bij winkels inleveren. De inzameldata staan op uw afvalwijzer.

Textiel en andere kleine kringloopspullen

Oude kleding en schoenen kunnen we prima hergebruiken. Breng ze naar een kringloopwinkel of speciale container voor textielinzameling of doe ze in de BEST-tas. De Rd4-kringloopwinkels verkopen deze tweedehandskleding. Wat we in Nederland niet verkopen, is vaak wel nog bruikbaar in ontwikkelingslanden (als kleding of als grondstof). U kunt kleding, textiel en schoenen ook zelf wegbrengen naar Rd4.

KCA

U kunt al uw KCA (Klein Chemisch Afval) gratis inleveren bij  Rd4-grondstoffenparken.

Een milieupas heeft u altijd nodig als u:

  • afval naar een Rd4-grondstoffenpark brengt
  • wilt inloggen in Mijn Rd4
  • aan huis grofvuil, grote elektrische apparaten (wit- en bruingoed) of kringloopgoederen wilt laten ophalen

De milieupas en de minicontainer zijn gekoppeld aan uw adres. Als u verhuist is de milieupas niet meer geldig.

Kijkt u voor de kosten op de website van Rd4 en BsGW

Illegaal afval aanbieden:

Het is verboden afval te dumpen. Ook mag u geen afval naast de ondergrondse afvalcontainers zetten. Wie betrapt wordt krijgt een rekening voor het opruimen van het afval van 131 euro. Betrappen we u een tweede keer of zet u meer dan één zak naast de containers dan krijgt ook nog een boete van 100 euro.

U moet ingeschreven staan bij de gemeente Heerlen. Vragen over uw container (aanvraag, vervangen, legen, omwisselen)? Regel dit met Rd4.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.