Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Hulp bij wonen en huishouden

Misschien kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen. Dit kan komen door uw gezondheid of door sociale problemen. U kunt bijvoorbeeld klusjes in huis niet meer zelf doen. Of u komt niet meer zelfstandig naar de tweede verdieping van uw huis. Het kan ook zijn dat u moeite heeft met het bijhouden van uw administratie. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Maar ook andere familieleden, vrienden en buren. Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld een klusjesdienst die u helpt in huis. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u kunnen helpen.

Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u ook met dit soort vragen terecht bij het sociaal buurtteam bij u in de buurt. U krijgt dan uitleg, advies of hulp. Een medewerker van het sociaal buurtteam onderzoekt samen met u wat uw hulpvraag is en wat u of uw omgeving zelf kunt doen. Ook bekijkt deze medewerker met u op welke gebieden eventueel professionele hulp nodig is. U maakt samen een plan, waarin u de afspraken vastlegt. Dit plan heet 1Gezin 1Plan.

Per 1 januari 2017 verzorgen twee aanbieders hulp bij het huishouden (zorg in natura). U mag de aanbieder zelf kiezen.

 • Ambulante Thuiszorg 
 • Meander Thuiszorg 

Komt uit het onderzoek dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening aanbieden. Dit is bijvoorbeeld een traplift of hulp bij het huishouden.

Kosten

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is maximaal € 17,50 per 4 weken. 

Voor de hulp in het huishouden betaalt u een bijdrage in de kosten. De bijdrage wordt berekend en vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor B.V. (CAK). Het CAK stuurt u een aparte brief waarin staat hoe hoog uw bijdrage is. Uw eigen bijdrage bedraagt maximaal € 17,50 (tarief 2019) per periode. Ook stuurt het CAK u een rekening met de gegevens die u nodig heeft om te kunnen betalen.

Voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau heeft de gemeente Heerlen met het CAK afgesproken dat zij geen eigen bijdrage hoeven te betalen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van het CAK: www.hetcak.nl

Op deze website kunt u zelf een berekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage.

Doen of meenemen

Zo meldt u uw hulpvraag bij de gemeente:

 • Neem contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger.
  • Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u met de hulpvraag kunnen helpen.
 • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliëntondersteuner.
 • Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. U bespreekt de volgende zaken:
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
 • Na het gesprek schrijft de gemeente een plan van aanpak.
 • Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget (pgb) te ontvangen.

U krijgt bijvoorbeeld een bijdrage voor hulp in het huishouden. U mag zelf kiezen wie u hiervoor inhuurt. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.