Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Hulp bij wonen en vervoer

Misschien kunt u door uw ouderdom, beperking of ziekte niet meer zelfstandig reizen. Of vindt u het moeilijk u te verplaatsen in en om uw woning. Misschien kunnen mensen in uw omgeving helpen. Of meld uw hulpvraag bij de gemeente.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Mensen in uw omgeving willen vaak ook helpen. Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Maar ook andere familieleden, vrienden en buren. Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en of mensen uit uw omgeving kunnen helpen.

Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken bijvoorbeeld een bezorgdienst, activiteiten voor ouderen of de regiotaxi.

Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u ook met dit soort vragen terecht bij het sociaal buurtteam bij u in de buurt. U krijgt dan uitleg, advies of hulp. Een medewerker van het sociaal buurtteam onderzoekt samen met u wat uw hulpvraag is en wat u of uw omgeving zelf kunt doen. Ook bekijkt deze medewerker met u op welke gebieden eventueel professionele hulp nodig is. U maakt samen een plan, waarin u de afspraken vastlegt. Dit plan heet 1Gezin 1Plan. 

Komt uit het onderzoek naar voren dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel.

Kosten

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is maximaal € 17,50 per 4 weken.

Voor de hulp bij vervoer betaalt u een bijdrage in de kosten. De bijdrage wordt berekend en vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor B.V. (CAK). Het CAK stuurt u een aparte brief waarin staat hoe hoog uw bijdrage is. Uw eigen bijdrage bedraagt maximaal € 17,50 (tarief 2019) per periode. Ook stuurt het CAK u een rekening met de gegevens die u nodig heeft om te kunnen betalen.

Voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau heeft de gemeente Heerlen met het CAK afgesproken dat zij geen eigen bijdrage hoeven te betalen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van het CAK: www.hetcak.nl

Op deze website kunt u zelf een berekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage.

Doen of meenemen

Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag uzelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld MEE.

De gemeente maakt een afspraak met u voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een kennis. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek maken we een plan van aanpak. Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening zoals persoonsgebonden budget te krijgen. Lees hierover meer bij ‘Persoonsgebonden budget’.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.