Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gemeentegrond gebruiken voor agrarische activiteiten

De gemeente heeft veel grond in eigendom bestemd voor het aanleggen van bijvoorbeeld: wegen, plantsoenen, scholen, bedrijventerreinen of bouwprojecten. Niet alle grond is klaar voor bebouwing of te gebruiken voor het uiteindelijke doel. Om allerlei redenen ligt veel grond er daarom nog braak of ongebruikt bij. 

Wilt u gemeentegrond gebruiken voor landbouw, tuinbouw, veehouderij of andere agrarische activiteiten? Vraag dan de gemeente om toestemming.

De gemeente verhuurt, verkoopt en verpacht grond voor agrarisch gebruik. Wilt u grond van de gemeente gebruiken voor uw agrarische bedrijf? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Verkoop kan alleen als de gemeente geen belangstelling meer heeft voor de grond. Krijgt u toestemming, dan kan de gemeente extra voorwaarden stellen aan het gebruik van de gepachte, gehuurde of gekochte grond.

Een aanvraag om gemeentegrond te gebruiken beoordelen we aan een aantal voorwaarden:

 • De grond grenst aan uw eigendom.
 • De grond is op korte termijn niet nodig voor gemeentelijke ontwikkelingen.
 • Op de grond staan geen beeldbepalende bomen, struiken of structureel groen.
 • De verkeersveiligheid blijft beschermd.
 • De grond die overblijft moet bereikbaar blijven voor onderhoud.

De kosten bepalen we aan de hand van de vastgestelde tarieven, de marktconforme huurprijzen of de pachtprijzen volgens het Pachtnormenbesluit.

Zo vraagt u toestemming om gemeentegrond te gebruiken voor landbouw:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • welk stuk grond u wilt gebruiken
  • of u de grond wilt kopen, huren of pachten
  • voor welke agrarische activiteiten u de grond wilt gebruiken
  • hoelang u de grond wilt gebruiken

De gemeente heeft 8 weken de tijd om een besluit te nemen en kan deze beslistermijn nog een keer verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.