Ideeënmarkt is afgelast

26 februari 2020 De ideeënmarkt is afgelast vanwege het Coronavirus.

In het stadhuis van Heerlen wordt op woensdagavond 1 april om 19.00 uur, een ideeënmarkt gehouden. Dit gebeurt op initiatief van de gemeenteraad. Iedereen met een idee om de stad te verbeteren is van harte welkom om mee te doen. Meld u aan vóór 11 maart 2020. 

De ideeënmarkt is bedoeld om inwoners van Heerlen meer bij de politiek te betrekken en om hun kennis en invloed beter in te zetten. De markt is niet bedoeld voor ideeën met een commercieel belang en de ideeën moeten direct ten goede komen aan de Heerlense samenleving.

Hoe gaat de markt in zijn werk?

Iedere deelnemer krijgt een marktkraampje om zijn of haar idee te presenteren en mensen hier enthousiast voor te maken. Dit gebeurt in de hal van het stadhuis. De raadsleden en andere bezoekers op hun beurt lopen langs de kramen en gaan in gesprek met de deelnemers.

Na afloop worden alle ingediende ideeën besproken door burgemeester en fractievoorzitters. Dan wordt ook duidelijk of en op welke manier de ideeën een vervolg krijgen.

Aanmelding vóór 20 maart

Om u aan te melden kunt u dit formulier downloaden. Stuur het ingevulde formulier terug naar idee@heerlen.nl of stuur het per post naar Gemeente Heerlen, afdeling Griffie, Postbus 6400 AA, Heerlen.

Meer info:

Lees de vraag-en-antwoord-lijst met uitvoerige informatie voor deelnemers

Noot van de redactie: de ideeënmarkt is afgelast i.v.m. maatregelen tegen het Coronavirus. Dit artikel is 16 maart 2020 aangepast. 

pen en papier