Ideële standplaats

Wilt u in een stand gedachten of gevoelens openbaar maken? Dan heeft u geen vergunning nodig. U heeft dit recht vanuit de Grondwet. Dit geldt ook voor de promotie van uw politieke partij. U heeft wel een vergunning nodig voor een standplaats. Regel een aanvraag.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Voor het plaatsen van een informatiestand heeft u een vergunning nodig. De gemeente kijkt naar het doel, de omvang en de plaats van uw standplaats en gaat na of u geen overlast veroorzaakt.

Kosten

Een vergunning voor een ideële standplaats is gratis.

Doen of meenemen

In uw aanvraag zijn de volgende zaken beschreven:

  • reden,
  • datum,
  • tijdstip, 
  • plaats.

Termijn

De gemeente beslist binnen acht weken over uw aanvraag. U krijgt hiervan bericht.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken na besluit bezwaar indienen.