Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Inburgeringscursus volgen

Als u in Nederland woont, de Nederlandse taal niet goed spreekt en begrijpt, en geen Nederlands paspoort heeft, moet u inburgeren. U kunt hiervoor een inburgeringscursus volgen. U leert dan Nederlands. Maar ook hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. U kiest zelf waar u een cursus wilt volgen. De cursus sluit u af met een inburgeringsexamen.

U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen via DUO.

U kunt een lening bij DUO aanvragen als de school waar u de inburgeringscursus wilt volgen, het keurmerk inburgering heeft. Let hierop als u zich wilt inschrijven op de school.

De cursus wordt afgesloten met een inburgeringsexamen. Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders kunt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd krijgen.

Is het uw eigen schuld dat u geen inburgeringsdiploma hebt? Dan kan de gemeente en/of DUO u een boete geven.

U bent als nieuwkomer verplicht om in te burgeren. Kunt u niet inburgeren? Of bent u al voldoende ingeburgerd? Vraag dan om een ontheffing bij DUO. Dit betekent dat u toestemming heeft om niet in te burgeren. DUO beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. U krijgt een ontheffing voor de inburgeringsplicht.

U kunt geen ontheffing aanvragen vanwege analfabetisme.

Als u vrijwillig wilt inburgeren, kunt u een inburgeringsbudget aanvragen bij DUO. Dit is een bedrag waarmee u cursussen kunt volgen voor inburgering in Nederland. U kiest zelf een instelling met het keurmerk inburgering en een programma dat bij u past.

U kunt een ontheffing bij DUO aanvragen als u:

 • een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking heeft,
 • uw best heeft gedaan, maar uw examen niet heeft gehaald.

U kunt ook een ontheffing aanvragen bij DUO als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

 • al 10 jaar of meer in Nederland woont, of
 • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet, en
 • de Nederlandse taal goed spreekt.

De voorwaarden voor het volgen van een inburgeringscursus zijn:

U:

 • woont in Nederland en
 • heeft geen Nederlands paspoort, en
 • komt niet uit een EU-land, een EER-land of Turkije of Zwitserland en
 • bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en
 • woonde niet langer dan 8 jaar of langer in Nederland  toen u leerplichtig was en
 • heeft geen diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal en
 • komt niet tijdelijk naar Nederland voor studie of werk

De gemeente betaalt de kosten voor inburgering niet. Alleen vluchtelingen met een verblijfsstatus vóór 2013 kunnen nog een aanbod krijgen voor een inburgeringstraject van de gemeente Heerlen.

U regelt via DUO uw inburgering. U ontvangt van DUO een kennisgevingsbrief. Hierin staat dat u moet inburgeren en op welke datum u in het bezit moet zijn van het inburgeringsdiploma. Hebt u vragen? U kunt bellen met DUO (houd uw BSN gereed).

Heeft u voor 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren? Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.

Alle nieuwkomers krijgen van DUO bericht over hun inburgering en de termijn dat ze een inburgeringsdiploma moeten halen. Als u niet op tijd (inburgeringstermijn staat in de brief van DUO) uw inburgeringsdiploma hebt gehaald, dan legt DUO een boete op. Is de inburgeringstermijn afgelopen? Dan stopt ook de lening van DUO. Een half jaar voordat de inburgeringstermijn is afgelopen kunt u bij DUO een verlenging aanvragen. Lukt het niet om op tijd het inburgeringsdiploma te halen? Neem contact op met DUO.

U zoekt zelf uit waar u een inburgeringscursus wilt volgen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij een opleidingsinstituut zoals een regionaal opleidingencentrum (ROC).

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.