Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Inburgeringscursus volgen

Als u in Nederland woont en geen Nederlands paspoort heeft, moet u inburgeren. Hiervoor kunt u een inburgeringscursus volgen bij een opleidingsinstituut. Daarna moet u een inburgeringsexamen doen.

Tijdens een inburgeringscursus leert u Nederlands. Maar ook hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. De cursus wordt afgesloten met een inburgeringsexamen. Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Is het uw eigen schuld dat u geen inburgeringsdiploma hebt? Dan kan de gemeente u een boete geven.

U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen via DUO, Servicecentrum Inburgering.

Heeft de school waar u de inburgeringscursus wilt volgen het keurmerk inburgering? Dan kunt u een lening bij DUO aanvragen. 

U kunt een ontheffing bij DUO aanvragen als u:

 • een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking heeft
 • uw best heeft gedaan, maar uw examen niet heeft gehaald

U kunt ook een ontheffing aanvragen bij DUO als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

 • al 10 jaar of meer in Nederland woont of
 • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet en
 • de Nederlandse taal goed spreekt

De voorwaarden voor het volgen van een inburgeringscursus zijn:

U:

 • woont in Nederland en
 • heeft geen Nederlands paspoort, en
 • komt niet uit een EU-land, een EER-land of Turkije of Zwitserland en
 • bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en
 • woonde niet langer dan 8 jaar of langer in Nederland  toen u leerplichtig was en
 • heeft geen diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal en
 • komt niet tijdelijk naar Nederland voor studie of werk

De gemeente betaalt de kosten voor inburgering niet. Alleen vluchtelingen met een verblijfsstatus vóór 2013 krijgen nog een aanbod voor een inburgeringstraject van de gemeente Heerlen.

U zoekt zelf uit waar u een inburgeringscursus wilt volgen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij een opleidingsinstituut zoals een regionaal opleidingencentrum (ROC).

U regelt via DUO uw inburgering. U ontvangt van DUO een kennisgevingsbrief. In deze brief staat:

 • dat u moet inburgeren en
 • op welke datum u in het bezit moet zijn van het inburgeringsdiploma

Hebt u vragen? U kunt bellen met DUO (houd uw BSN gereed).

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.