Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Heeft u al een aantal jaren een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. Een individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag die de gemeente u één keer per jaar kan geven als u lange tijd weinig inkomsten hebt gehad. In de voorwaarden kunt u zien, of u in aanmerking komt voor de toeslag.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten hebt. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie.

Voorwaarden

Wanneer komt u mogelijk in aanmerking? Als u: 

 • In Heerlen woont op de datum dat u recht hebt op een individuele inkomenstoeslag;
 • 21 jaar of ouder bent, maar jonger dan de AOW leeftijd;
 • U geen uitzicht heeft op verbetering van uw inkomen;
 • De 12 maanden voorafgaande aan uw aanvraag geen inkomenstoeslag heeft ontvangen;
 • Uw vermogen op de aanvraagdatum niet hoger is dan toegestaan in de Participatiewet:
 1. Voor alleenstaanden: € 5.920,- (in 2017)
 2. Voor gehuwden en alleenstaand ouders: € 11.880,- (in 2017)  
 • Uw inkomen moet langdurig laag zijn:
 • Met langdurig bedoelen wij: 36 maanden aaneengesloten voorafgaand aan de datum aanvraag;
 • Met een laag inkomen bedoelen wij: een inkomen op het voor u geldende bijstandsniveau; 
 • U heeft geen zicht op verbetering van uw inkomen; Voor 2017 voldoen de volgende personen daaraan: 
  • U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als bedoeld in artikel 4 van de WIA of;

  • Bij u is vastgesteld dat het verrichten van vrijwilligerswerk, of daarmee gelijkgestelde onbezoldigde en niet reguliere arbeid, het maximaal haalbare is. Met het verrichten van dergelijke arbeid wordt u geacht te voldoen aan de arbeidsverplichtingen.

Wanneer heeft u geen recht?

U hebt geen recht op de toeslag als u uitgesloten bent van het recht op bijstand. Dat is bijvoorbeeld het geval als u op dat moment gedetineerd bent of zonder toestemming in het buitenland verblijft.

In de ‘Verordening individuele inkomenstoeslag’ en de ‘Beleidsregel individuele inkomenstoeslag’ heeft de gemeente precies vastgelegd welke speciale voorwaarden gelden.

Doen of meenemen

Aanvragen van de toeslag kan één keer per kalenderjaar;

 • Vul het korte aanvraagformulier in als u op het moment van aanvraag maandelijks een uitkering van de gemeente ontvangt. Wij hebben dan al veel gegevens van u.
 • Vul het uitgebreide aanvraagformulier in als u geen maandelijkse uitkering van de gemeente ontvangt.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.