Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Studietoeslag

Studeert u en lukt het door uw handicap niet of minder goed om iets bij te verdienen? Dan hebt u naast uw studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming onderwijs bijdrage en schoolkosten (WTOS), misschien recht op een studietoeslag van de gemeente.

De studietoeslag is een toeslag voor studenten met een beperking. Het idee hierbij is dat deze studenten door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie. De toeslag is een onderdeel van de Participatiewet en de gemeente betaalt dit uit.

Hoe hoog is de toeslag?

De hoogte van de toeslag hangt af van uw leeftijd. Dit zijn de wettelijke bedragen per maand:

 • 21 jaar en ouder: € 300,00
 • 20 jaar: € 240,00
 • 19 jaar: € 180,00
 • 18 jaar: € 150,00
 • 17 jaar: € 118,50
 • 16 jaar: € 103,50
 • 15 jaar: € 90,00

Als gehuwden beiden voldoen aan de voorwaarden heeft ieder apart recht op de toeslag.

Goed om te weten:

 • Ontvang je een stagevergoeding? Omdat stage vaak een verplicht onderdeel is van een studie en ook andere studenten daar voordeel bij kunnen hebben, is er een vrijlating voor de stagevergoeding. Deze bedraagt € 180. Ontvang je meer? Dan wordt het meerdere in mindering gebracht op de studietoeslag.      
 • Is aanvragen met terugwerkende kracht mogelijk? Ja, als vaststaat dat je over de verzochte periode recht had op de studietoeslag en de ingangsdatum niet voor 1 april 2022 ligt.
 • Wanneer eindigt de studietoeslag? De duur is gekoppeld aan de duur van de studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).

Wanneer kom ik in aanmerking voor de studietoeslag?

U komt misschien in aanmerking als u:

 • 15 jaar of ouder bent;
 • geen Wajong-uitkering krijgt;
 • door een ziekte of gebrek blijvend niet in staat bent om naast uw studie bij te verdienen:
  • U moet een recent medisch rapport overleggen van een erkend keuringsarts waaruit blijkt dat u door uw handicap minder verdiencapaciteit hebt. Het rapport mag niet ouder zijn dan 2 jaar; óf
  • Hebt u dit rapport niet, dan kan het zijn dat de gemeente gaat beoordelen of u tot de doelgroep behoort. U geeft medewerking aan het onderzoek dat daar misschien voor nodig is;
 • Studiefinanciering (WSF) of een bijdrage via Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS) krijgt. Let op: u heeft geen recht op de studietoeslag als u een levenlanglerenkrediet krijgt.

Vul het formulier helemaal in en stuur het samen met de bewijsstukken terug.  Alleen als dat nodig is, nodigen we u uit voor een gesprek.

Pas als we alle gevraagde gegevens binnen hebben, neemt team Inkomen binnen 8 weken een beslissing.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.