Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan een verzoek om informatie doen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de staatsveiligheid gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager

Regel dit meteen online

Kosten

Wij brengen in sommige gevallen kosten in rekening voor de informatie die u ontvangt:

 • Digitale verzending is gratis;
 • Verzending van papieren documenten is gratis voor minder dan 6 pagina’s op A4-formaat in zwart-wit.
 • Bij lage kosten brengen wij u niks in rekening, bij hoge kosten nemen wij contact met u op.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Zo doet u een verzoek om informatie:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Geef mondeling of schriftelijk door:
  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u wilt bekijken
  • hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen

Een verzoek dat u per fax of e-mail indient, nemen wij niet in behandeling. We nemen alleen een schriftelijke beslissing van de verzoeken die per post of via de online aanvraagprocedure binnen komen. 

Regel dit meteen online

Termijn

U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode mag de gemeente eenmaal verlengen.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.