Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Heerlens internet panel

Voor ons als gemeente is het belangrijk inzicht te krijgen in wat speelt in onze stad en buurten. Daarom hebben wij een internetpanel die antwoord geeft op vragen van de gemeente. Doet u ook mee?

Het Internetpanel bestaat uit een groep van circa 1200 Heerlenaren. Met de antwoorden van deze Heerlenaren op onze vragen krijgen we goed inzicht in wat er speelt in de stad en de buurten, en kunnen maatregelen worden genomen om problemen op te lossen.

Lid van het Heerlens Internet Panel?

Als u in de gemeente Heerlen woont, 12 jaar of ouder bent, en over een eigen e-mailadres beschikt, kunt u lid worden van het panel. U kunt zich via een aparte website van het internetpanel aanmelden. Bent u al lid? Dan beschikt u over een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarmee kunt op de website van het internetpanel inloggen.

Wat houdt paneldeelname in?

Leden van het Heerlens Internet Panel ontvangen een aantal keer per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan een kort onderzoek. Het gaat om gemeentelijk onderzoek waarmee u een waardevolle bijdrage levert aan het woon- en leefklimaat in Heerlen. Het betreft géén commercieel onderzoek.  
Wij garanderen u dat de door u verstrekte gegevens en antwoorden uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt worden, en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. U bent geheel vrij om deel te nemen aan onderzoeken; er bestaat geen enkele verplichting. U kunt zich op elk moment uitschrijven uit het panel. Als u daar prijs op stelt wordt u persoonlijk per e-mail op de hoogte gehouden van de uitkomsten van de onderzoeken waaraan u heeft deelgenomen.

Voorwaarden

Hoe meer mensen deelnemen aan het Internetpanel, hoe representatiever onze onderzoeksgegevens. We hechten dan ook heel veel waarde aan uw deelname. Uw privacy en veiligheid staan daarbij voorop! Alle inwoners van Heerlen kunnen meedoen aan het Heerlens Internet Panel. Hierbij geldt wel een minimumleeftijd van 12 jaar. Als praktische randvoorwaarden geldt dat men toegang tot internet moet hebben en een eigen e-mailadres moet bezitten.

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Wij volgen hiervoor een streng privacybeleid. Onze gedragscode kunt u vinden op de site van de VSO. Daarnaast hanteren wij hoge technische standaards (SSL-encryptie) die de veiligheid en privacy van gegevensuitwisseling garanderen.
U krijgt van ons de garantie dat de registratiegegevens uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Ook de antwoorden die u geeft bij het invullen van vragenlijsten worden altijd vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Uw deelname aan onderzoeken is bovendien gebaseerd op vrijwilligheid; het staat u dus altijd vrij om wel of niet deel te nemen.

Uitschrijven altijd mogelijk

Mocht u om welke reden dan ook niet meer willen deelnemen aan het Heerlens Internet Panel, dan kunt u natuurlijk altijd uitschrijven. Uw gegevens worden dan meteen vernietigd.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.