Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Jeugdcultuurfonds

Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan culturele activiteiten. Bijvoorbeeld door lid te zijn van een muziek- of toneelvereniging, een kunstzinnige cursus of activiteit te volgen.
Jammer genoeg is dat financieel niet voor alle kinderen mogelijk. Het Jeugdcultuurfonds kan dan hulp bieden.

In Heerlen en de regio is veel aanbod op cultureel gebied, ook voor kinderen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het volgen van gitaarles, dansles of een schildercursus. 
Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen
meedoen aan culturele activiteiten.

Het fonds betaalt het lesgeld en de daarbij benodigde materialen. Voor kinderen die wonen in de gemeente Heerlen is dat maximaal € 550,-- per 12 maanden.
Na goedkeuring van de aanvraag stuurt de cultuurinstelling de rekening naar het fonds. Het fonds betaalt de rekening rechtstreeks aan de instelling en/of de winkel waar materialen zijn besteld.

  • Het gezinsinkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm.
  • Als het inkomen wel hoger is, moet gemotiveerd worden waarom het belangrijk is dat er toch onvoldoende geld is om de activiteit voor het kind zelf te betalen.

U kunt als ouder of verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds of de gemeente Heerlen.
De aanvraag moet ingediend worden door iemand die betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind; bijvoorbeeld een leerkracht, directeur van een school, hulpverlener, huisarts of een maatschappelijk werker.
Het moet iemand zijn die uw kind en/of thuissituatie kent.

Stichting Leergeld

Ook de stichting Leergeld kan helpen. Zij ondersteunen op 4 gebieden:

  • onderwijs
  • sport
  • welzijn
  • cultuur

Zie onder 'handige links' de link naar de website van Stichting Leergeld.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.