Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Jeugdcultuurfonds

Alle Heerlense kinderen moeten de mogelijkheid hebben om lid te zijn van een muziek- of toneelvereniging of deel te nemen aan een culturele of kunstzinnige cursus of activiteit. Dit is echter niet voor alle Heerlense kinderen financieel mogelijk, vandaar dat het Jeugdcultuurfonds bestaat.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar die bijvoorbeeld om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Er is in Heerlen en in de regio namelijk veel aanbod op dit gebied: bijvoorbeeld gitaarles, dansles of een schildercursus. 

Via een tussenpersoon kan het Jeugdcultuurfonds per jaar een bijdrage leveren van maximaal € 419,75 per kind.

Voorwaarden

Een voorwaarde voor een bijdrage van het fonds is, dat het gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. 

Doen of meenemen

U kunt als ouder of verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds of gemeente Heerlen. Een tussenpersoon kan de aanvraag indienen. Dit is iemand die betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind; bijvoorbeeld een leerkracht, directeur van een school, hulpverlener, huisarts of maatschappelijk werker. Het moet iemand zijn die uw kind en/of thuissituatie kent. U kunt ook terecht bij Stichting Leergeld.