Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Jeugdcultuurfonds

Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om lid te zijn van een muziek- of toneelvereniging of deel te nemen aan een culturele of kunstzinnige cursus of activiteit. Dit is echter niet voor alle kinderen financieel mogelijk, vandaar dat het Jeugdcultuurfonds bestaat.

Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar die bijvoorbeeld om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Zij betalen het lesgeld en de daarbij benodigde attributen. Er is in Heerlen en in de regio namelijk veel aanbod op dit gebied: bijvoorbeeld gitaarles, dansles of een schildercursus. 

Voor kinderen die wonen in de gemeente Heerlen kan het Jeugdfonds Cultuur maximaal € 550,- per 12 maanden.
Nadat een aanvraag wordt goedgekeurd kan de betreffende instelling een factuur sturen aan het fonds. Het geld wordt vervolgens rechtstreeks overgemaakt naar de betreffende cultuurinstelling en/of winkel.

Een voorwaarde voor een bijdrage van het fonds is, dat het gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. 
Uitzondering is alleen mogelijk als de tussenpersoon een financiële motivatie geeft waarom de ouders/verzorgers toch geen geld hebben om de activiteiten te betalen.

U kunt als ouder of verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds of gemeente Heerlen. Een tussenpersoon kan de aanvraag indienen. Dit is iemand die betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind; bijvoorbeeld een leerkracht, directeur van een school, hulpverlener, huisarts of maatschappelijk werker. Het moet iemand zijn die uw kind en/of thuissituatie kent. U kunt ook terecht bij Stichting Leergeld.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.