Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Plannen aanpak Kievitstraat e.o.

In 2022 start de aanleg van de Parkstadroute. Dit is een (boven)regionale fietsverbinding door en rondom Heerlen. De Kievitstraat wordt hierin meegenomen als parkstraat. Uw straat wordt hiervoor opgeknapt. Ook worden de omliggende straten meegenomen.

Stand van zaken per 3 april 2023

Voorbereiding extra parkeervakken Eekhoornstraat

De firma Van de Kreeke Wegenbouw is op 1 maart 2023 gestart met de werkzaamheden aan het hoofdriool in de Kievitstraat. Meer informatie hierover leest u in de bewonersbrief (download PDF). 

Stand van zaken per 6 maart 2023

We willen u informeren over de start van de reconstructie van de straten die in uw buurt worden uitgevoerd. Het uitvoeringsteam heeft zich aan u voorgesteld op woensdag 14 december 2022 in het gemeenschapshuis Heksenberg. Er zijn nog de nodige tips bij gekomen die we nu uitwerken. Het project is reeds gestart in de Kievitstraat op maandag 16 januari 2023. De rioolwerkzaamheden in de stoepen zijn afgerond, nu wordt de weg opengebroken en zal het hoofdriool aan de beurt zijn. Deze werkzaamheden zullen in de Kievitstraat de nodige maanden duren.

Globale planning

a) Kievitstraat 1 maart – 15 mei
b) Zwanenstraat 3 april – 5 juni
c) Buizerdstraat 4 mei – 18 juni
d) Zwaluwstraat 15 mei – 4 juli
e) Fazantstraat 17 april - 26 mei
f) Eekhoornstraat 22 mei – 3 juli
g) Kanariestraat 28 juni – 27 juli
h) Heideveldweg 26 juni - 13 juli
i) put aanpassen parkeerplaats Heigrindelweg

Aanvullende informatie

Tijdens de werkzaamheden zullen parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn binnen de werkzone. Dit zal tijdig aangegeven worden aan de bewoners binnen deze werkzone. Het ophalen van afvalcontainers van de RD4 kan samen met de aannemer geregeld worden. Containers worden buiten werkzone aangeboden aan de RD4 en terug naar woningen verzorgd. We proberen het werkgebied klein te houden zodat er maar weinig mensen een andere parkeerplaats hoeven te zoeken.
Verkeersmaatregelen zullen zich beperken tot wat verkeersaanpassingen om bereikbaarheid en doorstroom in de buurt te borgen .
Na de zomer 2023 heeft de hele buurt een opknapbeurt gehad, stroomt het regenwater beter weg en zijn de straten verkeersveiliger. Hopelijk draagt dat bij aan uw leefgenot.

Vragen?

Hiervoor kunt u terecht bij de uitvoerder(s) Wegenbouw van de Kreeke,

Jan Frissen 06 54 253 796 algemene vragen

Mitchell Heijnens 06 15 00 15 19 voor vragen bereikbaarheid, planning etc.

Stand van zaken 13 december 2022

Een jaar geleden heeft u de ontwerpen van de Kievitstraat en de omliggende straten kunnen inzien. In het voorjaar heeft Enexis de leidingen vervangen en daarna heeft de gemeente een aannemer geselecteerd. In november is aannemer Van de Kreeke begonnen met de herinrichting van Kievitstraat, Eekhoornstraat, Zwanenstraat, Fazantstraat, Zwaluwstraat, Buizerdstraat, Kanariestraat, het onderste deel van de Heideveldweg en een rioolput bij de kerk.

Het uitvoeringsteam van dit project wil zich graag aan u voorstellen op woensdag 14 december tussen 18.30 uur tot 20.00 uur in het gemeenschapshuis Heksenberg.


Op technische tekeningen is dan globaal te zien wanneer en waar we werken. We willen ook graag van u horen waar wij rekening moeten gaan houden in de uitvoering. Bijvoorbeeld: Waar kan ik nog parkeren? Waar zet ik mijn afvalcontainer?


Het project start eind februari 2023 (na carnaval) in de Kievitsstraat. Dat komt omdat de levertijd van rioolputten tegenwoordig erg lang duurt. U gaat in 2023 veel merken van deze werkzaamheden. Eind 2023 heeft de hele buurt een opknapbeurt gehad, stroomt het regenwater beter weg en zijn de straten verkeersveiliger. Hopelijk draagt dat bij aan uw leefgenot.

Project Parkstadroute (voorheen Leisure Lane)

De aanleg van de Parkstadroute door Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld is in volle gang. Heijmans Infra is onder meer aan het werk op een deel van de Heideveldweg. Ook voor vragen over de Parkstadroute bent u op 14 december welkom.

Project Rondje Groeves

Inmiddels is project Rondje Groeves ook op haar einde en kan  in het nieuwe jaar gebruik worden gemaakt van deze fantastische route door de groeves.

Stand van zaken oktober 2021

In de afgelopen maanden is veel gebeurd met betrekking tot de plannen ‘Aanpak Kievitstraat’. Op de vraag om mee te denken in de brief die in april verstuurd is zijn heel veel reacties gekomen. Dit heeft ertoe geleid nog eens goed naar het plan te kijken.
Omdat er veel meldingen over het riool gingen, is Joep van Wijk met een aantal specialisten de wijk ingegaan. Er is nu besloten om nog een aantal straten bij het plan te betrekken. De naam van het plan is nu ‘aanpak Kievitstraat en omgeving'.

Dit betekent het volgende:

Kievitstraat

 • Er komen meer parkeerplaatsen aan allebei de kanten;
 • De inritten worden ruim genoeg voor het indraaien van de auto’s en het  plaatsen van containers;
 • Het riool wordt vergroot/vervangen;
 • Er komt een watergoot op het laagste gedeelte om plasvorming te voorkomen bij hevige buien;
 • We gaan onderzoeken of het regenwater van de Heideveldweg niet meer de Kievitstraat in stroomt.

Bekijk de schets van de Kievistraat (download PDF)

Zwanenstraat, Fazantstraat en Eekhoornstraat

 • Het riool wordt vervangen in de Zwanenstraat;
 • Vervangen stoepen en wegdek/asfalt van de Fazantstraat en de Eekhoornstraat;
 • Sommige bomen worden vervangen die veel overlast geven en te groot zijn.

Bekijk de schets van de Fazantstraat, Eekhoornstraat en Zwanenstraat (download PDF)

Buizerdstraat, Zwaluwstraat, Kanariestraat en Koolkoelenweg

 • Vervangen wegdek/asfalt;
 • Rioolwerkzaamheden in de Zwaluwstraat en de Buizerdstraat.

Bekijk de schetsen van Buizerdstraat, Zwaluwstraat en Kanariestraat.(download PDF) en van de Koolkoelenweg (download PDF).

Heideveldweg

Verder zal de Parkstad Route van ( het recreatieve fietspad van Nuth naar Simpelveld) door de Kievitstraat en de Heideveldweg lopen. Dat betekent dat de Heideveldweg ook op de schop moet. Dit project wordt geleid vanuit de provincie en niet door de gemeente. U vindt hier meer informatie op https://www.leisurelaneparkstad.nl/   
Op dit moment (in 2021) zij er nog geen middelen om de Heideveldweg te reconstrueren, echter is er wel geld om een goed ontwerp te maken.  We zullen op een later moment aangeven aan de bewoners wat er wel en niet kan veranderd worden. 
Bekijk de schets van de Heideveldweg (download PDF)

Contactpersoon voor dit project is Joep van Wijk, j.van.wijk@heerlen.nl

Subsidie mogelijkheden

Omdat ons klimaat verandert hebben we steeds vaker te maken met hittegolven en hevige neerslag. Dit zorgt voor watertekorten in droge perioden en wateroverlast tijdens piekbuien. Het is goed te weten dat gemeenten samen met waterorganisaties allerlei maatregelen nemen om overlast in uw wijk te voorkomen. Zij kunnen de overlast niet alleen oplossen. Alleen met uw hulp maken we het verschil! Neem eens een kijkje op de onderstaande pagina's en lever een bijdrage aan een betere omgeving:

Start werkzaamheden

Enexis begint in februari 2022 met het vervangen van de gasleidingen. Dit werk duurt ongeveer tot juni 2022. In overleg met Enexis wordt gekeken in welke straten kan worden begonnen met de gemeentelijke reconstructie.

Informatie-avond

Op 29 september heeft een informatie avond plaatsgevonden in het gemeenschapshuis. Reden hiervan was:

 • Kennismaken met Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek
 • Project Leisure Lane
 • Project Rondje Groeves
 • Project Kievitstraat e.o.
 • Verbouwing R.K. basisschool Gerardus Majella

De opkomst was groot en iedereen kon tekeningen/foto’s bekijken en vragen stellen aan de aanwezige partijen.

22 april 2021

Binnenkort knappen wij de Kievitstraat op als onderdeel van de Leisure Lane. We gaan nu aan de slag met het maken van het ontwerp. Het landmeetkundig bureau heeft de straat ingemeten. En afgelopen week heeft Geonius monsters genomen van de asfalt en de ondergrond. Er is nu een eerste concept, dat ik graag aan u wil voorleggen.

We horen graag uw mening over het eerste concept!

Helaas kunnen we nog niet persoonlijk in gesprek gaan om tot het beste ontwerp te komen. Vandaar dat u hier het eerste concept (download pdf) kunt downloaden. U kunt uw mening via mail delen of telefonisch toelichting vragen: projectleider Joep van Wijk, tel. 045-5604132 of e-mail: j.van.wijk@heerlen.nl.

Het plan: Kievitstraat wordt parkstraat

In 2022 start de aanleg van een zogenaamde Leisure Lane. Dit is een (boven)regionale fietsverbinding door en rondom Heerlen. De Kievitstraat wordt hierin meegenomen als parkstraat. Dat is een straat waar de auto te gast is. Dat wordt al een hele aanpassing. Daarnaast heeft de gemeente vernomen dat bewoners last hebben van scheef liggende stoeptegels, hard rijdende brommers en half-op-de-stoep geparkeerde auto’s. En dat bij regenbuien de straat soms blank staat. Daarom gaan we aanvullend ook de trottoirs en de bomen naast de rijweg aanpakken. Het is voorlopig nog onduidelijk of de Kievitstraat in 2021 of 2022 op de planning komt te staan. Maar we willen graag nu al samen met u en alle bewoners aan de slag en samen het ontwerp van de straat bepalen. Om een parkstraat te worden, is het de bedoeling dat de Kievitstraat zo min mogelijk parkeerplaatsen en zo veel mogelijk groen met een speciale uitstraling krijgt.

Planning

Tot eind mei gebruiken we om samen te bepalen wat het beste ontwerp is. Vervolgens werken we met een ingenieursbureau het beste ontwerp uit en bekijken we of dat financieel haalbaar is. Daarnaast kijken we of het werk nu al uitgevoerd kan worden of dat dit binnen de planning van het project van de Leisure Lane valt.

Totaal overzicht t.b.v. onderzoek (incl. status en riool)

Datum nieuwsbericht

3 april 2023

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.