Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kinderopvang verzorgen

Wilt u een kinderopvang beginnen? Dien een aanvraag in bij de gemeente. De gemeente regelt de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang. De GGD controleert of u aan de kwaliteitseisen voldoet.

Controleer of u uw woning of een ander pand volgens het bestemmingsplan mag gebruiken als kinderopvang, gastouderbedrijf of gastouderbureau.
Vaak is gebruik als kinderopvang of gastouderbeverblijf niet toegestaan. Lees onder 'doen of meenemen' alle informatie in het Stappenplan kinderopvang starten of het Stappenplan gastouderbureau starten. 

Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

U moet een aanvraag doen als u de volgende onderneming start:

 • buitenschoolse opvang
 • gastouderbureau
 • kinderdagverblijf

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het LRK geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

U moet zich ook inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dit geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Meer informatie leest u op de website van DUO.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD voert als toezichthouder de inspecties bij de kinderopvang uit en rapporteert hierover aan de gemeente. Als uit de inspectie blijkt dat de kinderopvang niet of in onvoldoende mate voldoet aan de kwaliteitseisen, dan moet de gemeente ingrijpen.

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

 • de veiligheid en gezondheid
 • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
 • de ruimtes waar de kinderen verblijven

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Let op: naast de kwaliteitseisen moet het pand ook voldoen aan bouwkundige en brandveiligheidseisen.  

Als u zich als nieuwe houder wilt registreren in het landelijke register of wanneer u als bestaande houder een nieuwe kinderopvanglocatie wilt laten registreren, dan moet u een aanvraagformulier tot registratie invullen. Zonder deze registratie is de kinderopvang niet officieel goedgekeurd en komen de ouders van de kinderen die u opvangt niet voor een kinderopvangtoeslag in aanmerking. Door de registratie kunnen ouders er ook vanuit gaan dat de kinderopvang voldoet aan de kwaliteitseisen.

Zo start u een kinderopvang:

Stappenplannen:

Als u een exploitatievergunning krijgt betekent dat niet automatisch dat dat ook mag volgens het bestemmingsplan. Lees de informatie onder de linkjes hieronder goed door.

Lees voor alle stappen het Stappenplan kinderopvang starten. Wilt u een gastouderbureau starten? Lees dan het Stappenplan gastouderbureau starten.'. 

In deze stappenplannen vindt u informatie over:

Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Verandert er iets in uw gegevens? U moet dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik het juiste wijzigingsformulier.

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode controleert de GGD de gegevens en omstandigheden. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.