Sport en vrije tijd

Sommige kinderen willen graag creatief bezig zijn. Denk aan de jaarcontributie voor de sportvereniging of muzieklessen..

Deze kosten kunnen flink oplopen. Stichting Leergeld kan hier onder bepaalde voorwaarden aan tegemoetkomen.

Wanneer, hoeveel en hoe u dit kunt aanvragen, leest u op de site van Leergeld Parkstad.