Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Werkzaamheden Klinkertstraat en Terlindenweg

Om de verkeersveiligheid van de Klinkertstraat te verbeteren, wordt de straat heringericht als 30-km zone. De Terlindenweg wordt gelijk meegenomen in de werkzaamheden.

Asfaltwerkzaamheden

Stand van zaken per 11 april 2023

De nieuwe datum voor het aanbrengen van de deklaag op de Klinkertstraat is bekend.
Deze staat nu gepland voor 13 april 2023.

Zie hiervoor bijgevoegde brief (download PDF).

Stand van zaken per 7 maart 2023

De planning was om deze week en volgende week de deklaag aan te brengen. Gezien de verwachte weersomstandigheden voor deze twee weken zijn wij genoodzaakt de werkzaamheden uit te stellen.
Wij houden het weer in de gaten en plannen zo snel mogelijk een nieuwe datum, die we dan met de buurt communiceren.

Uitvoering fase 3 Klinkertstraat

Wat gaan we doen?

De bestaande rijbaan en trottoirs worden volledig vernieuwd. We starten met het frezen/opbreken van het asfalt. Vervolgens wordt de fundering vernieuwd en zullen de nieuwe verhardingsconstructies worden aangebracht.

Waar gaan we werken?

Een overzicht van het werkvak ziet u hieronder.


Wanneer gaan we werken?

Aanstaande maandag 7 november 2022 starten we met de opbreekwerkzaamheden. De werkzaamheden zullen naar verwachting circa 5 weken gaan duren, dit onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden is uw woning alleen te voet bereikbaar via het trottoir. Ook dan verzoeken wij u om uw auto vanaf 07:00u elders te parkeren.

Uitvoering fase 2 Terlindenweg

Wat gaan we doen?

De bestaande weg en stoepen worden helemaal vernieuwd. We starten met het frezen/opbreken van het asfalt. Daarna wordt de fundering vernieuwd en zullen de nieuwe verhardingsconstructies worden gemaakt.

Waar gaan we werken?

Een overzicht van het werkvak ziet u hieronder.

Wanneer gaan we werken?

Volgende week vrijdag 7 oktober 2022 zullen we starten met het frezen van een gedeelte van het asfalt.
Daarna zal op maandag 10 oktober 2022 gestart worden met de opbreekwerkzaamheden.
We denken dat de werkzaamheden ongeveer 5 weken gaan duren, dit is afhankelijk van de  weersomstandigheden.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Vrijdag 7 oktober 2022 beginnen wij met de voorbereidende werkzaamheden. De deklaag van het asfalt wordt dan gefreesd.
Tijdens deze werkzaamheden is uw inrit en de weg niet bereikbaar tussen 07:00u en 12:30u en vragen wij u om uw auto ergens anders te parkeren.

Vanaf maandag 10 oktober 2022 gaan we verder met de werkzaamheden. Uw woning is dan alleen te voet bereikbaar via de stoep. Ook nu vragen wij u om uw auto vanaf 07:00u ergens anders te parkeren.

 

Stand van zaken per juli 2022

Het werk is verdeeld in 3 fasen:

  • Fase 1 start op 29 augustus 2022 (dit is ná de bouwvak) en duurt tot en met 7 oktober 2022. De Klinkertstraat wordt afgesloten vanaf de Caumerbeek tot ongeveer aan huisnummer 27.
  • Fase 2 start volgens planning op 10 oktober 2022 en duurt tot en met 9 november 2022. De Terlindenstraat wordt afgesloten.
  • Fase 3 start volgens de planning op 9 november 2022 tot en met 9 december 2022. Het kruispunt Klinkertstraat-Terlindenweg-Overbroekerstraat wordt afgesloten. 

Stand van zaken november 2021

Het werk aan de Klinkertstraat voor de verkeersremmende maatregelen en het werk aan de Terlindenweg is in voorbereiding. 

Bekijk de tekening van de nieuwe situatie. (download PDF)

Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden, mail naar: herinrichtingklinkertstraat@heerlen.nl.

Stand van zaken september 2020

Vorige maand plaatsen wij hier een bericht over het schetsontwerp van de herinrichting van de Klinkertstraat. Sommige mensen hebben daarover hun ideeën ingestuurd. Voor zover mogelijk zijn deze ideeën verwerkt in het ontwerp. De gemeente wil de rijbaan van de Klinkertstraat het liefst verharden met betonklinkers in plaats van met asfalt.

Naar aanleiding van reacties op dit voorstel is besloten de rijbaan toch te verharden met asfalt. Het ontwerp is klaar. Dit is het definitieve ontwerp (download pdf).

Er zijn een aantal reacties binnen gekomen op het eerste schetsontwerp. Samen met een team van verkeerskundigen is bekeken hoe we deze ideeën kunnen opnemen in het ontwerp. Helaas hebben we niet alle ingebrachte ideeën kunnen verwerken omdat er bijvoorbeeld onvoldoende ruimte voor is.

Bewoners die hun ideeën hebben ingestuurd zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. Hebt u zelf geen mail of heeft u problemen met het bekijken van het eerste ontwerp? Misschien kan een buurman, buurvrouw of iemand anders uit uw straat u dan hierbij helpen. Let daarbij wel op de regels rondom corona. Houd 1,5 meter afstand.

Binnenkort gaan landmeters de bestaande situatie inmeten en starten de bodemonderzoeken.

In het voorjaar van 2021 willen we starten met de daadwerkelijke uitvoering van het werk.

Samen met de aannemer laten wij u dan weten wanneer dat precies is. We kunnen nu nog niet zeggen op welke manier we dat doen. We moeten afwachten welke regels dan gelden rondom corona.

Hebt u nog vragen? Of ontvangt u de informatie liever op papier? Neem dan contact op met de heer R. Kloeg, telefoon 045 5604698, of met mevrouw N. Beckers , telefoon 045 5604733 (niet op maandag en woensdagmiddag). Mailen kan natuurlijk ook naar herinrichtingklinkertstraat@heerlen.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden om verdere informatie te ontvangen over dit onderwerp. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor informatie over de herinrichting van de Klinkertstraat.

Stand van zaken augustus 2020

Vorige maand is hier een bericht geplaatst over de herinrichting van de Klinkertstraat. Sommige mensen hebben daarover hun ideeën ingestuurd. Voor zover mogelijk zijn deze ideeën verwerkt in het eerste ontwerp.

Wij horen graag van u hoe we de Klinkertstraat gaan verharden. De gemeente wil de rijbaan van de Klinkertstraat het liefst verharden met betonstraatstenen in plaats van met asfalt. Daardoor is meteen het verschil duidelijk tussen het deel waar je 50 km per uur mag rijden en het deel waar je maar 30 km per uur mag. Door dat verschil passen automobilisten gemakkelijk hun snelheid aan. Een straat met betonstraatstenen veroorzaakt wel iets meer geluid. Maar door de nieuwe inrichting verwachten we dat minder sluipverkeer door de straat komt.

Het eerste ontwerp is klaar. Dit is niet het definitieve ontwerp! Ook over dit ontwerp kunt u nog ideeën aandragen. En als het kan verwerken we die nog. Onderdelen kunnen ook nog veranderen als we alles gaan uitwerken. En natuurlijk horen we graag welke voorkeur u heeft voor de verharding van de Klinkertstraat.

Bekijk het schetsontwerp (pdf). Hebt u zelf geen mail of heeft u problemen met het bekijken van het eerste ontwerp? Misschien kan een buurman, buurvrouw of iemand anders uit uw straat u dan hierbij helpen. U kunt dan ook samen praten over de mogelijkheden voor uw straat. Let daarbij wel op de regels rondom corona. Houd 1,5 meter afstand.

Een aantal buurtbewoners wilde het liefst een informatiebijeenkomst maar met de geldende regels rondom het coronavirus is dat nu niet mogelijk. Het is wel mogelijk om met u persoonlijk in gesprek te gaan over de situatie in uw directe omgeving. Dat doen we bij voorkeur buiten en daarbij houden we 1,5 meter afstand.

Hebt u nog vragen of ideeën? Of ontvangt u de informatie liever op papier? Neem dan contact op met de heer R. Kloeg, telefoon 045 5604698, of met mevrouw N. Beckers , telefoon 045 5604733 (niet op maandag en woensdagmiddag). Mailen kan natuurlijk ook naar herinrichtingklinkertstraat@heerlen.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden om verdere informatie te ontvangen over dit onderwerp. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor zaken die gaan over de herinrichting van de Klinkertstraat.

Eerste bericht juli 2020

Eind oktober 2019 is er een bewonersbijeenkomst geweest in De Koffiepot voor de bewoners van de Klinkertstraat, gedeelte Terlindenweg, gedeelte Overbroekerstraat tussen Klinkertstraat en Ridder Hoenstraat en het gedeelte van de Hermanstraat tussen Overbroekerstraat en Johan Hoenplantsoen.

Tijdens deze bijeenkomst is de verkeersonveiligheid van de Klinkertstraat besproken.

Nu is er door de gemeenteraad van Heerlen een bedrag ter beschikking gesteld om een aantal 30 km/uur straten (waaronder de Klinkertstraat) opnieuw in te richten om hiermee de snelheid te verlagen en daardoor de verkeersveiligheid te verhogen. Het gaat hierbij niet om een paar simpele maatregelen maar om een grootschalige herinrichting van de weg. Hiermee wil de gemeente bereiken dat de Klinkertstraat verkeersveiliger wordt en duurzamer wordt ingericht.

De voorbereiding (en straks de uitvoering) van deze herinrichting kost echter meer tijd. Er is op dit moment een projectleider aangewezen die een aantal zaken al heeft opgestart.

Nu wordt een schetsontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Klinkertstraat vanuit de landelijke richtlijnen voor de inrichting van 30 km/u-wegen. Dit schetsontwerp heeft als doel om te bekijken of het profiel volgens de regels past binnen de beschikbare ruimte. Ook geeft dit schetsontwerp een beeld van een mogelijke nieuwe inrichting van de straat. Midden augustus zal dit schetsontwerp klaar zijn.

Verder zijn er al vooronderzoeken opgestart. Zo is bijvoorbeeld de riolering in de Klinkertstraat pas geïnspecteerd. Hoewel we geen belangrijke schade verwachten, inspecteren we het riool toch uit voorzorg.

Binnenkort zullen ook de benodigde milieukundige onderzoeken en het verhardingsonderzoek plaatsvinden.

We proberen om midden mei 2021 te kunnen starten met de uitvoering en dat voor de bouwvakvakantie 2021 de werken af te krijgen. Eventuele aanplant van groenvoorzieningen kan pas in het najaar van 2021 plaatsvinden.

Omdat wij uw mening belangrijk vinden, nodigen we u uit mee te denken over de herinrichting van de Klinkertstraat.

Speciaal voor dit project hebben we een mailadres aangemaakt herinrichtingklinkertstraat@heerlen.nl waar u met uw vragen en ideeën terecht kunt. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden om voortaan verdere informatie per mail of per brief te willen ontvangen. Om u te kunnen bereiken, vragen we u altijd duidelijk uw naam, adres en bij voorkeur uw telefoonnummer te vermelden. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor zaken die gaan over de herinrichting van de Klinkertstraat.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de heer R. Kloeg, projectleider van dit project, bereikbaar via telefoonnummer 045-5604698

 

Datum nieuwsbericht

11 april 2023

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.