Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Leerlingenvervoer is een vervoersregeling voor het vervoer tussen huis en school. De regeling geldt voor leerlingen die niet dicht bij huis naar school kunnen. Of dat ze door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

De gemeente geeft een vergoeding of biedt aangepast vervoer aan:

 • een (brom-)fietsvergoeding per gereden kilometer;
 • een vergoeding openbaar vervoer;
 • een vergoeding voor begeleiding als een leerling niet zelfstandig kan reizen;
 • een kilometervergoeding voor het zelf halen en brengen van de leerling;
 • aangepast vervoer met een bus of taxi-bus.
  Uitgangspunt van de regeling is het geven van een vergoeding voor het reizen met het openbaar vervoer. Alleen bij uitzondering regelt de gemeente aangepast vervoer!

Voorwaarden

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor een vervoersvoorziening. Het is afhankelijk van:

 • de afstand tussen de woning en de school;
 • de reistijd;
 • de leeftijd;
 • de mogelijkheden van de leerling, ook als het kind gehandicapt is (verstandelijk, lichamelijk,zintuiglijk of psychisch);
 • de inzet van beide ouders.

Ga eerst na of uw kind geen recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

Kosten

De gemeente mag vragen om een eigen bijdrage, als uw kind aangepast vervoer nodig heeft. De gemeente Heerlen vraagt geen eigen bijdrage.

Doen of meenemen

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor deze regeling? Dien dan elk jaar voor 1 mei de aanvraag bij de gemeente Heerlen in. U kunt dan bij toekenning op tijd gebruik maken van een vervoersvoorziening.

Termijn

De gemeente neemt (als alle gevraagde gegevens ingeleverd zijn) binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen met 4 weken. Dit staat los van een eventuele opschorttermijn van de AWB artikel 4 lid 5.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.