Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Leidinggevende(n) horecabedrijf toevoegen

De aanvraag om een leidinggevende toe te voegen op het aanhangsel behorende bij de Alcoholwetvergunning en/of de exploitatievergunning horeca, vindt via een aparte procedure plaats. Is de aanvraag ontvangen? U ontvangt een voorlopige toekenning voor deze persoon. Daarna mag de betreffende persoon als leidinggevende binnen uw horecabedrijf werkzaam zijn. 

U moet ook aangeven welke leidinggevende(n) niet meer in uw horecabedrijf werkzaam is/ zijn. 

Voordat u de voorlopige toekenning ontvangt, toetsen wij of de persoon voldoet aan de leeftijdseis ( 21 jaar in het kader van de Alcoholwetvergunning en 18 jaar in het kader van de exploitatievergunning horeca ). Indien er voor een horecabedrijf een Alcoholwetvergunning en een exploitatievergunning horeca is vereist, dan geldt de leeftijdsgrens van 21 jaar. Ook kijken we of de persoon in het bezit is van het diploma sociale hygiëne.

Als de aanvraag niet compleet is ingediend, vermelden wij dat in de voorlopige toekenning. Uw aanvraag moet binnen de gestelde termijn compleet zijn, anders stellen wij uw aanvraag buiten behandeling. Deze persoon mag dan niet meer als leidinggevende binnen uw horecabedrijf werkzaam zijn.

Ook als de betreffende persoon niet voldoet aan de gestelde eisen van de Alcoholwet en /of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dient deze de werkzaamheden als leidinggevende direct te staken. De gestelde eisen zijn bijvoorbeeld: mag niet van slecht levensgedrag zijn, voldoet aan de zedelijkheidseisen, voldoet aan de eisen rondom de wet- en regelgeving inzake Bibob en staat niet onder curatele.

Wij brengen u dan schriftelijk op de hoogte. Deze persoon dient dan per direct zijn werkzaamheden als leidinggevende te beëindigen.  

Let op: Geeft u 3 keer binnen 2 jaar een leidinggevende door die niet aan de eisen voldoet, dan kunnen wij uw vergunning intrekken. 

  • U dient bij de aanvraag voor het toevoegen van een leidinggevende een afschrift van een geldige arbeidsovereenkomst en een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart toe te voegen. Ook moet u een afschrift van het diploma sociale hygiëne indienen.  
  • Een leidinggevende moet minimaal 21 jaar voor de Alcoholwetvergunning (horecazaak waar ze alcohol schenken/ slijtersbedrijf) en minimaal 18 jaar voor de exploitatievergunning (horeca) (zaak waar ze geen alcohol schenken) zijn.
  • De Alcoholwetvergunning, de exploitatievergunning (horeca), de bijhorende aanhangsels en de voorlopige toekenning dient in uw horecabedrijf aanwezig te zijn. U moet dit op verzoek aan de controlerende ambtenaar kunnen tonen. Als de procedure positief is afgerond, vindt de bijschrijving van de leidinggevende plaats op het aanhangsel. De voorlopige toekenning vervalt dan. 
  • Alle ondernemers en leidinggevenden van de betreffende horecagelegenheid moeten in het kader van de Alcoholwetvergunning in het bezit zijn van een diploma sociale hygiëne. 
  • Gedurende de openingstijden van het horecabedrijf moet er tenminste 1 van de leidinggevenden (zoals vermeld in de  Alcoholwetvergunning/ exploitatievergunning (horeca) en het daarbij horende aanhangsel of zoals vermeld op de voorlopige toekenning aanwezig zijn.
  • Een leidinggevende moet aan diverse eisen voldoen. Zo mag een leidinggevende niet van slecht levensgedrag zijn (dit wordt gecontroleerd via een antecedentenonderzoek) en hij mag niet onder curatele staan.

De kosten voor het wijzigen van leidinggevende waar wel of geen alcohol (exploitatie met alcohol of alcoholvrije exploitatie) wordt geschonken zijn in 2022:

  • € 147,80  voor de eerste leidinggevende
  • € 94,00 voor iedere volgende leidinggevende

Als uw aanvraag/ aanvragen compleet is/ zijn en er op voorhand nog geen weigeringsgronden aanwezig zijn, krijgt u in beginsel binnen enkele dagen de voorlopige toekenning van de gemeente.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.