Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Corona-steunpakket voor ondernemers

Het kabinet versoepelt de coronamaatregelen stap voor stap. De 4e stap van de versoepelingen gaat op zaterdag 26 juni in.

Versoepelingen lockdown

Hier vindt u meer informatie over welke regels er voor bedrijven gelden.

Steunpakket Ondernemers

Het steunpakket loopt door tot 1 oktober 2021. Onderstaand de wijzigingen die op 21 januari zijn aangekondigd:

  • Starters: het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. Aan de precieze invulling wordt nog gewerkt.

  • Verlenging tegemoetkoming in de loonkosten (NOW): wordt verhoogd naar 85% van de loonsom.

  • Verlenging bijstand voor ondernemers (Tozo3) de vermogenstoets vervalt.

  • Bijzonder uitstel van betaling ondernemers kunnen tot 1 juli uitstel aanvragen.
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) De vergoeding gaat omhoog, vanaf 30% omzetverlies wordt 85% van de vaste lasten vergoed. Ook bedrijven met meer dan 250 medewerkers kunnen TVL aanvragen. Het maximale subsidiebedrag gaat van 90.000 naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 voor het niet-MKB.
  • Garantietoets voor evenementen: evenementen die deze zomer niet doorgaan worden gecompenseerd. De precieze invulling wordt nog uitgewerkt.
  • Voorraadvergoeding voor winkels: het bedrag wordt verhoogd. De subsidie zal voor de eerste twee kwartalen van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL, tot maximaal 200.000 euro.

Lees meer over de regelingen in het 3e steunpakket voor bedrijven op website van het Ondernemersplein onder het kopje uitbreiding steunpakket.

KVK Corona regelingencheck

Krijg inzicht in de financiële regelingen voor uw bedrijf. Doe de KVK Corona regelingencheck. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er zijn uitzonderingen.

Hieronder een korte toelichting op een aantal steunmaatregelen:

Landelijke maatregelen:

Tozo : Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO/Bbz)

U kunt vanaf 1 oktober tot 1 juli 2021 een tijdelijke aanvulling op uw inkomen aanvragen.  Bekijk ook de pagina over de verlengde tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en met 30 september 2021. Tozo 4 loopt van 1 oktober tot en met 30 juni 2021. Tozo 5 (voor de maanden juli, augustus en september 2021) kunt u aanvragen vanaf 1 juli tot 1 oktober 2021.

Ondernemers in de grensregio

De Tozo-regeling is weer verlengd. T/m 30 september 2021 kan een aanvraag worden ingediend. Voor de lening bedrijfskapitaal gelden dezelfde voorwaarden als in Tozo-2. U moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo-lening voor uw bedrijfskapitaal.

  • Wie in Nederland woont, maar over de grens zijn bedrijf heeft gevestigd, kan aanspraak maken op een tijdelijke uitkering op het levensonderhoud tot en met 30 september 2021. Woont u in Heerlen? Vraag uw TOZO uitkering aan via de pagina over de verlengde maatregel zzp'ers (TOZO).
  • Wie over de grens woont, maar in Nederland een bedrijf gevestigd heeft, kan een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. De gemeente Maastricht voert de regeling voor heel Nederland uit. U kunt de lening aanvragen via de website van Maastricht. Lukt het door drukte op de website niet meteen om uw aanvraag in te dienen? Probeer het dan later opnieuw.

Tegemoetkoming Vaste lasten mkb (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronacrisis en moeite om uw vaste lasten te betalen? Stond uw onderneming op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Deze belastingvrije tegemoetkoming geldt voor de periode vanaf 1 oktober 2020 tot 30 september 2021.

Bent u tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 gestart met uw onderneming? Kijk of u (ook) subsidie kunt aanvragen voor uw vaste lasten van het 1e kwartaal van 2021 via de Startersregeling. Voor het 2e kwartaal van 2021 kunnen starters en grote ondernemingen ook de normale TVL aanvragen.

Regeling voor evenementen

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen hulp wanneer u niet kunt voldoen aan de drempel van 30% omzetverlies. Deze steun wordt gebaseerd op hun TVL-subsidie in de zomer. De steun is voor het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Lees meer over de regeling voor evenementen.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Vanaf 2 maart kan de ‘tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten’, de TONK aangevraagd worden. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt t/m uiterlijk 30 september 2021. Deze regeling is bedoeld voor mensen die ondanks alle steunpakketten door de mazen van de diverse regelingen vallen; zowel ondernemers als inwoners. Hier vindt u meer informatie.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Heeft u door het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel? U kunt dan via de NOW een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. U krijgt van UWV een voorschot. Aanvragen kunnen ingediend worden bij het UWV.
Kijk voor meer informatie of het online aanvragen van de tegemoetkoming op de website van de UWV.

Corona-Overbruggingslening (COL)

Startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers kunnen een Corona-OverbruggingsLening (COL) aanvragen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. U kunt de aanvraag ingedienen via de speciale onlineportal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.
Kijk voor meer informatie over COL op de website van rom-nederland.

Lokale maatregelen

Hieronder vindt u een korte toelichting op een aantal lokale steunmaatregelen:

155 Help een bedrijf

Gemeente Heerlen en IMK werken sinds 2015 samen in het kader van stichting 155 Help-een-bedrijf. Ze bieden ondernemers die in Heerlen woonachtig zijn een platform om zich kosteloos te melden bij ondernemersvraagstukken en -problematiek. Stichting 155 is de MKB Hulplijn. Deze hulplijn is er voor alle MKB ondernemers die hulp nodig hebben. Bekijk de hulpmiddelen.

Huuruitstel gemeentelijk vastgoed

Wij leveren maatwerk voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen die huren van de gemeente Heerlen en liquiditeitsproblemen hebben door de coronacrisis. Neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.

Gemeentelijke subsidies

De gemeente gaat soepel om met subsidievoorwaarden die niet of moeilijk uitgevoerd kunnen worden door de coronacrisis. Neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. De subsidie Ruimte voor Ondernemerschap wordt in plaats van in twee termijnen in een keer uitbetaald. U hoort dit vanzelf.

Snelle betaling facturen

Heeft u nog een openstaande factuur bij de gemeente? Wij betalen goedgekeurde facturen zo snel mogelijk uit.

MKB-Ondernemersplatform

Op dit platform biedt MKB Limburg informatie, training en ondersteuning om de Corona Crisis zo goed mogelijk door te komen. Kijk op de website van MKB.

Vragen?

De medewerkers van het Ondernemershuis staan voor u klaar!

Contact the Ondernemershuis if you have any questions!

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.