Coronamaatregelen ondernemers

21 september 2020 De regering komt met een 3e ronde steunregelingen voor bedrijven. Het 2e steunpakket loopt af op 1 oktober. Het 3e steunpakket met nieuwe, strengere voorwaarden gaat dan in en loopt tot juli 2021.

In het kort:

Lees meer over de regelingen in het 3e steunpakket voor bedrijven op website van het Ondernemersplein.

Hieronder een korte toelichting op een aantal steunmaatregelen:

Information in English

Landelijke maatregelen:

Tozo 3 : Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO/Bbz)

U kunt vanaf 1 oktober tot 1 juli 2021 een tijdelijke aanvulling op uw inkomen aanvragen. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3) bedraagt maximaal € 1.512,90 euro netto per maand voor gehuwden. U hoeft deze gift niet terug te betalen. De Tozo is een extra Bbz-ondersteuning. U vraagt de Tozo 3 aan bij de gemeente waar u woont. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u later wel terugbetalen. Voor de lening bedrijfskapitaal geldt dat het maximaal te lenen bedrag van € 10.157,- geldt voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk. Vanaf 1 april 2021 kan een vermogenstoets worden ingevoerd. Dit betekent dat de regels mogelijk vanaf 1 april 2021 veranderen en u geen recht meer heeft op de Tozo als u te veel vermogen heeft. Als er een wetswijziging komt, leest u dit op deze website. Bekijk ook de pagina over de verlengde tozo 3.

Ondernemers in de grensregio

De Tozo-regeling is weer verlengd. T/m 30 juni 2021 kan een aanvraag worden ingediend. Voor de lening bedrijfskapitaal gelden dezelfde voorwaarden als in Tozo-2. U moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo-lening voor uw bedrijfskapitaal.

  • Wie in Nederland woont, maar over de grens zijn bedrijf heeft gevestigd, kan aanspraak maken op een tijdelijke uitkering op het levensonderhoud tot en met 30 juni 2021. Woont u in Heerlen? Vraag uw TOZO uitkering aan via de pagina over de verlengde maatregel zzp'ers (TOZO3).
  • Wie over de grens woont, maar in Nederland een bedrijf gevestigd heeft, kan een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. De gemeente Maastricht voert de regeling voor heel Nederland uit. U kunt de lening aanvragen via de website van Maastricht. Lukt het door drukte op de website niet meteen om uw aanvraag in te dienen? Probeer het dan later opnieuw.

Tegemoetkoming Vaste lasten mkb (TVL)

Vanaf 30 juni 2020 tot en met 30 juni 2021 kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan als u een mkb-bedrijf heeft in een getroffen sector (zoals horeca, recreatie, cultuur en evenementen) met maximaal 250 werknemers. En als uw omzet met meer dan 30% is gedaald door de coronacrisis. De tegemoetkoming helpt u bij het betalen van uw vaste lasten.
Lees meer over de voorwaarden van de nieuwe TVL-regeling op de site van het ondernemersplein.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Heeft u door het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel? U kunt dan via de NOW een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. U krijgt van UWV een voorschot. Aanvragen kunnen ingediend worden bij het UWV.
Kijk voor meer informatie of het online aanvragen van de tegemoetkoming op de website van de UWV.

Corona-Overbruggingslening (COL)

Startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers kunnen een Corona-OverbruggingsLening (COL) aanvragen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. U kunt de aanvraag ingedienen via de speciale onlineportal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.
Kijk voor meer informatie over COL op de website van rom-nederland.

Information in English

Lokale maatregelen

Hieronder vindt u een korte toelichting op een aantal lokale steunmaatregelen:

Uitstel van betaling gemeentelijke belasting

U hoeft niets te doen. De automatische incasso stopt vanzelf tot 1 oktober. Kijk voor meer informatie op de website van Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschap.

Huuruitstel gemeentelijk vastgoed

Wij leveren maatwerk voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen die huren van de gemeente Heerlen en liquiditeitsproblemen hebben door de coronacrisis. Neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.

Gemeentelijke subsidies

De gemeente gaat soepel om met subsidievoorwaarden die niet of moeilijk uitgevoerd kunnen worden door de coronacrisis. Neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. De subsidie Ruimte voor Ondernemerschap wordt in plaats van in twee termijnen in een keer uitbetaald. U hoort dit vanzelf.

Snelle betaling facturen

Heeft u nog een openstaande factuur bij de gemeente? Wij betalen goedgekeurde facturen zo snel mogelijk uit.

MKB-Ondernemersplatform

Op dit platform biedt MKB Limburg informatie, training en ondersteuning om de Corona Crisis zo goed mogelijk door te komen. Kijk op de website van de MKB.

Vragen?

De medewerkers van het Ondernemershuis staan voor u klaar!

Contact the Ondernemershuis if you have any questions!