Werken aan de NIEUWE NOR

Poppodium NIEUWE NOR wordt verbouwd en krijgt er een grotere zaal bij! Vanaf 2019 gaan studio '54 en het oude Kegelpaleis op de schop om de aanbouw mogelijk te maken. Tijdens de sloop blijft het poppodium gewoon open.

Gemeente Heerlen werkt samen met poppodium NIEUWE NOR en IBA Parkstad om de NIEUWE NOR te verbouwen en uit te breiden. Voor dit doel gaan wij in 2019 het naastgelegen Kegelpaleis en Studio '54 slopen. In maart 2019 gaan wij beginnen om de gebouwen sloopklaar te maken.

Ook Weller is van plan om nieuwe studio's te bouwen achter Sporthuis Diana. Het is op dit moment nog niet duidelijk of Weller dit plan kan uitvoeren. Wel hebben wij samen het doel om het gebied tussen de Nieuwe Nor en het Betahuis verbeteren. De Pancratiusstraat moet hét plekje voor jongeren worden.

Wat zijn de plannen met de Nieuwe Nor?

Het huidige poppodium blijft bestaan en wordt verbouwd. Naast het huidige pand breiden wij uit met een nieuw gedeelte. Hier komt een grote zaal en betere faciliteiten voor bands en publiek. Dat betekent dat wij de voormalige Studio ’54 en het Kegelpaleis gaan slopen om ruimte te maken voor de nieuwbouw.

Waarom is de nieuwbouw nodig?

Heerlen moet aantrekkelijk blijven voor jongeren in Heerlen en de regio parkstad. Dat doen wij onder andere door te investeren in culturele voorzieningen. Met een nieuwe popzaal kan de Nieuwe Nor grotere bands boeken en ook meer publiek trekken.

Met de uitbreiding van de Nieuwe Nor en mogelijk ook de starterswoningen dichtbij, kan dit deel van Heerlen-Centrum uitgroeien tot een echte plek voor jongeren. Over deze langetermijn-doelen kunt u meer lezen in het Urban Bidboek. Daarin hebben wij alle ambities voor Heerlen-Centrum opgeschreven.

Met wie werkt de gemeente samen? 

Wij werken samen met IBA Parkstad, poppodium NIEUWE NOR, Provincie Limburg en Weller om het gedeelte Pancratiusstraat tussen de Nieuwe Nor en het Betahuis opnieuw in te richten.

Wat wordt er precies gesloopt?

Wij laten het voormalige Kegelpaleis en discotheek Studio 54 gelegen aan de Pancratiusstraat 32-44 helemaal slopen.

Hoe wordt gesloopt?

Voordat de sloop begint, laten wij het het terrein afzetten met bouwhekken of bouwschuttingen. Eerst wordt asbest weggehaald. Daarna volgen het opruimen, het strippen van gebouwen en tenslotte het slopen. Tijdens het slopen laten wij voortdurend water vernevelen. Op die manier wordt de stofoverlast beperkt. Vrachtauto’s voeren het materiaal af en aan via de Pancratiusstraat.

Wij starten met het Kegelpaleis en daarna discotheek Studio 54 aan de beurt voor de sloop. De (voorlopige) data zijn: 

  • Start asbestverwijdering tweede helft maart 2019,
  • Start met gebouwen : half mei 2019,
  • Start sloop: half juni 2019.

Asbest weghalen (asbestsanering): wat u moet weten

In alle gebouwen die gesloopt moeten worden, is asbest aangetroffen. Het verwijderen van asbest is aan veel extra regels gebonden, om mens, dier en milieu te beschermen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een ruimte waar asbest wordt weggehaald, helemaal wordt afgeschermd van de rest van het gebouw.

U zult misschien mensen in speciale beschermingspakken aan het werk zien. Dit kunnen ‘witte pakken’ zijn, maar soms hebben ze een andere kleur. U hoeft hier niet van te schrikken. Het betekent juist dat iedereen zich aan de veiligheidsvoorschriften houdt.

Kan ik de werkzaamheden zien?

Vanwege de risico’s laten we geen bezoekers in het sloopgebied toe. Het terrein sluiten wij af met hekken van circa twee meter hoog. U kunt over de hekken wel het een en ander zien. 

Wanneer is de sloop klaar?

Naar verwachting is de sloop in de zomer 2019 klaar. De planning kan altijd veranderen.

Wat zijn de start- en eindtijden van de sloopwerkzaamheden?

Het sloopwerk gebeurt op doordeweekse dagen van 7.30 uur tot 17.00 uur. Zware werkzaamheden beginnen na 8. 30 uur.

Welk bedrijf gaat slopen?

Couwenbergh Aanneming uit Ittervoort

Wat kan ik merken van de sloopwerkzaamheden?

Hoe dichter u bij het gebied woont of werkt, hoe meer u merkt dat er vrachtverkeer af- en aanrijdt. Mogelijk heeft u overlast van het verkeer, van stof, trillingen of lawaai. Wij vragen uw begrip hiervoor. Overlast voor de buurt is bij een project als dit niet te voorkomen. Wij doen er wel alles aan, in samenwerking met het sloopbedrijf, om de overlast tot een minimum te beperken en de omgeving leefbaar te houden. U kunt het volgende merken:

• Qua geluid: het is onvermijdelijk dat het geluid op enkele momenten het maximaal toegestane niveau overschrijdt. Wij weten niet op welke momenten precies.

• Qua stof: overlast van stof kan voorkomen en is onvermijdelijk. Om dit tot een minimum te beperken worden waternevelaars ingezet die onderdelen van het sloopproject nat houden.

• Qua trillingen: lichte trillingen kunnen voorkomen. De sloper moet zich houden aan de maximaal toelaatbare niveaus.

• Qua vrachtverkeer: houd u rekening met redelijk intensief vrachtverkeer dat aan- en afrijdt, met name via de Pancratiusstraat. Het is onvermijdelijk dat dit soms overlast veroorzaakt.

Wordt de overlast u teveel? Laat het ons weten. Wij kunnen dan in elk geval bekijken, in overleg met het sloopbedrijf, of er iets is wat verlichting kan brengen. Neem hiervoor contact op met de gemeente. (link naar contactpagina)

Wat betekent de sloop voor de bereikbaarheid en het verkeer?

Het gebied (behalve het sloopterrein) is altijd bereikbaar voor bewoners en ondernemers, ook voor verkeer in de Pancratiusstraat. 

Is er gevaar voor de (volks)gezondheid?

Het sloopterrein is afgezet. Zolang u buiten dit gebied blijft, is er geen reden tot zorg.

Hoe wordt dit project betaald? 

De gemeente Heerlen, IBA en de Provincie Limburg betalen de uitbreiding van de Nieuwe Nor.

Wanneer is het project klaar? 

Volgens de planning zijn wij in 2020 klaar met de nieuwbouw en verbouwing van de Nieuwe Nor.