Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Oorlog in Oekraïne

Op 24 februari 2022 begon de grootschalige aanval van Rusland op Oekraïne. Deze oorlog heeft geleid tot grote vluchtelingenstromen. Sinds de aanvang van de oorlog zijn rond de 6 miljoen mensen uit Oekraïne gevlucht. De meeste vluchtelingen worden op dit moment opgevangen in de buurlanden, met name in Polen. Momenteel hebben ruim 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne een BRP-registratie aangevraagd in Nederland. De grootste groep zijn vrouwen van 18 tot 50 jaar en kinderen van 4 tot 12 jaar.

De gemeente Heerlen vangt vanaf 1 juni Oekraïense vluchtelingen op in Huize de Berg. Op 16 mei jl. was er een informatieavond voor omwonenden in het stadskantoor met burgemeester Wever. Onderstaand een overzicht van de meestgestelde vragen op die avond. Heeft u een vraag die er niet bij staat? Neem dan contact op met ons Klant Contact Center, via 14 045. Indien nodig verwijzen zij u door naar de juiste personen of instanties.

Hoeveel opvangplekken komen er in Huize de Berg?
De verwachting is dat er 150 opvangplekken gerealiseerd kunnen worden voor vrouwen en kinderen.

Wanneer komen de mensen naar Huize de Berg?
Vanaf 1 juni in principe. Echter, de 150 opvangplekken zullen niet allemaal vanaf 1 juni bezet zijn. In fases zullen de opvangplekken beschikbaar komen, telkens met kleine aantallen. Afhankelijk van de instroom van vluchtelingen, zal dan ook de locatie verder worden ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige bewoonsters.

Hoe moet ik dat zien in fases?
Het gaat echt in kleine stappen. Iedere keer als er weer ruimtes klaar zijn kunnen er in kleine groepen vrouwen en of kinderen komen. We startten met 20 of 40 vrouwen. Als er dan weer kamers klaar zijn kan de volgende groep komen. Allemaal in nauw overleg met de beheerder en de bewoners.

Worden er geen mannen opgevangen?
In verband met de bewoning en het gebruik van het kloostercomplex door de zusters, zien wij geen mogelijkheid om mannelijke vluchtelingen te huisvesten. De grote meerderheid van vluchtelingen uit Oekraïne zijn overigens nog steeds vrouwen en kinderen.

Waarom vangen jullie daar zoveel mensen op, en niet op meer kleine locaties?
Bij een gemeentelijke opvang is gekeken naar welke mogelijkheden aanwezig zijn om mensen op locaties de juiste ondersteuning te bieden. Op grotere locaties is dat eenvoudiger te organiseren. Daarnaast zien wij dat vluchtelingen veel steun hebben aan elkaar, elkaar opzoeken en ook samen verder komen.

Waar kunnen deze mensen van gaan leven?
Mensen die verblijven in de gemeentelijke opvang krijgen, net zoals mensen die bij particulieren verblijven, leefgeld als zij zijn ingeschreven in de BRP.

Waar kunnen we terecht als we overlast ervaren van de opvang?
Er is 24 uur per dag een beheerder aanwezig in Huize de Berg. Mochten zich klachten voordoen kunt u terecht bij deze beheerder. Voor klachten betreffende deze opvang, kunt u terecht bij de beheerder van Huize de Berg. Daarnaast zijn de geijkte routes hiervoor aangewezen (politiemelding of melding bij de gemeente). Om de veiligheid op en rondom het terrein te waarborgen neemt de beheerder waar en hangen er camera’s rondom het terrein.

Hoe regelt de gemeente de veiligheid binnen de locatie?
Zoals gezegd is er 24 uur per dag een beheerder. Een beheerder is wat dat betreft natuurlijk altijd een aanspreekpunt. Het spreekt voor zich dat wij daarnaast zorgen voor begeleiding van de mensen, tevens afspraken maken over leefregels. Het belangrijkste is dat mensen die we opvangen niet enkel een bed en een dak krijgen, maar dat we ze leren kennen en dat ze voelen dat dit een plek is waar ze veilig zijn en waar ze een fijne omgeving en de juiste zorg wordt geboden. Want dat zorgt ook voor prettig samenwonen.

Ik wil iets doen voor die mensen. Kan ik me aanmelden als vrijwilliger, zo ja, hoe?
Dat kan. Alleen, vrijwilliger zijn voor de vluchtelingen uit Oekraïne loopt niet via de gemeente. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger via de website van Alcander: www.alcander.nl/maatjes

Mocht u dus willen helpen, meldt u zich daar de komende weken dan aan. Als wij als gemeente gebruik willen maken van vrijwilligers doen wij die aanvraag ook via Alcander. Zélf contact opnemen hierover met de gemeente kan niet, wij houden geen database bij van vrijwilligers. Dat doet Alcander. Mocht u vrijwilligerswerk met bepaalde doelgroepen willen doen is een VOG vereist.

Als mensen tijdelijk onderdak hebben bij particulieren, en daar niet langer kunnen blijven, kunnen ze dan terecht in Huize de Berg?
Nee, helaas. Dat is niet mogelijk en staat de wet niet toe. Indien u Oekraïense vluchtelingen in huis heeft en deze niet langer bij u kunnen verblijven zullen deze mensen terug moeten naar de doorstroomlocatie en vanuit daar weer verder geplaatst worden. Er kan overigens geen enkele garantie gegeven worden dat Oekraïense vluchtelingen die nu bij particuliere gezinnen verblijven na vertrek naar een doorstroomlocatie weer in dezelfde gemeente geplaats worden. Voor Heerlen geldt natuurlijk sowieso de restrictie dat wij in Huize de Berg geen mannen gaan huisvesten.

Algemene informatie

Veelgestelde algemene vragen: bekijk de lijst.

Overzicht contactgegevens hulpinstanties: bekijk de lijst.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.