Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen

Voert uw bedrijf werkzaamheden uit die het milieu beïnvloeden maar niet ernstig belasten? Misschien heeft u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Sommige activiteiten van bedrijven beïnvloeden het milieu. Hiervoor doet u een melding. Soms heeft u daarnaast ook een eenvoudige omgevingsvergunning zonder voorschriften nodig. Dit is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).

Meld het altijd vooraf als uw bedrijf activiteiten wil doen op het gebied van:

 • afvalstoffen (zoals het slopen van autowrakken en het opslaan van asbestafval van eigen werkzaamheden)
 • het houden van landbouwhuisdieren
 • voedingsmiddelen (zoals bierbrouwerijen en zuivelfabrieken)
 • materiaalbewerking (zoals betonfabrieken en textielveredelingsbedrijven)
 • installaties en overige activiteiten (zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties en gesloten bodemenergiesystemen)

Met een milieutoets bekijkt de gemeente hoe erg uw bedrijf het milieu belast. Zijn de activiteiten niet erg belastend voor het milieu? Dan kunt u een OBM krijgen.

Blijkt uit de milieutoets dat uw bedrijf het milieu zwaar belast? Of gaat uw bedrijf het milieu zwaar belasten? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

De voorwaarden voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) zijn, afhankelijk van het soort bedrijf:

 • een milieueffectrapport is niet nodig
 • eventuele afvalstoffen beheert u doelmatig
 • volgens de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) kunt u een OBM krijgen
 • u blijft binnen de geluidsgrenswaarden
 • u blijft binnen de grenswaarden voor fijnstof (PM10)
 • u blijft binnen de luchtkwaliteitsnormen
 • er is geen onaanvaardbare stankhinder
 • er is geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico
 • een gesloten bodemenergiesysteem kan geen storing veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aan:

 • U overlegt eventueel met de gemeente.
 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningscheck. U ziet dan meteen of u een OBM nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.
 • U kunt daarna meteen de melding doen of de vergunning aanvragen.

Regel dit meteen online

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn verlengen met 6 weken.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.