Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen

Voert uw bedrijf werkzaamheden uit die het milieu beïnvloeden maar niet ernstig belasten? Misschien heeft u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Deze vraagt u bij de gemeente aan via het online Omgevingsloket.

Sommige activiteiten van bedrijven beïnvloeden het milieu. Hiervoor doet u een melding. Soms heeft u daarnaast ook een eenvoudige omgevingsvergunning zonder voorschriften nodig. Dit is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).

Meld het altijd vooraf als uw bedrijf activiteiten wil doen op het gebied van:

 • afvalstoffen (zoals het slopen van autowrakken en het opslaan van asbestafval van eigen werkzaamheden)
 • het houden van landbouwhuisdieren
 • voedingsmiddelen (zoals bierbrouwerijen en zuivelfabrieken)
 • materiaalbewerking (zoals betonfabrieken en textielveredelingsbedrijven)
 • installaties en overige activiteiten (zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties en gesloten bodemenergiesystemen)

Met een milieutoets bekijkt de gemeente hoe erg uw bedrijf het milieu belast. Zijn de activiteiten niet erg belastend voor het milieu? Dan kunt u een OBM krijgen.

Blijkt uit de milieutoets dat uw bedrijf het milieu zwaar belast? Of gaat uw bedrijf het milieu zwaar belasten? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

De voorwaarden voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) zijn afhankelijk van het soort bedrijf dat u heeft.

De voorwaarden kunnen zijn:

 • een milieueffectrapport is niet nodig
 • eventuele afvalstoffen beheert u doelmatig
 • u blijft binnen de geluidsgrenswaarden
 • u blijft binnen de grenswaarden voor fijnstof (PM10)
 • u blijft binnen de luchtkwaliteitsnormen
 • er is geen onaanvaardbare stankhinder
 • er is geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico
 • een gesloten bodemenergiesysteem kan geen storing veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem

Zo vraagt u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aan:

 • U overlegt eventueel met de gemeente.
 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningscheck. U ziet dan meteen of u een OBM nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.
 • U kunt daarna meteen de melding doen of de vergunning aanvragen.
 • Log in met eHerkenning.

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn verlengen met 6 weken.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.