Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Bomen kappen

In Heerlen mag u bomen, die niet op de bomenlijst staan, zonder vergunning kappen. Bomen die wel op de bomenlijst staan, mag u niet kappen zonder een omgevingsvergunning. Op de bomenlijst staan monumentale bomen, houtopstanden en potentiële monumentale bomen.

Wilt u een (potentieel) monumentale boom kappen of stevig snoeien? Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Er kunnen meerdere redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals:

  • de boom vormt een gevaar voor de omgeving;
  • de boom veroorzaakt schade of gaat schade veroorzaken voor de omgeving; 
  • de boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht; of
  • de boom moet u kappen vanwege onderhoud in de omgeving.

De gemeente toetst middels het afwegingsmodel kapvergunning of uw aanvraag correct is. Ook moet de gemeente zich houden aan de nieuwe bomenverordening 2016. 

Monumentale boom

Een boom kan een monumentale status hebben. U mag de boom dan niet kappen of stevig snoeien, waardoor de boom haar natuurlijke vorm verliest. Een boom is een monument als deze een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft. Om een omgevingsvergunningvergunning voor een monumentale boom te krijgen, moet u kunnen bewijzen dat er goede redenen zijn. Een reden kan zijn dat deskundigen hebben bewezen dat er door de boom een risico op schade of ongelukken kan ontstaan.

Overige bomen kappen

Staat een boom niet op de bomenlijst, dan mag u die zonder vergunning kappen. Een aantal bomen valt onder het beheer van de gemeente Heerlen. Wilt u weten waar de gemeente Heerlen op dit moment aan het werk is? Bekijk dan de lijst met te kappen bomen (download pdf).

Regel dit meteen online

Voorwaarden

Bent u verplicht te zorgen voor het herplanten van een boom of een bijdrage (aan de hand van de huide boomwaarde) in het gemeentelijke herplantfonds te doen? Voor het berekenen van de waarde van de boom gebruikt u de waarderingsmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

Regel dit meteen online

Kosten

U betaalt voor het kappen van een boom € 52,45 (tarief 2019). Ook als de vergunning/ontheffing wordt geweigerd of wordt ingetrokken, moet u leges betalen.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Kijkt u bij de bomenverordening of u een vergunning nodig heeft voor het kappen van de boom. Doorloop het stappenplan van het afwegingsmodel. U kunt dan meteen zien of u de boom mag kappen. Kijkt u bij meer informatie.

Om een kapvergunning aan te vragen, geeft u door:

  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • uw reden om te willen kappen
  • eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van uw buren.

Regel dit meteen online

Termijn

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft het kappen een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke gevolgen te verwachten voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Let op! De omgevingsvergunning treedt na 6 weken in werking. Pas daarna mag u de boom kappen.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

Bij de omgevingsvergunning die de gemeente verleent zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. U kunt tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.