Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bomen kappen

In Heerlen mag u bomen zonder vergunning kappen. Maar niet alle bomen. Voor bomen die op de bomenlijst staan hebt u een vergunning nodig: de omgevingsvergunning.

Op de bomenlijst staan de volgende bomen:

 • monumentale bomen
 • potentieel monumentale bomen
 • houtopstanden

Er kunnen verschillende redenen zijn om een vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld:

 • de boom vormt een gevaar voor de omgeving
 • de boom veroorzaakt schade
 • de boom dreigt schade te veroorzaken aan de omgeving 
 • de boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht of
 • de boom moet gekapt omdat in de omgeving onderhoud nodig is

De gemeente controleert uw aanvraag. Dit doen wij met het afwegingsmodel kapvergunning en de bomenverordening 2016. 

Wat is een monumentale boom?

Een boom is een monument als hij een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft.
Om een omgevingsvergunning voor zo'n boom krijgen moet u kunnen bewijzen dat daar een goede reden voor is.

Andere bomen kappen

Staat een boom niet op de bomenlijst, dan mag u die zonder vergunning kappen. Een aantal bomen valt onder het beheer van de gemeente Heerlen. Controleer de lijst om te zien of de gemeente al met een boom aan het werk is. Deze bomen mag u niet zelf kappen.

Soms bent u verplicht om voor een gekapte boom een nieuwe boom te planten. In plaats daarvan kunt u ook een bijdrage storten in het gemeentelijke herplantingsfonds. De bijdrage moet overeenkomen met de boomwaarde van dat moment.
Voor het berekenen van de waarde van de boom gebruikt u de waarderingsmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bomenkap kost € 55,50 
U krijgt dit bedrag niet terug als we de vergunning weigeren of intrekken.

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van uw buren.

Zo vraagt u een vergunning voor het kappen van een boom aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door: wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • uw reden om te willen kappen
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

De gemeente kent 2 verschillende beslistermijnen:

 • 8 weken als er geen bijzondere situaties aan de hand zijn.
 • 6 maanden als er wel bijzondere situaties aan de hand zijn. Dat kan zijn als het kappen:
  • een groot risico voor de omgeving vormt;
  • schadelijk is voor beschermde planten of dieren;
  • schadelijk is voor natuurgebieden.

In beide gevallen mag de beslistermijn één keer verlengd worden met 6 weken.
Let op: U mag pas gaan kappen 6 weken nadat de vergunning geldig is.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.