Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Het is niet toegestaan om zonder vergunning te bouwen of verbouwen. Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook eerst een vergunningencheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt ook een overzicht van wat u moet aanleveren.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

Er zijn twee mogelijkheden:

• Vergunningsvrije bouwwerken: Vaak kunt u (kleine) bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Doe hiervoor de vergunningcheck in het Omgevingsloket Online (OLO). Meer informatie over vergunningsvrije bouwwerken vindt u bij “Vergunningsvrij bouwen en verbouwen".

• Omgevingsvergunning voor het bouwen: Als u een vergunning nodig heeft zijn er twee procedures. Meestal is de reguliere procedure van toepassing. Dit is een korte procedure van maximaal 8 weken, die we eventueel kunnen verlengen met 6 weken. Voor sommige aanvragen is een uitgebreide procedure nodig (maximaal 26 weken). Het gaat dan bijvoorbeeld over grote afwijkingen van het bestemmingsplan of er zijn  bijzondere milieueisen opgelegd bij een monument of als het brandveilig gebruik aan de orde is.

Als u van plan bent te gaan bouwen kan dit ook gevolgen hebben voor de natuur. Beschermde gebieden, planten- of diersoorten kunnen hierdoor gevaar lopen. Als u dit verwacht is een vergunning of ontheffing nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze vergunning of ontheffing kunt u apart aanvragen bij de Provincie Limburg. Ook kunt u dit samen met uw aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente indienen.

Doen of meenemen

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, heeft u 1 of meer tekeningen nodig. Daarop laat u zien:

  • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk;
  • de bestemming van het gebouw en de er in gelegen ruimten;
  • lengte- en dwarsdoorsneden;
  • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk; en
  • principedetails, deze laten zien hoe iets uitziet of hoe iets in elkaar zit.

U moet de gevraagde tekeningen van zowel de huidige situatie als van de gewenste situatie leveren. U kunt uw gegevens, tekeningen en formulieren ook elektronisch opsturen. Houd er rekening mee dat de bestanden 'alleen lezen' ('read-only') zijn.

Termijn

De beslissing over een reguliere omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze beslistermijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

De beslissing over een uitgebreide omgevingsvergunning krijgt u binnen 26 weken. Deze beslistermijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken. 

Bezwaar en beroep

Bij de reguliere procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die de beslissing op uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het indienen van een zienswijze is wel een voorwaarde om beroep te kunnen aantekenen bij de rechtbank.