Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via het online Omgevingsloket.

Bij dat loket kunt u met het onderdeel 'vergunningencheck' onderzoeken óf u een vergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Gaat u een gevel of dak verbouwen? Sinds 1 februari 2022 gelden er extra regels als u daarbij een verwarming, airconditioner of klimaatsysteem aanpast of aanlegt. U moet dan technieken voor duurzame energie gebruiken.

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. Vergunningsvrije bouwwerken.
  Vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Doe hiervoor de vergunningcheck in het Omgevingsloket Online (OLO). Meer informatie over vergunningsvrije bouwwerken vindt u bij “Vergunningsvrij bouwen en verbouwen".
 2. Omgevingsvergunning voor het bouwen.
  Als u een vergunning nodig heeft zijn er 2 procedures:
  • reguliere procedure
   Meestal is deze van toepassing. Het is een korte procedure van maximaal 8 weken, die we eventueel kunnen verlengen met 6 weken.
  • uitgebreide procedure
   Deze neemt meer tijd in beslag; maximaal 26 weken. Hij is nodig als het gaat:
   • om grote afwijkingen van het bestemmingsplan of
   • om bijzondere milieueisen die moeten worden opgelegd bij een monument of
   • om het brandveilig gebruik.

Als u van plan bent te gaan bouwen kan dit ook gevolgen hebben voor de natuur. Beschermde gebieden, planten- of diersoorten kunnen hierdoor gevaar lopen. Als u dit verwacht is een vergunning of ontheffing nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze vergunning of ontheffing kunt u apart aanvragen bij de Provincie Limburg. Ook kunt u dit samen met uw aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente indienen.

Vragen? Maak een afspraak voor het spreekuur van het Omgevingsloket Heerlen via telefoonnummer: 045-5605040. Dit spreekuur is op donderdag van 9:00 tot 12:00 uur en van 16:00 tot 18:00 uur.

U kunt bij het omgevingsloket terecht met vragen over bijvoorbeeld: wijziging gebruik van de woning of een verbouwing van uw woning. Wij helpen u dan op weg bij de eerste stappen die u moet zetten.

Veel voorkomende vragen kunnen zijn:

 • Heb ik voor het uitbreiden van mijn woning een vergunning nodig?
 • Waar kan ik de vergunningscheck vinden?
 • Kan ik zelf een bestemmingsplantoets doen en waar vind ik de informatie hiervoor?
 • Mag ik een bedrijfje aan huis beginnen?
 • Hoeveel kost een vergunning? Kan ik dat zelf opzoeken?
 • Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan? Wat is daarvoor nodig?

U kunt niet naar het spreekuur komen als u al een aanvraag voor een vooroverleg of omgevingsvergunning heeft ingediend.  

U moet zich houden aan de regels uit het bouwbesluit en het burenrecht:

 • Bouwbesluit: er zijn minimumeisen waaraan uw bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.  U vindt hier ook informatie over de nieuwe regels voor duurzame energie.  Lees meer over de wetten en regels voor gebouwen op RVO.nl.
 • Burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Kijkt u voor de kosten bij de legesverordening 2023 Titel 2 Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning. Ook als wij de vergunning/ontheffing weigeren of intrekken, moet u kosten betalen. 

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, heeft u 1 of meer tekeningen nodig. Daarop laat u zien:

 • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
 • de bestemming van het gebouw en de er in gelegen ruimten
 • lengte- en dwarsdoorsneden
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk en
 • principedetails, deze laten zien hoe iets uitziet of hoe iets in elkaar zit

U moet de gevraagde tekeningen van zowel de huidige situatie als van de gewenste situatie leveren. U kunt uw gegevens, tekeningen en formulieren ook elektronisch opsturen. Houd er rekening mee dat de bestanden 'alleen lezen' ('read-only') zijn.

De beslissing over een reguliere omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze beslistermijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

De beslissing over een uitgebreide omgevingsvergunning krijgt u binnen 26 weken. Deze beslistermijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken. 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.