Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

Bij dat loket kunt u met het onderdeel 'vergunningencheck' onderzoeken óf u een vergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. vergunningsvrije bouwwerken
  Vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Doe hiervoor de vergunningcheck in het Omgevingsloket Online (OLO). Meer informatie over vergunningsvrije bouwwerken vindt u bij “Vergunningsvrij bouwen en verbouwen".
 2. Omgevingsvergunning voor het bouwen
  Als u een vergunning nodig heeft zijn er 2 procedures:
  • reguliere procedure
   Meestal is deze van toepassing. Het is een korte procedure van maximaal 8 weken, die we eventueel kunnen verlengen met 6 weken.
  • uitgebreide procedure
   Deze neemt meer tijd in beslag; maximaal 26 weken. Hij is nodig als het gaat:
   • om grote afwijkingen van het bestemmingsplan of
   • om bijzondere milieueisen die moeten worden opgelegd bij een monument of
   • om het brandveilig gebruik.

Als u van plan bent te gaan bouwen kan dit ook gevolgen hebben voor de natuur. Beschermde gebieden, planten- of diersoorten kunnen hierdoor gevaar lopen. Als u dit verwacht is een vergunning of ontheffing nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze vergunning of ontheffing kunt u apart aanvragen bij de Provincie Limburg. Ook kunt u dit samen met uw aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente indienen.

Voorwaarden

U moet zich houden aan de regels uit het bouwbesluit en het burenrecht:

 • Bouwbesluit: er zijn minimumeisen waaraan uw bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
 • Burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Kosten

Kijkt u voor de kosten bij de legesverordening 2020 Titel 2 Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning. Ook als wij de vergunning/ontheffing weigeren of intrekken, moet u kosten betalen. 

Doen of meenemen

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, heeft u 1 of meer tekeningen nodig. Daarop laat u zien:

 • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk;
 • de bestemming van het gebouw en de er in gelegen ruimten;
 • lengte- en dwarsdoorsneden;
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk; en
 • principedetails, deze laten zien hoe iets uitziet of hoe iets in elkaar zit.

U moet de gevraagde tekeningen van zowel de huidige situatie als van de gewenste situatie leveren. U kunt uw gegevens, tekeningen en formulieren ook elektronisch opsturen. Houd er rekening mee dat de bestanden 'alleen lezen' ('read-only') zijn.

Termijn

De beslissing over een reguliere omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze beslistermijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

De beslissing over een uitgebreide omgevingsvergunning krijgt u binnen 26 weken. Deze beslistermijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken. 

Bezwaar en beroep

Reguliere procedure
U maakt eerst bezwaar bij de instantie die de beslissing op uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitgebreide procedure
U geeft eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het indienen van een zienswijze is wel een voorwaarde om beroep te kunnen aantekenen bij de rechtbank.