Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Hulp bij energiekosten

Onze energierekening schiet omhoog en dat brengt in de huidige tijd veel zorgen met zich mee. Gelukkig is er ook voor ondernemers hulp beschikbaar.

Landelijke regelingen

Liquiditeitsverstrekking en verduurzaming

Het kabinet wil bedrijven helpen met liquiditeitsverstrekking en verduurzaming zodat zij beter zijn voorbereid op de toekomst. Dit wil het kabinet doen door extra geld beschikbaar te stellen voor diverse ‘groene’ aftrekposten. Dat geeft mkb’ers de ruimte zich aan te passen aan de huidige situatie. Het budget voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL) wordt verhoogd met 150 miljoen euro. Zo stimuleert het kabinet verduurzaming en wordt de energieafhankelijkheid van bedrijven kleiner.

Borgstelling MKB-Kredieten Groen

Het kabinet komt met de Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen) om ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen. Door hierin te investeren, verlagen mkb'ers hun vaak sterk gestegen energiekosten. Ondernemers kunnen, afhankelijk van hun financier, sinds 7 november 2022 gebruikmaken van deze regeling. In totaal is er 200 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op Borgstelling MKB-kredieten.

Prijsplafond

Het prijsplafond zal gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. Meer informatie hierover vindt u op de website van de KvK.

Gemeentelijke regelingen

Ondernemers die in financiële nood zitten, kunnen op drie manieren door de gemeente geholpen worden:

  • u kunt in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
  • u kunt als u stopt als oudere of arbeidsongeschikte zelfstandige ondernemer omdat u te weinig inkomsten uit eigen bedrijf heeft, misschien beroep doen op een IOAZ-uitkering.

Kijk hieronder voor de voorwaarden en aanvraagmogelijkheden:

Bent u bewoner?

Ook dan helpen we bij een hoge energierekening. Ga daarvoor naar de pagina hulp bij energiekosten voor inwoners.


Producten

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Bent u ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u bij uw gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

Bent u een oudere werkeloze werknemer en heeft u geen recht meer op een WW of een WGA-uitkering? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een IOAW uitkering. Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.