Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Sportondersteuning

Wij ondersteunen sportverenigingen en andere sportaanbieders, die op hun beurt van Heerlen een sportievere stad maken. De ondersteuning varieert van telefonisch advies tot de inzet van een sportconsulent, een externe deskundige of het verstrekken van een subsidie. 

Sportverenigingen en ook andere sportaanbieders krijgen steeds meer te maken met zaken als:

 • complexere regelgevingen;
 • een forse ledendaling;
 • minder vrijwilligers en
 • nieuwe landelijke en lokale ontwikkelingen.

Wilt u hier op inspelen? Zorg voor een vitale vereniging. Organiseer activiteiten en maak plannen. Kijk vooral naar de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe doelgroepen. Dit is niet altijd makkelijk. Heeft u daarbij ondersteuning nodig? Vraag dit aan!

De ondersteuning kan bestaan uit de inzet van:

 • een sportconsulent;
 • een sportbond;
 • het Huis voor de Sport Limburg;
 • subsidie. 

De voorwaarden zijn: 

 • U bent een Heerlense sportaanbieder of uw sportaanbod is gericht op Heerlense inwoners met een beperking;
 • U bent aangesloten bij een sportbond of vergelijkbare overkoepelende organisatie; 
 • Alleen sportaanbieders zonder winstoogmerk kunnen ondersteuning aanvragen; 
 • De sportactiviteiten vinden plaats in de gemeente Heerlen of voor mensen met een beperking in de regio;
 • U staat open voor veranderingen; 
 • U bent bereid om een actieve bijdrage te leveren aan het gemeentelijke beleid; 
 • De activiteiten waarvoor u ondersteuning aanvraagt passen binnen de door de raad en het college gemaakte beleidskeuzes; 
 • U gaat doeltreffend te werk; 
 • Het gaat om een structureel sportaanbod, dus niet om een eenmalige activiteit; 
 • De activiteiten zijn niet in strijd met het recht, het algemeen belang en/of de openbare orde;
 • Iedereen binnen de doelgroep (ongeacht levensbeschouwing, ras of seksuele voorkeur) kan deelnemen aan de activiteiten;
 • Het gaat niet om activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen op grond van de beleidsregel subsidiëring amateursportverenigingen en/of de beleidsregel subsidiëring evenementen;
 • Heeft u zelf voldoende geld of sponsors beschikbaar? Dit kan van invloed zijn op de aanvraag voor ondersteuning. 

Let op: Vraag de ondersteuning op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag beschikbaar.

De gemeente neemt binnen 2 weken contact met u op om een afspraak te maken.

Vraagt u een subsidie aan dan neemt de gemeente binnen 12 weken een beslissing op uw aanvraag. 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.