Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veel of zeldzame dieren houden

Wilt u grote hoeveelheden, wilde, gevaarlijke, beschermde of zeldzame dieren houden? U hebt daarvoor een ontheffing van de gemeente nodig. U krijgt geen ontheffing voor het houden van beschermde diersoorten. Opvangcentra, dierenasiels en dierentuinen hebben een ontheffing op dit verbod. 

 • het houden van beschermde diersoorten is verboden
 • het houden van veel huisdieren
  Het houden van veel huisdieren kan overlast veroorzaken én andere mensen en dieren kunnen er ziek van worden. Daarom is het houden van veel huisdieren verboden.
 • Het houden van hobbydieren, zoals schapen, geiten en pluimvee
  Dat is in kleine aantallen toegestaan. U moet uw hobbydieren registreren bij  de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U registreert het dier in een centrale database en meldt daarna gebeurtenissen zoals geboorte, sterfte of verplaatsing.
  Deze registratie is belangrijk om bij een besmettelijke ziekte de dieren en hun plaats van herkomst snel te kunnen opsporen. 
 • Bent u fokker of houdt u dieren voor uw bedrijf?
  Het bedrijfsmatig houden van dieren moet u melden bij de Activiteitenbesluit Internet Module  (AIM). Hiervoor gelden namelijk andere regels. 

Als u zeldzame of veel dieren wilt houden, dan heeft u een ontheffing van de gemeente nodig. 

De voorwaarden waar u zich aan moet houden zijn:

 • U moet zich houden aan de regels van de gemeente voor het houden van dieren;
 • U moet als eigenaar of verzorger de dieren de juiste verzorging geven;
 • De dieren moeten voldoende ruimte hebben, die past bij hun natuurlijke behoeften.

U stuurt een brief met handtekening naar de gemeente om de ontheffing voor het houden van veel of zeldzame dieren aan te vragen. U meldt in die brief:

 • welke diersoorten u wilt houden
 • hoeveel dieren u wilt houden
 • waar u de dieren onderbrengt
 • welke beveiligingsmaatregelen u heeft genomen
 • waarom u de ontheffing nodig heeft
 • tekeningen of foto’s van de dierverblijven

U betaalt de ontheffing bij de aanvraag.  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.