Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Lees alle antwoorden over de buitenruimte van de BMV Hoensbroek Zuid

18 december 2018 Lees in deze vraag-en-antwoordlijst alles over de buitenruimte van de BMV Hoensbroek Zuid. Hoe zit het met verkeersveiligheid, parkeren en voorzieningen in het park?

Vorige maand vond een bijeenkomst plaats over de buitenruimte van de BMV Hoensbroek Zuid. Op deze avond kwamen veel vragen aan bod. Sommige vragen konden we ter plekke beantwoorden, op andere vragen beloofden we terug te komen. In dit vraag & antwoord overzicht vind je alle vragen mét de antwoorden over de buitenruimte van de BMV Hoensbroek Zuid, op het gebied van verkeer/veiligheid, school, parkeren, park/voorzieningen en wateroverlast.

Verkeer en veiligheid

Wat wordt er gedaan aan de drukte en hoge snelheid in de Mgr. Hanssenlaan? Dit kan gevaarlijk zijn in combinatie met in- en uitrijdend verkeer Auvermoerstraat.
We zorgen voor een aanpassing van de bocht in de Auvermoerstraat/Mgr. Hanssenlaan. Twee parkeerplaatsen in de Mgr. Hanssenlaan worden weg gehaald. Met belijning op de weg laten we de nieuwe situatie zien.

De oversteek tussen het park en Ridder Hoenpark is gevaarlijk in verband met de drukte van het verkeer. Hoe wordt dit opgelost?
Dit is nog niet verder uitgewerkt, maar blijft als aandachtspunt staan. We komen hier nog op terug.

Wordt de Pater Vaessenstraat een eenrichting straat? Kan het stukje voor de school een eenrichting straat worden?
Nee, eenrichtingverkeer levert ook weer nieuwe nadelen op, zoals harder rijden (omdat er geen tegenliggers zijn) en vaak omrijden.

Hoe zit het met de verkeerscirculatie? Kan er met de auto worden rondgereden?
Ja, er is genoeg ruimte om rond te rijden.

Hoe kan het fietsverkeer richting de fietsenstalling? Is er rekening gehouden met kruisend verkeer? Fietsers vanuit de Mgr. Feronlaan kunnen in een gevaarlijke situatie terecht komen.
De fietsenstalling is van twee kanten open. Het fietsverkeer kan de stalling bereiken vanaf de Mgr. Feronlaan en via de Auvermoerstraat (via de parkeerplaats).

Kunnen er verkeersbrigadiers ingevoerd worden?
De optie van brigadiers zal worden besproken binnen het schoolteam. Als er instemming en interesse onder leerlingen en ouders is, kunnen we dit aan het einde van het schooljaar 2018-2019 invoeren.

Wordt de nieuwe (verkeers)situatie achteraf nog geëvalueerd?
Ja, na een half jaar en na een jaar evalueren we de situatie.

Als er in de nieuwe situatie auto’s vanaf de Mgr. Hanssenlaan de Mgr. Feronlaan inrijden, moeten auto’s gaan draaien voor de laatste woning, dit kan voor overlast zorgen voor bewoners. Hoe kunnen auto’s daar draaien?
Om auto’s goed te kunnen laten draaien zonder voor overlast te zorgen, wordt er een plek aangelegd waar je kan keren.

Wordt de nieuwe (verkeers)situatie achteraf nog geëvalueerd?
Ja, na een half jaar en na een jaar evalueren we de situatie.

Worden de afvalcontainers naar de overkant verplaatst, zodat daar gemakkelijker gedraaid kan worden?
De afvalcontainers blijven op hun huidige plek.

Kan er een parkeerverbod komen voor het bovenste stuk van de Mgr. Feronlaan? Kunnen bewoners dan ontheffing krijgen?
Nee, onze inschatting is dat dat niet nodig is.

Op het brede stuk van de Mgr. Feronlaan wordt hard gereden. Kan daar een snelheid remmende maatregel genomen worden?
In overleg met de aangrenzende bewoners willen we hier verkeersdrempels aanleggen.

Om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de regels houden, moet je informeren en handhaven. Kunnen we dit samen met de kinderen oppakken?
De school informeert ouders over gedragsregels rondom de school. Leerlingen krijgen lessen over de veilige schoolweg. In samenspraak met BOA’s en politie worden regelmatige steekproeven georganiseerd en ouders aangesproken.

School

Zijn er bij de bouw van de school ook groeimogelijkheden meegenomen?
Nee, bij het bepalen van de grootte van de school houden we rekening met de prognoses voor de komende jaren. Die laten vanaf 2025 geen stijging in het aantal leerlingen zien. Daarom komen er geen uitbreidingsmogelijkheden voor de school.

Hoe kunnen we het beste rijden als we kinderen naar school brengen?
In een ideale situatie komen kinderen te voet of met de fiets naar school. Mochten kinderen door ouders met een auto gebracht worden, dan is de ideale situatie dat ze vanaf de Mgr. Feronlaan/Pater Vaessenstraat naar de Auvermoerstraat rijden en de kinderen rechts op de parkeerstrook uit de auto laten stappen. Daarna kan de auto de weg vervolgen via de Auvermoerstraat/Mgr. Feronlaan.

Kan de verkeerssituatie zo aangepast worden dat je kinderen veilig in en uit kunt laten stappen (zoals voorbeeld bij de Boemerang in Brunssum, waar je kan rondrijden)?
We leggen aan een kant extra parkeerplaatsen aan langs de Auvermoerstraat, zowel voor de school als verderop in de Auvermoerstraat. Je kan dan altijd veilig uitstappen aan de rechterkant, op het nieuwe trottoir.

Wordt de toegang tot de fietsenstalling in twee richtingen gemaakt?
Ja de fietsenstalling kan ook via de lerarenparkeerplaats benaderd worden.

Parkeren

Waarom voeren we niet schuin parkeren in de Mgr. Feronlaan in, om meer plekken te krijgen?
Hierdoor krijgen we niet meer parkeerplaatsen. Het is daarnaast onoverzichtelijk bij het in- en uitrijden.

Hoe wordt het parkeren geregeld in de avonden, in verband met het gebruik van de BMV door verenigingen?
Alle openbare parkeerplaatsen (aan de zijkant van de school) en langs de Auvermoerstraat en Mgr. Feronlaan kunnen dan gebruikt worden.

Kan de KBO ook tijdens schooluren gebruik maken van de gemeenschapsvoorziening in de BMV? Zijn er dan genoeg parkeerplaatsen?
Ja, de KBO kan dan gebruik maken van de gemeenschapsvoorziening, als deze dan beschikbaar is. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving.

Kan er een tijdbegrenzing voor de Kiss en Ride worden aangegeven?
Nee, het zijn gewone parkeerplaatsen, waar geen speciale regels voor gelden. Het is lastig om een tijdbegrenzing te handhaven.

Park en voorzieningen

Is er straks in het park ook ruimte voor het geven van voorstellingen?
Ja, hier is genoeg ruimte voor. Er worden echter geen extra voorzieningen voor getroffen.

Komt er ook verlichting in het park?
Nee, tijdens donkere uren hoeft er geen verkeer over de paden, er zijn dan voldoende verlichte straten om alles te kunnen bereiken. In parken passen wij geen straatverlichting toe.

Komt er cameratoezicht in het park voor de speeltoestellen?
Nee. Er komt wel cameratoezicht op en langs de BMV.

Als er parkeerplekken op de Mgr. Feronlaan komen, gaan dan alle bomen weg? Komen er ook bomen terug?
Bij het nieuwe doodlopende stukje van de Mgr. Feronlaan blijven de bomen staan. Bij het bestaande gedeelte van de Mgr. Feronlaan, waar nu bomen staan, worden zo veel mogelijk bomen gespaard. De parkeerplaatsen worden gemaakt van stenen van gras, zodat ze een groene uitstraling krijgen en passen bij de groene omgeving. Deze stenen van gras zijn ook beter voor het klimaat.

Wateroverlast

De laatste woning naast de school in de Mgr. Feronlaan heeft regelmatig last van wateroverlast. Bewoners verwachten dat er nog meer wateroverlast komt bij de afsluiting van het stuk straat voor de school, omdat bladeren zich in de goot verzamelen. Kan hier rekening mee gehouden worden?
Ja, hier wordt rekening mee gehouden. Op dit moment wordt het in een ontwerp verder uitgewerkt.

bmv