Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Werken Oud Rennemig

In de wijk Oud Rennemig wordt het riool aangepast en wordt de verharding vernieuwd. Het gaat hierbij om de Westerstraat, Schroetenstraat, Beekstraat, Middenstraat, Eerste Oosterstraat, Tweede Oosterstraat en de Ing. van den Elzenstraat. De voetpaden tussen deze straten en de verbindingsweg tussen de Middenstraat en Tweede Oosterstraat worden ook aangepakt.

Update juni 2021

Vorig jaar is de gemeente begonnen met de voorbereiding van de renovatiewerkzaamheden in de wijk Oud Rennemig. Samen met de bewoners, is een voorlopig ontwerp opgesteld waarin keuzes zijn gemaakt voor de nieuwe weginrichting. De belangrijkste keuzes die toen gemaakt zijn, is dat alle straten van kadastergrens tot kadastergrens heringericht worden. Alles wordt bestraat: de loopstroken in de kleur oud roze en de rijweg in antraciet. Uitgangspunt is het door ons samen opgestelde voorlopig ontwerp. Zie ook de foto's hieronder van de bestaande en nieuwe situaties en de pdf van het ontwerp.

We hebben adviesbureau Brouwers opdracht gegeven de werkzaamheden verder voor te bereiden. De volgende stap is dat bureau Brouwers met enkele bewoners contact opneemt over de groene strook die nu bij bewoners in gebruik is maar straks bij het nieuwe ontwerp wordt ingepast. Er worden afspraken gemaakt over het opruimen van de strook en het eventueel aanpassen van de erfafscheiding. Zoals eerder afgesproken worden deze kosten door de gemeente betaald.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar: oudrennemig@heerlen.nl.

Bekijk de foto's van de bestaande situatie en de definitieve ontwerpen van de straten:

 

Of bekijk hier het definitief ontwerp (download pdf).

Vervangen electriciteitskabel update februari 2021

Begin februari zou Enexis starten met de werkzaamheden aan de ondergrondse kabels en leidingen in uw straat. Door het vriesweer is dit verlaat. Eind februari start Enexis daadwerkelijk. Tijdens de werkzaamheden kan de stroomlevering af en toe onderbroken worden. Bovendien vraagt Enexis op het moment dat de graafwerkzaamheden in uw straat plaatsvinden om geen voertuigen langs het troittoir of parkeerhavens te parkeren. Ophalen van afval vindt op dat moment plaats op de straathoek bij de Rennemigstraat. Enexis informeert u apart over het exacte moment dat de werkzaamheden in uw straat worden uitgevoerd. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Koen Cober, tel. 06-54772831 van Geleuken Infra (uitvoerder werkzaamheden).

Update 24 november 2020

Wij hebben bij drie bureaus offertes aangevraagd om de concept plannen die we hebben opgesteld verder te laten uitwerken. Hierna kan een aannemer de werkzaamheden in Oud Rennemig gaan uitvoeren.

Update 26 juni 2020

Op woensdag 24 juni 2020 hebben de bewoners een nieuwe bewonersbrief (download pdf) ontvangen. In deze brief staat het gekozen ontwerp en uitleg bij alle vragen die naar aanleiding van de eerste brief bij ons zijn binnen gekomen.  

Ook delen wij met u de bij het project behorende technische tekeningen en schetsontwerpen:

Nieuwe situatie tekening 22 juni 2020 (download pdf)

Nieuw ontwerp OV (download pdf)

Drie varianten

Eerste bericht mei 2020:

Door de coronacrisis is het nu niet mogelijk om een bewonersbijeenkomst te houden. Daarom hebben alle bewoners het voorstel voor de herinrichting van hun eigen straat per brief ontvangen. Daarin zitten foto’s en beschrijvingen van twee mogelijkheden voor de inrichting:

  • Mogelijkheid 1: Alles verhard, of
  • Mogelijkheid 2: Met groen aan één kant.

Via mail hebben bewoners aangeven welke mogelijkheid hun voorkeur heeft. Het resultaat van deze peiling (download pdf) is opgenomen in een brief die half mei is bezorgd.

impressie

Datum nieuwsbericht

10 juni 2021

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.