Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Werken Oud Rennemig

In de wijk Oud Rennemig wordt het riool aangepast en wordt de verharding vernieuwd. Het gaat hierbij om de Westerstraat, Schroetenstraat, Beekstraat, Middenstraat, Eerste Oosterstraat, Tweede Oosterstraat en de Ing. Van den Elzenstraat. De voetpaden tussen deze straten en de verbindingsweg tussen de Middenstraat en Tweede Oosterstraat worden ook aangepakt.

Parkeren in de wijk

Bij de gemeente zijn klachten binnengekomen over het parkeren van auto’s van bewoners van andere straten.
Door werkzaamheden zijn niet alle straten toegankelijk.
Wij vragen u om begrip te hebben voor auto’s die even in een andere straat geparkeerd staan.

Stand van zaken per 1 april 2022

Op 17 januari 2022 zijn we gestart met de uitvoering van de werkzaamheden in uw wijk.

Werkzaamheden

De Westerstraat, Middenstraat en voetpad tussen de Westerstraat en Schroetenstraat zijn bijna klaar.
Er wordt nu gewerkt in de Schroetenstraat, de verbindingsweg tussen de Middenstraat en de 2e Oosterstraat en het voetpad tussen de Schroetenstraat en de Beekstraat.

Parkeren in de nieuwe situatie

Het is de bedoeling de auto’s te parkeren tegen of op de doorlopende zwarte belijning waarin zwarte dwarsstenen (blokjes) zijn aangebracht.
Niet parkeren over de doorlopende zwarte belijning heen en niet parkeren waar geen zwarte dwarsstenen (blokjes) zijn aangebracht tussen de doorlopende zwarte belijning.
Als iedereen zich hier aan houdt dan wordt er niet geparkeerd voor de inritten en ook niet op de loopstroken. Op deze manier houden we de straten goed bereikbaar voor alle verkeersdeelnemers.

Laatst gewijzigde tekeningen

Westerstraat-Schroetenstraat-Beekstraat (download PDF)
Middenstraat-Tweede Oosterstraat-Eerste Oosterstraat (download PDF)

 

                                 De vernieuwde Middenstraat

                                    De vernieuwde Westerstraat

De zwarte doorlopende belijning is goed te zien aan de rechterkant op de foto.

Stand van zaken 21 februari 2022

In november 2021 hebben we u geïnformeerd wanneer we in welke straat gaan werken.
17 januari 2022 is aannemer Dura Vermeer gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Op dit moment werken we in de Westerstraat, Middenstraat en in het buffergebied. Het voetpad tussen de Westerstraat en de Schroetenstraat is klaar. De werkzaamheden in de Westerstraat en de Schroetenstraat lopen achter op de planning zoals deze in november is opgesteld. Dit komt vooral door de onduidelijke rioleringssituatie. Zoekwerk naar hoe het rioleringssysteem is aangesloten heeft voor vertraging gezorgd.

Aangepaste planning werkzaamheden

Omdat de werkzaamheden in de Westerstraat en Middenstraat uitlopen schuiven de startdatums in de andere straten ook naar achteren.

Waar en wanneer gaan ze aan het werk?

Westerstraat
• van 17 januari 2022 tot en met 04 maart 2022 ( was 11 februari 2022)
• buffer van 11 april 2022 tot en met 15 april 2022.
• voetpad tussen de Westerstraat en Schroetenstraat van 17 januari 2022 tot en met 28 januari 2022. Afgerond

Schroetenstraat
• van 07 maart 2022 ( was 14 februari 2022) tot en met 6 mei 2022 ( was 01 april 2022).
• voetpad tussen Schroetenstraat en Beekstraat van 09 mei 2022 (was 4 april 2022) tot en met 20 mei 2022 (was 15 april 2022).

Beekstraat
• van 09 mei 2022 (was 4 april 2022) tot en met 24 juni 2022 (was 17 mei 2022).
• voetpad tussen Beekstraat en Middenstraat van 09 juni 2022 (was 19 april 2022) tot en met 29 juni 2022 (was 10 mei 2022).

Middenstraat
• van 17 januari tot en met 11 maart 2022 (was 25 februari 2022).
• buffer Middenstraat van 17 januari tot en met 21 januari 2022.
• weg tussen Middenstraat en Tweede Oosterstraat van 14 maart 2022 (was 2 maart 2022) tot en met 08 april 2022 (was 23 maart 2022).

Tweede Oosterstraat
• van 11 april 2022 (was 24 maart 2022) tot en met 20 mei 2022 (was 26 april 2022).
• weg tussen Tweede en Eerste Oosterstraat van 23 mei 2022 (was 28 april 2022) tot en met 17 juni 2022 (was 20 mei 2022).

Eerste Oosterstraat
• van 23 mei 2022 (was 28 april 2022) tot en met 08 juli 2022 (was 10 juni 2022).

Ir. van der Elststraat
• van 11 juli 2022 (was 13 juni 2022) tot en met 29 juli 2022 (was 1 juli 2022).
• buffer Ir.van der Elststraat van 21 februari 2022 (was 24 januari 2022) tot en met 25 februari 2022 (was 28 januari 2022).

Parkeren

Op de gras tussen de Tweede en Eerste Oosterstraat maakt de aannemer tijdelijke parkeerplaatsen. Dit voor de mensen die tijdelijk niet in hun eigen straat of bij hun woning kunnen parkeren. We doen ons best om parkeren bij de woning mogelijk te maken.

Vragen?

Op het gras tussen de Tweede en Eerste Oosterstraat plaatst de aannemer een bouwkeet. Hier kunt u altijd binnen lopen als u vragen heeft.
Of u kunt mij mailen via oudrennemig@heerlen.nl

Stand van zaken eind december 2021

In november 2021 was de sluitdatum inschrijving prijsaanbieding.
Aannemer Dura Vermeer Infra  gaat de werkzaamheden in de wijk Oud Rennemig uitvoeren.

Start werkzaamheden

Zij starten met de werkzaamheden op 17 januari 2022. Dit natuurlijk als het weer het toelaat.

Waar en wanneer gaan ze aan het werk?

Westerstraat
• van 17 januari tot en met 11 februari 2022.
• buffer van 11 april tot en met 15 april 2022.
• voetpad tussen de Westerstraat en Schroetenstraat van 17 januari tot en met 28 januari 2022.

 Schroetenstraat
• van 14 februari tot en met 01 april 2022.
• voetpad tussen Schroetenstraat en Beekstraat van 4 april tot en met 15 april 2022.

Beekstraat
• van 4 april tot en met 17 mei 2022.
• voetpad tussen Beekstraat en Middenstraat van 19 april tot en met 10 mei 2022.

Middenstraat
• van 17 januari tot en met 25 februari 2022.
• buffer Middenstraat van 17 januari tot en met 21 januari 2022.
• weg tussen Middenstraat en Tweede Oosterstraat van 2 maart tot en met 23 maart 2022.

Tweede Oosterstraat
• van 24 maart tot en met 26 april 2022.
• weg tussen Tweede en Eerste Oosterstraat van 28 april tot en met 20 mei 2022.

Eerste Oosterstraat
• van 28 april tot en met 10 juni 2022.

Ir. van der Elststraat
• van 13 juni tot en met 1 juli 2022.
• buffer Ir.van der Elststraat van 24 januari tot en met 28 januari 2022.

Parkeren

Op de gras tussen de Tweede en Eerste Oosterstraat maakt de aannemer  parkeerplaatsen. Dit voor de mensen die tijdelijk niet in hun eigen straat of bij hun woning kunnen parkeren. We doen ons best om parkeren bij de woning mogelijk te maken.

Vragen?

Op het gras tussen de Tweede en Eerste Oosterstraat plaatst de aannemer een bouwkeet. Hier kunt u altijd binnen lopen als u vragen heeft.
Of u kunt mij mailen via oudrennemig@heerlen.nl


Ik wens iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2022. Samen maken we er een mooie wijk van.

Ger Habets

Projectleider

Stand van zaken november 2021

Het adviesbureau heeft de voorbereidingen afgemaakt en het uiteindelijke plan is klaar.
3 partijen hebben opdracht gekregen om een offerte te maken.
De sluitdatum hiervoor is 11 november. Op 1 december maakt de gemeente bekend wie de opdracht gekregen heeft.

Het uiteindelijk plan laten we in 2 stukken zien;
Westerstraat-Schroetenstraat-Beekstraat (download PDF)
Middenstraat-Tweede Oosterstraat-Eerste Oosterstraat (download PDF)

Extra informatie;
U krijgt een visualisatie van het definitieve straatbeeld  te zien. (download PDF)
Ook heeft het adviesbureau een tekening gemaakt waarop u de richting waarheen het water stroomt kunt zien. Bekijk de tekening.(download PDF)

Update september 2021

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd

Bureau Brouwers heeft op 17 september een aantal bewoners bezocht
Er zijn afspraken gemaakt over het opruimen van de strook en het mogelijk aanpassen van de erfafscheiding. Zoals eerder afgesproken worden de kosten uit het project betaald.
Zijn er nog bewoners waarmee geen contact is opgenomen?
Terwijl dit wel had moeten gebeuren, laat mij dit even weten.

Start werkzaamheden

• September 2021 Afronding bestek en tekeningen door bureau Brouwers.
• Oktober 2021 uitzetten inschrijving prijsaanbieding aannemers.
• November 2021 Sluitdatum inschrijving prijsaanbieding.
• December 2021 Opdracht geven aan een aannemer.
• Begin 2022 starten wij met de werkzaamheden, dit hangt af van het  weer. Bij winters weer of heel slecht weer starten wij pas in maart.
• Najaar 2022 denken wij het werk af te hebben.

Vragen?

Heeft u nog een vraag of opmerking?
Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar via
oudrennemig@heerlen.nl

Update juni 2021

Vorig jaar is de gemeente begonnen met de voorbereiding van de renovatiewerkzaamheden in de wijk Oud Rennemig. Samen met de bewoners, is een voorlopig ontwerp opgesteld waarin keuzes zijn gemaakt voor de nieuwe weginrichting. De belangrijkste keuzes die toen gemaakt zijn, is dat alle straten van kadastergrens tot kadastergrens heringericht worden. Alles wordt bestraat: de loopstroken in de kleur oud roze en de rijweg in antraciet. Uitgangspunt is het door ons samen opgestelde voorlopig ontwerp. Zie ook de foto's hieronder van de bestaande en nieuwe situaties en de pdf van het ontwerp.

We hebben adviesbureau Brouwers opdracht gegeven de werkzaamheden verder voor te bereiden. De volgende stap is dat bureau Brouwers met enkele bewoners contact opneemt over de groene strook die nu bij bewoners in gebruik is maar straks bij het nieuwe ontwerp wordt ingepast. Er worden afspraken gemaakt over het opruimen van de strook en het eventueel aanpassen van de erfafscheiding. Zoals eerder afgesproken worden deze kosten door de gemeente betaald.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar: oudrennemig@heerlen.nl.

Bekijk de foto's van de bestaande situatie en de definitieve ontwerpen van de straten:

 

Of bekijk hier het definitief ontwerp (download pdf).

Vervangen electriciteitskabel update februari 2021

Begin februari zou Enexis starten met de werkzaamheden aan de ondergrondse kabels en leidingen in uw straat. Door het vriesweer is dit verlaat. Eind februari start Enexis daadwerkelijk. Tijdens de werkzaamheden kan de stroomlevering af en toe onderbroken worden. Bovendien vraagt Enexis op het moment dat de graafwerkzaamheden in uw straat plaatsvinden om geen voertuigen langs het troittoir of parkeerhavens te parkeren. Ophalen van afval vindt op dat moment plaats op de straathoek bij de Rennemigstraat. Enexis informeert u apart over het exacte moment dat de werkzaamheden in uw straat worden uitgevoerd. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Koen Cober, tel. 06-54772831 van Geleuken Infra (uitvoerder werkzaamheden).

Update 24 november 2020

Wij hebben bij drie bureaus offertes aangevraagd om de concept plannen die we hebben opgesteld verder te laten uitwerken. Hierna kan een aannemer de werkzaamheden in Oud Rennemig gaan uitvoeren.

Update 26 juni 2020

Op woensdag 24 juni 2020 hebben de bewoners een nieuwe bewonersbrief (download pdf) ontvangen. In deze brief staat het gekozen ontwerp en uitleg bij alle vragen die naar aanleiding van de eerste brief bij ons zijn binnen gekomen.  

Ook delen wij met u de bij het project behorende technische tekeningen en schetsontwerpen:

Nieuwe situatie tekening 22 juni 2020 (download pdf)

Nieuw ontwerp OV (download pdf)

Drie varianten

Eerste bericht mei 2020:

Door de coronacrisis is het nu niet mogelijk om een bewonersbijeenkomst te houden. Daarom hebben alle bewoners het voorstel voor de herinrichting van hun eigen straat per brief ontvangen. Daarin zitten foto’s en beschrijvingen van twee mogelijkheden voor de inrichting:

  • Mogelijkheid 1: Alles verhard, of
  • Mogelijkheid 2: Met groen aan één kant.

Via mail hebben bewoners aangeven welke mogelijkheid hun voorkeur heeft. Het resultaat van deze peiling (download pdf) is opgenomen in een brief die half mei is bezorgd.

impressie

Datum nieuwsbericht

7 april 2022

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.