Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Werken Oud Rennemig

In de wijk Oud Rennemig wordt het riool aangepast en wordt de verharding vernieuwd. Het gaat hierbij om de Westerstraat, Schroetenstraat, Beekstraat, Middenstraat, Eerste Oosterstraat, Tweede Oosterstraat en de Ing. van den Elzenstraat. De voetpaden tussen deze straten en de verbindingsweg tussen de Middenstraat en Tweede Oosterstraat worden ook aangepakt.

Stand van zaken november 2021

Het adviesbureau heeft de voorbereidingen afgemaakt en het uiteindelijke plan is klaar.
3 partijen hebben opdracht gekregen om een offerte te maken.
De sluitdatum hiervoor is 11 november. Op 1 december maakt de gemeente bekend wie de opdracht gekregen heeft.

Het uiteindelijk plan laten we in 2 stukken zien;
Westerstraat-Schroetenstraat-Beekstraat (download PDF)
Middenstraat-Tweede Oosterstraat-Eerste Oosterstraat (download PDF)

Extra informatie;
U krijgt een visualisatie van het definitieve straatbeeld  te zien. (download PDF)
Ook heeft het adviesbureau een tekening gemaakt waarop u de richting waarheen het water stroomt kunt zien. Bekijk de tekening.(download PDF)

Update september 2021

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd

Bureau Brouwers heeft op 17 september een aantal bewoners bezocht
Er zijn afspraken gemaakt over het opruimen van de strook en het mogelijk aanpassen van de erfafscheiding. Zoals eerder afgesproken worden de kosten uit het project betaald.
Zijn er nog bewoners waarmee geen contact is opgenomen?
Terwijl dit wel had moeten gebeuren, laat mij dit even weten.

Start werkzaamheden

• September 2021 Afronding bestek en tekeningen door bureau Brouwers.
• Oktober 2021 uitzetten inschrijving prijsaanbieding aannemers.
• November 2021 Sluitdatum inschrijving prijsaanbieding.
• December 2021 Opdracht geven aan een aannemer.
• Begin 2022 starten wij met de werkzaamheden, dit hangt af van het  weer. Bij winters weer of heel slecht weer starten wij pas in maart.
• Najaar 2022 denken wij het werk af te hebben.

Vragen?

Heeft u nog een vraag of opmerking?
Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar via
oudrennemig@heerlen.nl

Update juni 2021

Vorig jaar is de gemeente begonnen met de voorbereiding van de renovatiewerkzaamheden in de wijk Oud Rennemig. Samen met de bewoners, is een voorlopig ontwerp opgesteld waarin keuzes zijn gemaakt voor de nieuwe weginrichting. De belangrijkste keuzes die toen gemaakt zijn, is dat alle straten van kadastergrens tot kadastergrens heringericht worden. Alles wordt bestraat: de loopstroken in de kleur oud roze en de rijweg in antraciet. Uitgangspunt is het door ons samen opgestelde voorlopig ontwerp. Zie ook de foto's hieronder van de bestaande en nieuwe situaties en de pdf van het ontwerp.

We hebben adviesbureau Brouwers opdracht gegeven de werkzaamheden verder voor te bereiden. De volgende stap is dat bureau Brouwers met enkele bewoners contact opneemt over de groene strook die nu bij bewoners in gebruik is maar straks bij het nieuwe ontwerp wordt ingepast. Er worden afspraken gemaakt over het opruimen van de strook en het eventueel aanpassen van de erfafscheiding. Zoals eerder afgesproken worden deze kosten door de gemeente betaald.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar: oudrennemig@heerlen.nl.

Bekijk de foto's van de bestaande situatie en de definitieve ontwerpen van de straten:

 

Of bekijk hier het definitief ontwerp (download pdf).

Vervangen electriciteitskabel update februari 2021

Begin februari zou Enexis starten met de werkzaamheden aan de ondergrondse kabels en leidingen in uw straat. Door het vriesweer is dit verlaat. Eind februari start Enexis daadwerkelijk. Tijdens de werkzaamheden kan de stroomlevering af en toe onderbroken worden. Bovendien vraagt Enexis op het moment dat de graafwerkzaamheden in uw straat plaatsvinden om geen voertuigen langs het troittoir of parkeerhavens te parkeren. Ophalen van afval vindt op dat moment plaats op de straathoek bij de Rennemigstraat. Enexis informeert u apart over het exacte moment dat de werkzaamheden in uw straat worden uitgevoerd. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Koen Cober, tel. 06-54772831 van Geleuken Infra (uitvoerder werkzaamheden).

Update 24 november 2020

Wij hebben bij drie bureaus offertes aangevraagd om de concept plannen die we hebben opgesteld verder te laten uitwerken. Hierna kan een aannemer de werkzaamheden in Oud Rennemig gaan uitvoeren.

Update 26 juni 2020

Op woensdag 24 juni 2020 hebben de bewoners een nieuwe bewonersbrief (download pdf) ontvangen. In deze brief staat het gekozen ontwerp en uitleg bij alle vragen die naar aanleiding van de eerste brief bij ons zijn binnen gekomen.  

Ook delen wij met u de bij het project behorende technische tekeningen en schetsontwerpen:

Nieuwe situatie tekening 22 juni 2020 (download pdf)

Nieuw ontwerp OV (download pdf)

Drie varianten

Eerste bericht mei 2020:

Door de coronacrisis is het nu niet mogelijk om een bewonersbijeenkomst te houden. Daarom hebben alle bewoners het voorstel voor de herinrichting van hun eigen straat per brief ontvangen. Daarin zitten foto’s en beschrijvingen van twee mogelijkheden voor de inrichting:

  • Mogelijkheid 1: Alles verhard, of
  • Mogelijkheid 2: Met groen aan één kant.

Via mail hebben bewoners aangeven welke mogelijkheid hun voorkeur heeft. Het resultaat van deze peiling (download pdf) is opgenomen in een brief die half mei is bezorgd.

impressie

Datum nieuwsbericht

5 november 2021

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.