Werken Oud Rennemig

26 juni 2020 In de wijk Oud Rennemig wordt nieuwe riolering aangelegd. Daarna worden de wegen opnieuw ingericht. Daardoor wordt de buurt mooier en kunnen de bewoners er met meer plezier wonen. Het gaat om de Westerstraat, Schroetenstraat, Beekstraat, Middenstraat, Eerste Oosterstraat en Tweede Oosterstraat. De voetpaden tussen deze straten en de verbindingsweg tussen de Middenstraat en Tweede Oosterstraat worden ook aangepakt.

Update 26 juni 2020

Op woensdag 24 juni 2020 hebben de bewoners een nieuwe bewonersbrief (download pdf) ontvangen. In deze brief staat het gekozen ontwerp en uitleg bij alle vragen die naar aanleiding van de eerste brief bij ons zijn binnen gekomen.  

Ook delen wij met u de bij het project behorende technische tekeningen en schetsontwerpen:

Nieuwe situatie tekening 22 juni 2020 (download pdf)

Nieuw ontwerp OV (download pdf)

Drie varianten

Eerste bericht mei 2020:

Door de coronacrisis is het nu niet mogelijk om een bewonersbijeenkomst te houden. Daarom hebben alle bewoners het voorstel voor de herinrichting van hun eigen straat per brief ontvangen. Daarin zitten foto’s en beschrijvingen van twee mogelijkheden voor de inrichting:

  • Mogelijkheid 1: Alles verhard, of
  • Mogelijkheid 2: Met groen aan één kant.

Via mail hebben bewoners aangeven welke mogelijkheid hun voorkeur heeft. Het resultaat van deze peiling (download pdf) is opgenomen in een brief die half mei is bezorgd.

Bekijk de tekeningen voor de keuzemogelijkheden van de andere straten in de buurt:

impressie