Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Politieke partij of groepering registreren voor verkiezingen

Een politieke partij of groepering moet zich registeren als het onder een bepaalde naam wil meedoen aan de verkiezingen.

U kunt een politieke partij of groepering registreren voor deze verkiezingen in 2019:

 • provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen: niet meer mogelijk
 • Europees Parlementsverkiezingen: tot en met uiterlijk 26 februari 2019
Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Nieuwe politieke partijen of groeperingen kunnen zich registreren bij:

 • het centraal stembureau van de provincie (voor provinciale statenverkiezingen)
 • het waterschap (voor waterschapsverkiezingen)
 • de Kiesraad (voor Europees Parlementsverkiezingen)

Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een kandidatenlijst inleveren.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het registreren van een partij of groepering voor de verkiezingen zijn:

Registratie van een partij of groepering is niet verplicht. Een politieke partij of groepering kan ook meedoen aan de verkiezingen met een blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer en geen naam boven aan de kandidatenlijst van de partij of groepering en het stembiljet.

De Kiesraad houdt een register voor het Europees Parlement bij. Hierin staan de geregistreerde namen van politieke partijen en groeperingen voor het Europees Parlement.

Kosten

De waarborgsom voor de registratie van een partij of groepering is:

 • voor de provinciale staten: € 225,-
 • voor het algemeen bestuur van een waterschap: € 225,-
 • voor het Europees Parlement: € 450,-

De waarborgsom wordt terugbetaald als een geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

Doen of meenemen

Registratie voor de provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen is niet meer mogelijk. 

Zo registreert u uw politieke partij of groepering:

 • U neemt contact op met de instantie waar u zich moet inschrijven.
 • U geeft door:
  • een registratieverzoek
  • de statuten
  • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom
  • een verklaring van de partij of groepering, waarin zij een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde aanwijst. Deze mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij of groepering boven de lijst te plaatsen.

Wetten en regels