Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Portefeuilleverdeling

De wethouders behandelen ieder een bepaald aantal zaken die zijn vastgelegd in de portefeuilleverdeling. De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie, die uitvoering geeft aan het beleid en de besluiten van het bestuur.

Emile Roemer

Burgemeester

 • Veiligheid en openbare orde
 • (inter-)nationale samenwerking
 • Strategie en lobby
 • Personeel en Organisatie
 • Krimp
 • Parkstad en IBA
 • Communicatie
 • Stadsmarketing

Peter van Zutphen

Wethouder Welzijn, zorg, herstructurering en wonen

 • 3D: AWBZ/WMO, coördinatie 3D
 • Welzijn
 • Armoedebeleid
 • Herstructurering
 • Wonen
 • Centrum inclusief Maankwartier en evenementen bovenregionale producties (Bidboek)
 • IBA

Nico Aarts

Wethouder Middelen, beheer en mobiliteit

 • Middelen exclusief Personeel en Organisatie
 • Mobiliteit
 • Beheer en onderhoud
 • Ouderenbeleid
 • Buurtgericht werken

Martin de Beer

Wethouder Economie, werkgelegenheid, sport en dienstverlening

 • Economie
 • Arbeidsmarkttoeleiding
 • 3D Participatiewet
 • Dienstverlening
 • Sport
 • Ruimtelijke ontwikkeling (exclusief herstructurering)

Jordy Clemens

Wethouder Onderwijs, integraal jeugdbeleid, cultureel erfgoed en duurzaamheid

 • Onderwijs
 • Integraal jeugdbeleid
 • Cultureel erfgoed
 • Duurzaamheid en milieu
 • Dossier Sibelco en het dossier Zilverzandgroeve Beaujean
 • Cultuur inclusief evenementen (maar exclusief boven-regionale producties in het kader van het Bidboek)

 

Of zoekt u? Gerelateerde links: