Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Portefeuilleverdeling

Burgemeester en wethouders behandelen ieder een bepaald aantal zaken die zijn vastgelegd in de portefeuilleverdeling. De waarnemend gemeentesecretaris Dennis Huurdeman is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Hij geeft uitvoering aan het beleid en de besluiten van het bestuur.

Roel Wever

Openbare Orde, Veiligheid, Stadsmarketing en Lobby

 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale handhaving
 • (Eu)regionale samenwerking
 • Strategie en lobby
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Stadsmarketing
 • Lokale democratie
 • Buurtgericht werken

Jordy Clemens (SP)

Onderwijs, Cultuur, Erfgoed en Centrumontwikkeling

 • Locoburgemeester
 • Onderwijs
 • Cultuur & erfgoed
 • Evenementen
 • Centrumontwikkeling
 • Stadsdeelwethouder Hoensbroek

Marco Peters (CDA)

Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Ouderenbeleid             

 • Ruimtelijke ordening
 • Beheer en onderhoud
 • Mobiliteit
 • Herstructurering
 • Buurtvoorzieningen
 • Ouderenbeleid
 • Stadsdeelwethouder Heerlen-Zuid

Martin de Beer (VVD/D66)

Economie en Arbeidsmarkt, Financiën en Sport, Duurzaamheid, Heerlen-Noord

 • Economie
 • Arbeidsmarkt
 • Participatie
 • Sport
 • Financiën
 • Duurzaamheid
 • Coördinatie Heerlen-Noord
 • Stadsdeelwethouder Heerlen-Stad

Peter van Zutphen (SP)

Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg 

 • Welzijn
 • Volksgezondheid
 • WMO/zorg
 • Jeugd
 • Armoedebestrijding

Casper Gelderblom (PvdA/PvdD/GroenLinks)

Wonen, Milieu en Circulariteit, Dienstverlening en Vastgoed

 • Wonen
 • Omgevingswet
 • Milieu
 • Afval en circulariteit
 • Biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Dienstverlening (in- en extern)
 • Vastgoed
 • Stadsdeelwethouder Heerlerheide

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.