Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Portefeuilleverdeling

Burgemeester en wethouders behandelen ieder een bepaald aantal zaken die zijn vastgelegd in de portefeuilleverdeling. De gemeentesecretaris Vanessa Gosselink - van Dijk is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Zij geeft uitvoering aan het beleid en de besluiten van het bestuur.

Roel Wever

Openbare Orde, Veiligheid, Stadsmarketing en Lobby

 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale handhaving
 • (Eu)regionale samenwerking
 • Strategie en lobby
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Stadsmarketing
 • Lokale democratie
 • Buurtgericht werken

Jordy Clemens (SP)

Onderwijs, Cultuur, Erfgoed en Centrumontwikkeling

 • Locoburgemeester
 • Onderwijs
 • Cultuur & erfgoed
 • Evenementen
 • Centrumontwikkeling
 • Stadsdeelwethouder Hoensbroek

Marco Peters (CDA)

Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Ouderenbeleid             

 • Ruimtelijke ordening
 • Beheer en onderhoud
 • Mobiliteit
 • Herstructurering
 • Buurtvoorzieningen
 • Ouderenbeleid
 • Stadsdeelwethouder Heerlen-Zuid

Martin de Beer (VVD/D66)

Economie en Arbeidsmarkt, Financiën en Sport, Duurzaamheid, Heerlen-Noord

 • Economie
 • Arbeidsmarkt
 • Participatie
 • Sport
 • Financiën
 • Duurzaamheid
 • Coördinatie Heerlen-Noord
 • Stadsdeelwethouder Heerlen-Stad

Arlette Vrusch (SP)

Jeugd en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg 

 • Welzijn
 • Volksgezondheid
 • WMO/zorg
 • Jeugd
 • Armoedebestrijding

Casper Gelderblom (PvdA/PvdD/GroenLinks)

Wonen, Milieu en Circulariteit, Dienstverlening en Vastgoed

 • Wonen
 • Omgevingswet
 • Milieu
 • Afval en circulariteit
 • Biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Dienstverlening (in- en extern)
 • Vastgoed
 • Stadsdeelwethouder Heerlerheide

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.