Premie bij bijstand of vrijwilligerscompliment

Heeft u een bijstandsuitkering? Gaat u werken, neemt u deel aan Baanbrekend Werk of doet u vrijwilligerswerk? Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor een premie of voor het vrijwilligerscompliment. Hiermee kunt u iets extra's doen naast uw uitkering.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Er zijn drie premies:

  • premie uitstroom naar regulier werk
  • premie deelname aan Baanbrekend Werk
  • Vrijwilligerscompliment

Heeft u een uitkering? Neem contact op met uw vaste inkomensconsulent.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een premie staan beschreven in de bijlage van het aanvraagformulier.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Meer informatie vindt u onder: Bezwaarschrift indienen.