Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Privacyverklaring meldingen openbare ruimte en overlast

Ziet u op straat of in een park iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt, dan kunt u dat bij de gemeente melden. U kunt ook een gevaarlijke verkeerssituatie of overlast van personen en horeca aan ons doorgeven. In aanvulling op de algemene privacyverklaring van de gemeente Heerlen leggen wij uit hoe wij als gemeente Heerlen omgaan met persoonsgegevens van u als melder.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Anoniem melden

U kunt uw melding anoniem doen. U verstrekt dan enkel de volgende gegevens:

 • Gegevens over melding zelf (uw bevindingen met betrekking tot het incident dat u meldt);
 • Locatie van het incident dat u meldt;
 • Beeldmateriaal van het incident (niet verplicht).

Indien u anoniem meldt worden geen persoonsgegevens van u verwerkt.

Niet anoniem melden

U kunt naast de melding (zoals hierboven omschreven onder het kopje “anoniem melden”) ook gegevens delen die de melding koppelen aan u als persoon. Het gaat hierbij om uw:

 • Naam;
 • Telefoonnummer (niet verplicht);
 • E-mailadres (niet verplicht);
 • Eventuele persoonsgegevens die u in de vrije meldtekst verstrekt. Het doel van het verwerken van persoonsgegevens voor meldingen openbare ruimte en overlast is;
 • Voor welk doeleinde worden de gegevens gebruikt;
 • Het kunnen melden aan de gemeente Heerlen of aan andere overheidsinstanties van een situatie in de openbare ruimte die afwijkt van de norm waar objecten of situaties aan moeten voldoen waarna de betreffende organisatie de melding kan afhandelen en terugkoppelen (beoordeling, routering, uitvoering, terugmelding en feedback);
 • Het kunnen melden van overlast van evenementen, horeca of personen om de overlast te verminderen/stoppen, waarna de gemeente Heerlen of een andere overheidsorganisatie de melding kan afhandelen en terugkoppelen (beoordeling, routering, uitvoering, terugmelding en feedback);
 • Optimaliseren en verbeteren van de dienstverlening van de gemeente Heerlen en andere overheidsorganisaties op het gebied van de openbare ruimte.

Geen doorgifte

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming

In het systeem voor “meldingen openbare ruimte en overlast” vindt geautomatiseerde besluitvorming plaats. Deze besluitvorming bepaalt voor welke afdeling of externe organisatie een melding bestemd is, en stuurt de melding automatisch door naar deze afdeling. Zonder algoritme zou een medewerker de ontvangen melding naar de juiste afdeling of externe organisatie doorsturen. Deze handeling is dus grotendeels geautomatiseerd.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ‘natural language processing’ en ‘machine learning’. Met machine learning worden algoritmes bedoeld die door ervaring – het verwerken van grote hoeveelheden data – slimmer worden.

Het algoritme in het registratiesysteem voor “meldingen openbare ruimte en overlast” “leest” en interpreteert de melding en bepaalt geautomatiseerd de categorie van de melding. Daarnaast kan door het algoritme geautomatiseerd de urgentie bepaald worden. En tenslotte kunnen door het algoritme eventuele dubbele meldingen ontdubbeld worden. Het algoritme is dus niet gericht op direct identificerende persoonsgegevens, zoals het telefoonnummer of e-mailadres van de melder. Deze persoonsgegevens zijn dan ook geen onderdeel van de geautomatiseerde besluitvorming.

De geautomatiseerde besluitvorming (de melding doorsturen naar de juiste afdeling of externe organisatie) leidt niet tot besluiten met een rechtsgevolg. Er verandert niks in de individuele rechtspositie van de melder.

Grondslag en doel

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Er is geen overkoepelend wettelijk kader waarin voor gemeenten alle rechten en plichten met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte vastgelegd zijn. De gemeente heeft te maken met eigen regelgeving (o.a. APV) en specifieke wet- en regelgeving van onder andere het rijk, de provincie en het waterschap. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de gemeente een zorgplicht heeft voor het handhaven en bevorderen van de veiligheid in de openbare ruimte. Naast het doel afhandelen van de melding kan de gemeente meldingen gebruiken met als doel de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen in de nabijheid van de melding. Dit door het raadplegen en analyseren van meldingen voor het opstellen van een  leefbaarheid- en veiligheidsbeeld waarmee de gemeente die gericht en structureel kan verbeteren.

De onderliggende wet- en regelgeving is tevens afhankelijk van de aard van de melding.

De belangrijkste wet- en regelgeving betreft:

 • Gemeentewet
 • Algemene plaatselijke verordening (APV) 
 • Drank- en Horecawet
 • Wegenwet
 • Wet geluidhinder
 • Wet bodembescherming
 • Wet milieubeheer
 • Woningwet
 • Wet Ruimtelijke Ordening
 • Natuurbeschermingswet
 • Flora- en faunawet
 • Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dit betekent dat uw persoonsgegevens die zijn verzameld voor “Melding openbare ruimte en overlast” 52 weken na afhandeling van de melding worden verwijderd.

Met wie delen wij uw gegevens?

Bij de gemeente Heerlen komen naast meldingen die de gemeente zelf afhandelt ook meldingen binnen die niet door de gemeente Heerlen kunnen worden afgehandeld. Deze meldingen worden gericht aan de juiste organisatie doorgestuurd, afgesloten en bewaard.

De gemeente Heerlen wisselt in het kader van een goede afhandeling van meldingen openbare ruimte en overlast de eventuele noodzakelijke persoonsgegevens in de melding uit met andere organisaties. Indien er geen toestemming is verkregen om persoonsgegevens van de melder door te geven aan onderstaande organisaties doet de gemeente Heerlen dat natuurlijk niet.

 • Stichting Dierenambulance Zuid-Limburg 
 • Dierenbeschermingscentrum Limburg 
 • Wonen Zuid 
 • Wonen Limburg 
 • Weller 
 • Heemwonen
 • Gemeente Landgraaf
 • Gemeente Kerkrade 
 • Gemeente Voerendaal 
 • Gemeente Brunssum 
 • Brandweer 
 • Ambulance 
 • Politie

Deze Privacyverklaring “meldingen openbare ruimte en overlast” is onderdeel van de algemene privacyverklaring van de gemeente Heerlen. Wilt u zich beroepen op uw rechten of heeft u privacy gerelateerde vragen? Check dan de algemene privacyverklaring.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.