Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Public Services Lab opent deuren op Brightlands Smart Services campus

Donderdag 27 januari opent het Public Services Lab officieel zijn deuren op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. In het lab werken onderzoekers, studenten en ondernemers samen met gemeenten en andere overheden aan digitale innovaties. De focus ligt hierbij op digitale oplossingen die aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen, burgerparticipatie en een duurzame leefomgeving. Keynote spreker tijdens de online opening is Lodewijk Asscher.

Het Public Services Lab helpt gemeenten om met digitale oplossingen hun maatschappelijke opgaven effectiever aan te pakken. Daarmee profiteren inwoners als eerste van de nieuwste digitale diensten. Het lab verbindt gemeenten rondom digitale vraagstukken en biedt hun toegang tot nieuwe kennis. Daarbij maakt het lab gebruik van het innovatie-ecosysteem van de campus.

Ideale plek

Astrid Boeijen, CEO van de Brightlands Smart Services Campus: ‘Onze campus is een ideale vestigingsplek voor het Public Services Lab. Hier kan het een beroep doen op de data- en gedragswetenschappers, experts op het gebied van ethiek en juridische specialisten. Ook studenten en ondernemers die hier werken aan projecten kunnen betrokken worden bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.’

De basis voor het Public Services Lab is een innovatieproject uit 2019 van de VNG, gemeente Heerlen en Brightlands Smart Services Campus waarmee onder andere het Heerlens Heitje werd ontwikkeld, een eigen digitale munt. De opzet is nu dat gemeenten zich aansluiten bij het lab.

Co-creatie

Gemeenten kunnen dan ideeën en wensen neerleggen die specialisten en ondernemers op de campus in co-creatie met overheidsinstellingen gaan uitwerken tot concrete diensten en producten. Deelname in het Public Services Lab kost op jaarbasis tussen de 15.000 en 35.000 euro, afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Met verschillende gemeenten, te beginnen in Limburg, wordt momenteel gesproken over een lidmaatschap.

Slimme dienstverlening

Adriane Keulen, wethouder Informatiemanagement, Burgerbetrokkenheid en Publieke Dienstverlening bij gemeente Heerlen: ‘We specialiseren ons als één van de koplopergemeentes in het thema Smart Citizen. Hiermee kijken we als gemeente naar een slimmere dienstverlening waar de inwoner écht iets aan heeft. Met de komst van het Public Services Lab kunnen we digitale dienstverlening op maat ontwikkelen die bijdraagt aan maatschappelijke ontwikkeling, burgerparticipatie en een duurzame en gezonde leefomgeving voor onze inwoners’.

Innovatie met grote impact

Als VNG Realisatie zijn wij betrokken bij het Public Service Lab omdat we geloven dat dit soort ecosystemen kunnen helpen bij de digitale transitie, zegt Koen Wortmann, manager Strategie en Innovatie VNG Realisatie. ‘Wij willen kennisdeling tussen lokale ecosystemen door heel Nederland bevorderen, zoeken naar opschaalbare initiatieven en leggen de verbinding met nationale en Europese programma’s. Met het Public Services Lab is een kansrijk ecosysteem gestart dat hopelijk gaat bijdragen aan innovatie met grote impact’.

Lodewijk Asscher, voormalig fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, is de keynote spreker tijdens de online opening. Hij werd vorig jaar benoemd tot kwartiermaker voor het stedelijk vernieuwingsprogramma Heerlen-Noord, onderdeel van een landelijk programma om wijken met sociale achterstanden te ondersteunen.

De openingshandeling wordt verricht door Stefan Satijn, gedeputeerde van de Provincie Limburg.

Steun en subsidie

Het Public Services Lab wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeente Heerlen en de Brightlands Smart Services Campus. Daarnaast heeft het Lab startfinanciering ontvangen van het European Regional Development Fund (Urban Innovative Actions).

Meer informatie op vindt u op de website van Brightlands.

Programma opening

Het programma van de opening ziet er als volgt uit:

10:30: Welkomstwoord - Astrid Boeijen, CEO Brightlands Smart Services Campus

10:40: Keynote Digitale Overheid - Lodewijk Asscher, Kwartiermaker Stedelijke Vernieuwing Heerlen-Noord

11:00: Paneldiscussie rondom de toekomst van digitale dienstverlening 

  • Astrid Boeijen, CEO Brightlands Smart Services Campus
  • Adriane Keulen, Wethouder Burgerbetrokkenheid en digitalisering, gemeente Heerlen 
  • Koen Wortmann, Manager Strategie en Innovatie VNG Realisatie

11:30   Opening Public Services Lab - Stephan Satijn, Gedeputeerde Provincie Limburg

11:45   Einde programma

Datum nieuwsbericht

21 januari 2022

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.