Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Vergaderstukken gemeenteraad inzien

Vergaderstukken van de gemeenteraad, zoals agenda’s en verslagen van vergaderingen, bekijkt u op het gemeentehuis of via internet.

U kunt de vergaderstukken van de gemeenteraad digitaal inzien.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Alle vergaderstukken van de raad vanaf 2014 zoals: agenda’s, verslagen, raadsvoorstellen en audioverslagen, zijn in te zien via de website van notudoc. De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen zijn vanaf 2010 in te zien. 

Alle vergaderstukken van voor 2014 zijn in te zien via een aparte link.

Voorwaarden

U kunt de stukken niet inzien als duidelijk vermeld is dat het onderwerp in een besloten vergadering is behandeld.

Kosten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

  • Een afschrift van de gemeentebegroting  € 45,10 (tarief 2019)
  • Een afschrift van de gemeenterekening € 45,10 (tarief 2019)
  • De voorjaars- of najaarsnota € 19,55 (tarief 2019)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

  • Een afschrift van het verslag van de gedrukte vergaderstukken, per pagina € 0,75 (tarief 2019)
  • Een afschrift van de stukken behorende bij gedrukte vergaderstukken, per pagina € 0,75 (tarief 2019)
    Graag met pin betalen.

Wetten en regels