Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Vergaderstukken gemeenteraad inzien

Vergaderstukken van de gemeenteraad, zoals agenda’s en verslagen van vergaderingen, bekijkt u op het gemeentehuis of via internet.

U kunt de vergaderstukken van de gemeenteraad digitaal inzien.

Alle vergaderstukken van de raad vanaf 2014 zoals: agenda’s, verslagen, raadsvoorstellen en audioverslagen, zijn in te zien via de website van notudoc. De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen zijn vanaf 2010 in te zien. 

Alle vergaderstukken van voor 2014 zijn in te zien via een aparte link.

U kunt de stukken niet inzien als duidelijk vermeld is dat het onderwerp in een besloten vergadering is behandeld.

Het tarief 2021 bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

  • Een afschrift van de gemeentebegroting  € 47,15 
  • Een afschrift van de gemeenterekening € 47,15
  • De voorjaars- of najaarsnota € 20,45

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

  • Een afschrift van het verslag van de gedrukte vergaderstukken, per pagina € 0,75
  • Een afschrift van de stukken behorende bij gedrukte vergaderstukken, per pagina € 0,75
    Graag met pin betalen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.