Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bijeenkomsten van de raad volgen

De gemeenteraad vergadert volgens een bepaalde maandelijkse cyclus, die start met commissievergaderingen. De cyclus eindigt met de openbare raadsvergadering. U kunt de vergadering bijwonen of van thuis bekijken. De vergaderingen zijn ook achteraf te bekijken of beluisteren.

De vergaderingen

De eerste vergaderingen in de cyclus zijn de commissievergaderingen, die verdeeld zijn over een aantal avonden voorafgaand aan de raadsvergadering. Op de laatste woensdag van de maand is de raadsvergadering. Daar worden besluiten genomen over de onderwerpen uit de de commissievergaderingen.

Vergadering bijwonen of bekijken?

Raadsbijeenkomsten zijn in de regel openbaar. U hoeft zich niet aan te melden om een vergadering bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook thuis volgen via de livestream of achteraf terugkijken via de website bestuurlijke informatie.

Vergaderdata, agenda's, stukken en notulen

Voor vergaderdata, agenda's, vergaderstukken en notulen van de commissies - en gemeenteraadsvergaderingen, bekijk de website bestuurlijke informatie.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.