Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Reclameborden plaatsen voor evenement/verkiezingen

In de gemeente Heerlen staan aan lichtmasten reclameborden vastgemaakt. Deze noemen we ook wel citydisplays. Op deze borden kondigen organisatoren hun evenementen aan of politieke partijen de verkiezingen. Heerlen heeft 200 plekken waar deze borden staan.

De plekken zijn zo gekozen dat er geen problemen met de verkeersveiligheid ontstaan. Het is in Heerlen niet meer toegestaan om zelf driehoeksborden te plaatsen.
U kunt ook tijdelijke verkiezingsborden laten plaatsen aan lichtmasten voor politieke partijen. Er zit geen limiet aan het aantal borden.

Voorwaarden verkiezingsborden (displays-driehoek borden) aan lichtmasten zijn:

 • Het gebruik van de borden mag niet zorgen tot verstoring van de openbare orde of tot verkeersonveiligheid.
 • De borden mogen alleen worden gebruikt voor het maken van reclame voor de gemeenteraad verkiezing.
 • Behalve als borden op de grond worden geplaatst, moeten ze aan de lichtmasten worden vastgemaakt op minimaal 2.20 meter hoogte.
 • De borden mogen niet uitsteken boven de rijweg (inclusief fietspad).
 • Op de grond geplaatste borden moeten zo geplaatst worden dat ze niet in de richting van de rijweg of het fietspad verschoven kunnen worden.
 • Het voetgangersverkeer moet altijd een doorgang van minimaal 1.50 meter hebben.
 • Er mogen geen borden aan lichtmasten die al een ander tijdelijk of permanent reclamebord, een lichtreclame, een verkeersbord, een straatnaambord, een bewegwijzeringsbord of een andere voor de weggebruikers bestemde aanduiding hebben.
 • Er mogen geen borden aan lichtmasten binnen 50 meter van een kruising of splitsing van wegen, op middengeleiders, middenbermen en op bermen, scheidingsstroken tussen rijweg en fietspad, op autowegen en op- en afritten van autowegen.
 • Er mogen geen borden aan lichtmasten als op een kruising of splitsing van wegen een verkeersregelinstallatie staat. De afstand moet dan 75 meter  zijn.
 • De gemeente is niet verantwoordelijkheid voor schade door de plaatsing/bevestiging van de borden.
 • Voor het vastmaken van de borden mogen geen ladders tegen de lichtmasten geplaatst worden of lichtmasten beschadigd.
 • De vorm van de borden en de ophangconstructie mag geen gevaar of schade opleveren voor personen of goederen.
 • Het bevestigingsmateriaal moet sterk genoeg zijn en van roestvrij materiaal.
 • De constructie van de borden moet bestand zijn tegen een meer dan normale windbelasting.
 • De borden mogen op aluminium en stalen lichtmasten tot zes meter lichtpunthoogte maximaal: 70 x 70 cm zijn.
 • De borden mogen op aluminium lichtmasten vanaf acht meter lichtpunthoogte maximaal: 70 cm. breed en 105 cm. hoog zijn.
 • De borden mogen op stalen lichtmasten vanaf acht meter lichtpunthoogte maximaal: 125 x 125 cm. zijn.
 • De borden mogen 2 weken vóór de verkiezingsdatum geplaatst worden en moeten op de dag na de verkiezingen om uiterlijk 18.00 weg zijn.

U betaalt voor het plaatsen van de reclameborden rechtstreeks aan Hoffman Outdoor Media.

In Heerlen mag u niet zelf een reclamebord plaatsen aan een lichtmast. Dit kunt u laten doen door Hoffman Outdoor Media. Dit bedrijf heeft de vergunningen van de gemeente Heerlen. U hoeft zelf geen vergunning aan te vragen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.