Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Reclameborden plaatsen voor evenement/verkiezingen

In de gemeente Heerlen staan bevestigt aan lichtmasten reclameborden. Deze noemen we ook wel citydisplays. Op deze borden kondigen organisatoren hun evenementen aan of politieke partijen de verkiezingen. Er zijn 200 plekken in Heerlen waar deze borden staan.

De plekken zijn zo gekozen dat er geen problemen met de verkeersveiligheid ontstaan. Het is in Heerlen niet meer toegestaan om zelf driehoeksborden te plaatsen.

U kunt ook tijdelijke verkiezingsborden (laten) plaatsen aan lichtmasten ten behoeve van politieke partijen. Er zit geen limiet aan het aantal borden.

In Heerlen mag u niet zelf een reclamebord plaatsen aan een lichtmast. Dit kunt u laten doen door Hoffman Outdoor Media. Dit bedrijf beschikt over de benodigde vergunningen van de gemeente Heerlen. U kunt zelf bij de gemeente geen vergunning aanvragen voor het plaatsen van deze reclameborden aan lichtmasten.

Voor het plaatsen van tijdelijke verkiezingsborden aan lichtmasten moet u wel een vergunning aanvragen.

De voorwaarden zijn onder andere:

 • Het evenement is in de gemeente.
 • Er zijn nog plekken beschikbaar.
 • U vraagt een vergunning aan voordat de borden geplaatst zijn.
 • Uw evenement is niet commercieel.

Voorwaarden verkiezingsborden (displays-driehoek borden) aan lichtmasten zijn:

 • De verkiezingsborden mogen alleen maar gebruikt worden door politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen;
 • Wilt u tijdens de verkiezingen gebruik maken van losse borden aan lichtmasten? Meld dit bij de gemeente. De borden mag u twee weken voor de verkiezingen plaatsen. U moet zich houden aan bepaalde regels;
 • Het gebruik van verkiezingsborden mag niet leiden tot verstoring van de openbare orde of tot aantasting van de verkeersveiligheid;
 • De borden mogen alleen worden gebruikt voor het maken van reclame voor de politieke partij;
 • Borden aan de lichtmasten moet u op een hoogte van tenminste 2.20 meter bevestigen;
 • De borden mogen niet uitsteken boven de rijweg (inclusief fietspad);
 • Op de grond geplaatste borden dienen zodanig te worden geplaatst c.q. bevestigd dat zij niet in de richting van de rijweg c.q. het fietspad verschoven kunnen worden; bovendien moet bij deze borden voor het voetgangersverkeer een doorgang van minimaal 1.50 meter vrij blijven;
 • De borden dienen de dag na de verkiezingen om uiterlijk 18.00 uur verwijderd te zijn.

U betaalt voor het plaatsen van de reclameborden rechtstreeks aan Hoffman Outdoor Media.

De vergunning tijdelijk plaatsen van verkiezingsborden is legesvrij.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.