Reclamemateriaal verspreiden

Het is in Heerlen verboden zonder ontheffing gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen of goederen onder het publiek te verspreiden. U mag het ook niet openlijk aanbieden, aanbevelen of bekend maken op door het door college aangewezen gebied. Vraag een ontheffing aan bij de gemeente.

Wilt u reclamemateriaal verspreiden? Houdt u aan de regels voor huis-aan-huisreclame. Voor reclame op straat heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Het gebied dat de gemeente heeft aangewezen gaat om de volgende straten:

 • Promenade
 • Bongerd
 • Pancratiusplein
 • Pancratiusstraat
 • Honigmannstraat
 • Saroleastraat
 • Van der Maessenstraat
 • Oranje Nassaustraat
 • Raadhuisplein
 • Raadhuisstraat
 • Akerstraat
 • Dr Poelstraat
 • Plaarstraat
 • Dautzenbergstraat
 • Uilegats
 • Schinkelstraat
 • Wilhelminastraat 
 • Geleenstraat
 • Stationsplein
 • Stationstraat
 • Oude Veemarktstraat
 • Putgraaf
 • Tempsplein
 • Willemstraat

Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen, goederen, of voor stukken met een ideële of levensbeschouwelijke inhoud.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

De voorwaarden voor huis aan huis verspreiden van reclame zijn onder andere:

 • U doet geen reclame in brievenbussen met een NEE/NEE- of NEE/JA-sticker
 • Op de reclame-uiting staan uw contactgegevens:
  • naam
  • adres
  • woonplaats

De voorwaarden voor het verspreiden van reclamemateriaal op straat zijn onder andere:

 • U ruimt na de verspreiding van het reclamemateriaal eventuele rommel op.
 • Uw reclame zet niet aan tot geweld.
 • Uw reclame bevat geen seksueel getinte afbeeldingen.

Regel dit meteen online

Kosten

U betaalt € 48,25 voor handelsreclame (tarief 2020)

Reclame voor ideële doeleinden is gratis

Bij het ontbreken van het KvK-nummer in het aanvraagformulier (indien de aanvrager een organisatie of onderneming is) brengen we de kosten bij de aanvrager persoonlijk in rekening.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Zo vraagt u om toestemming voor het verspreiden van reclame op straat:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • om wat voor reclamemateriaal het gaat
  • waarom u het wilt verspreiden
  • wanneer en hoe laat u het wilt verspreiden
  • waar u het wilt verspreiden

Regel dit meteen online

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.