Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Reconstructie (laatste deel) Amstenraderweg-Korteweg

Het laatste deel van de Amstenraderweg (tussen Hommerterweg en Patersweg) zal net als het overige reeds gereconstrueerde deel van de Amstenraderweg helemaal worden vernieuwd, dit geldt ook voor de Korteweg.

Stand van zaken per 18 juli 2022

Graag willen we u informeren over de actuele planning met betrekking tot de wegwerkzaamheden ter plekke van de t-splitsing Korteweg met de Hommerterweg.


Op maandag 18 juli sluiten we vanaf 07.00 uur de t-splitsing af en zullen we starten met het verwijderen van de asfaltverharding en een deel van de trottoirs. Aansluitend zal er nieuwe bestrating worden aangebracht. Het trottoir op de hoeken aan de zijde van Hommerterweg 142 en 158 zal vernieuwd worden. Het trottoir aan de zijde van Hommerterweg 153 t/m 159 zal niet vernieuwd worden en dit trottoir zal dus toegankelijk blijven voor voetgangers.
De parkeervakken en inrit (nr. 157) die ter hoogte van de drempel gelegen zijn, zullen tijdelijk niet bereikbaar zijn. We vragen u dan ook vriendelijk om uw auto’s op uiterlijk maandag 18 juli om 07.00 uur buiten dit tijdelijke werkvak te parkeren.


We verwachten de t-splitsing op uiterlijk maandag 25 juli aan het einde van de middag gereed te hebben, maar we houden in verband met mogelijke onvoorziene omstandigheden rekening met 27 juli en deze datum zal ook op de bebording worden vermeld.


We vertrouwen op uw begrip voor de tijdelijke overlast en beperkte bereikbaarheid.
Mocht u verder nog vragen hebben, spreek ons dan buiten even aan of neem contact op met Tom Huppertz Uitvoerder Dura Vermeer Infra regio Zuid Oost
Te bereiken via mail: t.huppertz@duravermeer.nl
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Stand van zaken 10 juni 2022

Graag willen we u informeren over de actuele planning m.b.t. de wegwerkzaamheden t.p.v. de Korteweg.
Op dinsdag 14 juni sluiten we vanaf 07.00 uur de Korteweg af vanaf de Amstenraderweg tot en met de Hommerterweg. We sluiten de straat in z’n geheel af omdat alle op de straat en het trottoir geparkeerde auto’s buiten de straat geparkeerd moeten worden om de straat voor onze machines en vrachtwagens toegankelijk te houden. We vragen u dan ook vriendelijk om uiterlijk aanstaande dinsdag 14 juni voor 07.00 uur de auto’s buiten de straat te parkeren. De Amstenraderweg zal naar verwachting op vrijdagmiddag 17 juni weer opengesteld worden. Daarmee zal daar extra parkeergelegenheid beschikbaar komen.

Wat betreft de volgorde van onze werkzaamheden:

We zullen eerst vanaf de Amstenraderweg tot en met Korteweg 11 het asfalt en de trottoirs uitbreken. De inritten van de woningen voorbij dit stuk blijven wel nog tijdelijk bereikbaar. Afhankelijk van de voortgang zullen wij later langzamerhand met onze werkzaamheden opschuiven richting de Hommerterweg. We houden u hierover op de hoogte.

We verwachten de werkzaamheden onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden in z’n geheel op vrijdag 22 juli af te ronden.
We vertrouwen op uw begrip voor de tijdelijke overlast en beperkte bereikbaarheid. Mocht u verder nog vragen hebben, spreek ons dan buiten even aan of neem contact op met ondergetekende. Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,
Tom Huppertz
Uitvoerder Dura Vermeer Infra regio Zuid Oost
Te bereiken via mail: t.huppertz@duravermeer.nl

Stand van zaken 25 mei 2022

Graag willen we u informeren over de actuele planning m.b.t. de wegwerkzaamheden t.p.v. de kruising Amstenraderweg met de Hommerterweg.
Op dinsdag 7 juni sluiten we vanaf 07.00 uur de kruising af en zullen we starten met het verwijderen van de asfaltverharding en een deel van de trottoirs. Aansluitend zal er nieuwe bestrating worden aangebracht. Het trottoir aan de zijde van de grote parkeerplaats en Amstenraderweg 105 zal vernieuwd worden. Het trottoir aan de zijde van Hommerterweg 115 en 121 zal niet vernieuwd worden en dit trottoir zal dus toegankelijk blijven. Ook blijven alle parkeervakken langs de Hommerterweg toegankelijk.
We verwachten de kruising op dinsdag 14 juni aan het einde van de middag gereed te hebben, maar we houden i.v.m. mogelijke onvoorziene omstandigheden rekening met 16 juni en deze datum zal ook op de bebording worden vermeld.
We vertrouwen op uw begrip voor de tijdelijke overlast en beperkte bereikbaarheid.
Mocht u verder nog vragen hebben, spreek ons dan buiten even aan of neem contact op met ondergetekende.
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Tom Huppertz
Uitvoerder Dura Vermeer Infra regio Zuid Oost
Te bereiken via mail: t.huppertz@duravermeer.nl

Stand van zaken 22 maart 2022

Wij hebben van de, door iedereen goedgekeurde tekeningen, een bestek laten maken. Dit is een schriftelijke omschrijving van de werkzaamheden.

Aanbesteding werk

Daarna zijn we op zoek gegaan naar een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. De daarvoor gebruikelijke aanbesteding hebben wij op 25 januari 2022 opgestart. Sinds begin vorige week is bekend welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. Dit wordt de firma Dura Vermeer Infra BV. Eind vorige week hebben we een eerste gesprek gehad. De wens van de gemeente Heerlen is om zo snel mogelijk te starten met de werkzaamheden. De aannemer kan zich vinden in de voorlopige planning die wij hebben gemaakt.

Start werkzaamheden

Fase 1

We starten op 4 april 2022 met de eerste fase van de reconstructie. Deze begint bij de kruising Patersweg/Amstenraderweg en loopt door tot aan de kruising van Amstenraderweg/Korteweg.

Fase 2

Daarna vindt de tweede fase plaats, deze betreft de kruising Amstenraderweg/Korteweg. Deze tweede fase vindt voor het grootste gedeelte plaats gedurende de meivakantie.

Volgende fases

Voor de volgende fases hebben wij nog geen volledig planning. We zullen jullie daarover zo snel mogelijk informeren.

Extra informatie

De toezichthouder bij het project is Olaf Heijne van buro Brouwers.
De uitvoerder is Tom Huppertz van aannemer Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost.

Vragen?

Hebben jullie nog vragen of opmerkingen?
Neem dan gerust contact op, we zijn bereikbaar via reconstructie-amstenraderweg-korteweg@heerlen.nl

Stand van zaken 5 augustus 2021

De onderzoeken uit de vorige update zijn uitgevoerd en de resultaten zijn verwerkt. Het Advies bureau Brouwers bv heeft het voorlopig ontwerp gereed, samen met enkele visualisaties. Graag willen we u van dit deel van de Amstenraderweg en Korteweg deze visualisaties hierbij laten zien. Start van de uitvoeringsdatum zal waarschijnlijk in oktober 2021 zijn.

 

Update 15 april 2021

Bij de voorbereiding van de reconstructie Amstenraderweg - Korteweg zal volgende week, week 15, (19-21 april), het ingenieursbureau Antea in opdracht van de gemeente de bestaande verharding, fundering en ondergrond onderzoeken.

De resultaten hiervan zullen in week 20 binnen zijn. Daarnaast zal adviesbureau Brouwers bv, deze week starten met het voorlopig ontwerp. Als het voorlopig ontwerp gereed is zullen we dit terugkoppelen met de bewoners. Waarschijnlijk zal dit digitaal gebeuren i.v.m. corona. De start uitvoeringsdatum is tot nu toe nog steeds na bouwvakantie 2021.

Speciaal voor dit project hebben we een mailadres ( reconstructie-amstenraderweg-korteweg@heerlen.nl ) aangemaakt waar u met uw vragen terecht kunt. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden om voortaan verdere informatie per mail te ontvangen. Om u te kunnen bereiken, vragen we u duidelijk uw naam, adres en bij voorkeur uw telefoonnummer te vermelden. Dit mailadres is uitsluitend bedoeld voor zaken die betrekking hebben op de reconstructie Amstenraderweg/Korteweg en zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

U kunt ook contact opnemen met Dhr. J. Kleijnen, projectleider van reconstructie Amstenraderweg-Korteweg, via telefoonnummer 045-5604156 of via mail reconstructie-amstenraderweg-korteweg@heerlen.nl

Eerste bericht 8 oktober 2020

De gemeente Heerlen is gestart met de voorbereidingen voor de reconstructie van het laatste deel Amstenraderweg en de Korteweg.

Daarbij heeft de naam van het project, rioolrenovatie Amstenraderweg/Korteweg, jammer genoeg geleid tot enig misverstand bij enkele bewoners. De toevoeging rioolrenovatie is ontstaan omdat de grootste bijdrage voor realisatie van de reconstructie uit de rioolbijdrage komt. Het laatste deel van de Amstenraderweg (tussen Hommerterweg en Patersweg) zal net als het overige reeds gereconstrueerde deel van de Amstenraderweg helemaal worden vernieuwd dit geldt ook voor de Korteweg. Bij de voorbereiding zullen we als gemeente Heerlen uiteraard ook de mening van de bewoners meenemen in de reconstructie van de wegen.

Speciaal voor dit project hebben we een mailadres ( reconstructie-amstenraderweg-korteweg@heerlen.nl ) aangemaakt waar u met uw vragen en suggesties terecht kunt. Om u te kunnen bereiken, vragen we u altijd duidelijk uw naam, adres en bij voorkeur uw telefoonnummer te vermelden. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden om voortaan verdere informatie per mail te ontvangen.Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor zaken die betrekking hebben op de reconstructie Amstenraderweg/Korteweg en zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden. U kunt ook contact opnemen met Dhr. J. Kleijnen, projectleider van reconstructie Amstenraderweg-Korteweg, via telefoonnummer 045-5604156 of via mail reconstructie-amstenraderweg-korteweg@heerlen.nl

Datum nieuwsbericht

13 juli 2022

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.