Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Plannen reconstructie Passart

In 2021 starten wij met de riool- en wegreconstructies in diverse straten van Passart en omgeving. Hieronder op deze pagina vindt u de algemene informatie over de plannen en ontwerpen.

Stand van zaken oktober 2021

Carisven 52-54

Op maandag 25 oktober 2021 zijn wij gestart met de riolerings- en bestratingswerkzaamheden gelegen aan de Livingstonestraat – Terweijerweg (tussen de Abeelstraat en de inrit Carisven 40-51).

Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen circa 6 weken in beslag nemen. De weg is niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer ook kan er tijdens de werkzaamheden niet meer geparkeerd worden. Wij verzoeken u om uw auto‘s gedurende de werkzaamheden buiten het werkterrein en Carisven 52-54 te parkeren (vanaf maandag 25 oktober 2021 07:00 uur).

Planning

De bedoeling is de werkzaamheden binnen een termijn van 6 weken af te ronden, behoudens uitval door de weersomstandigheden.

Livingstonestraat (Abeelstraat – Egalantierstaat)
Terweijerweg (Egalantierstraat – tot inrit Carisven 40-51)

Op maandag 25 oktober 2021 zijn wij gestart  met de riolerings- en bestratingswerkzaamheden gelegen aan de Livingstonestraat – Terweijerweg (tussen de Abeelstraat en de inrit Carisven 40-51)

Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen circa 6 weken in beslag nemen. De weg is dan niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer ook kan er tijdens de werkzaamheden niet meer geparkeerd worden. Wij verzoeken u om uw auto(‘s) gedurende de werkzaamheden buiten het werkterrein te parkeren (vanaf maandag 25 oktober 2021 07:00 uur).

Planning

De bedoeling is de werkzaamheden binnen een termijn van 6 weken af te ronden, behoudens uitval door de weersomstandigheden.

Contact en informatie

De uitvoerder is dhr. Luc Hamers (06 -15 40 67 13). Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u met bovenstaande persoon contact opnemen (alleen tijdens kantooruren). Voor meer informatie aangaande het project kunt u de site van de gemeente Heerlen raadplegen. We beseffen de impact van onze werkzaamheden en de hinder die u hiervan ondervindt. We proberen dit tot een minimum te beperken.


Stand van zaken september 2021:

Afsluiting Willem Barentszweg van 4 t/m 24 oktober

In verband met riool- en wegwerkzaamheden wordt de Willem Barentszweg van 4 t/m 24 oktober voor alle verkeer in beide richtingen afgesloten tussen de Stanleystraat en de John Franklinstraat. Dit betekent het volgende:

Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid

Het doorgaande verkeer in beide richtingen wordt tijdens deze periode omgeleid via de Ganzeweide, Unolaan en Europalaan (en omgekeerde richting).

Fietsers en voetgangers worden ter plaatse omgeleid

Bushaltes in Willem Barentszweg vervallen tijdelijk

Buslijn 4 van Arriva wordt tijdens deze periode omgeleid via de Schrieversheideweg, Oude Brunssummerweg, Einderstraat en Passartweg (en omgekeerd). Actuele reisinformatie vindt u op de site van Arriva

Bereikbaarheid panden en parkeren

 • Bereikbaarheid Magalhaenstraat, Beringstraat, Amundsenstraat & Nansenstraat: 
  Deze straten blijven bereikbaar voor alle verkeer via de Columbusstraat. U kunt de Columbusstraat inrijden via de Stanleystraat / Abeelstraat of via de John Franklinstraat.
 • Bereikbaarheid Action: 
  Action blijft bereikbaar via de westelijke kant van de Willem Barentszweg en de Stanleystraat.
 • Parkeren langs de noordelijke rijbaan van de Willem Barentszweg: 
  Hier is van 4 t/m 24 oktober parkeren niet mogelijk tussen John Franklinstraat en Scottstraat.
 • Parkeren langs de zuidelijke rijbaan van de Willem Barentszweg: 
  Parkeren is buiten onze werktijden enkel mogelijk tussen de Livingstonestraat en de John Franklinstraat. Parkeren kan hier van maandag t/m zaterdag tussen 17:00 en 07:00 uur en de hele zondag. Voor bewoners zullen we buiten onze werktijden de zuidelijke rijbaan van de Willem Barentszweg open stellen en bereikbaar maken via Abel Tasmanstraat / Livingstonestraat. Indien u uw auto overdag nodig heeft dan verzoeken wij u deze dagelijks vóór 07:00 uur buiten ons werkgebied te parkeren. Dit omdat wegrijden tijdens onze werkzaamheden overdag zeer beperkt mogelijk is.
 • Parkeren op parkeerplaats van het appartementencomplex Wilem Barentsweg 38 t/m 134: 
  Deze privé-parkeerplaats is alleen van maandag t/m zaterdag van 17:00 tot 07:00 uur en de hele zondag bereikbaar. U dient dan te rijden via Abel Tasmanstraat / Livingstonestraat / Willem Barentszweg. Eenmaal geparkeerde auto’s kunnen deze parkeer-plaats wél 24 uur per dag verlaten.

Bebording en omleidingstekening

Op de bebording en omleidingstekening (download PDF) kunt u precies volgen welke straten afgesloten zijn en welke weg-omleiding er is. 

Vragen

Mocht u naar aanleiding van deze update nog vragen hebben, dan verzoeken wij u bij voorkeur deze kenbaar te maken per email via reconstructies_passart@heerlen.nl of via het algemene nummer van de gemeente Heerlen +31 (0) 45 560 50 40 

Stand van zaken 16 juli 2021

In verband met de wateroverlast worden de werkzaamheden gestaakt.

Deze week en volgende week zullen geen werkzaamheden meer verricht worden. Dus niet in de Columbusstraat en ook niet in de Nansenstraat.

Eind volgende week vergaderen gemeente en aannemer over de mogelijkheden en onmogelijkheden van verdere werkzaamheden. Zodra meer informatie bekend is over de nieuwe planning wordt dit op de website vermeld.

Stand van zaken 9 juli 2021

Afwijkend van de nieuwsbrief van juni 2021 zijn de werkzaamheden van de Nansenstraat en de Columbusstraat naar een later tijdstip verschoven.

Nansenstraat (tussen Columbusstraat & Willem Barentszweg)

Nieuwe uitvoeringsperiode: Van 12 juli tot en met 8 augustus 2021. Tijdens deze periode zal dit deel van de straat geheel afgesloten zijn voor alle verkeer. De reconstructie van de Nansenstraat zal, met uitzondering van het aanplanten van het groen, nog vóór de bouwvakvakantie volledig afgerond zijn. De Willem Barentzweg blijft gewoon open.

Columbusstraat (ca. tussen Magalhaenstraat en Beringstraat)

De Columbusstraat zal in twee fases worden opgepakt. 

Fase vóór de bouwvakvakantie:

Nieuwe uitvoeringsperiode: Van 19 juli tot en met 8 augustus 2021. 
In deze fase werken we alleen aan het riool in de rijbaan tussen Magalhaenstraat en Beringstraat. Tijdens deze periode zal dit deel van de straat geheel afgesloten zijn voor alle verkeer. De trottoirs blijven echter gewoon open. We zorgen ervoor dat dit deel van de straat aan het eind van deze werkperiode en tijdens de bouwvakvakantie weer berijdbaar is voor alle verkeer.

Fase ná de bouwvakvakantie:
Over de werkzaamheden na de bouwvakvakantie informeren wij u in een nieuwsbrief van eind juli.

Stand van zaken juni 2021

De meest actuele informatie over de planningen leest u in de nieuwsbrief (download pdf).

Wat gaan we doen

De werkzaamheden per straat verschillen enorm. Wij plaatsen hier per straat een beschrijving en een tekening van onze werkzaamheden.

Planning:

Op dit moment zijn we nog volop bezig met de voorbereiding van dit project. We verwachten in het tweede kwartaal van 2021 met de werkzaamheden te starten. Waar we exact starten en in welke fases we zullen werken om de buurt bereikbaar te houden, daar zullen we u vlak voor de uitvoering over informeren.

Vragen:

Mocht u naar aanleiding van onze plannen/ontwerpen nog vragen hebben dan verzoeken wij u bij voorkeur om deze per email kenbaar te maken via het volgende email-adres: Reconstructies_Passart@heerlen.nl of bel met 0455605040.

Vermeld hierbij ook uw naam, adres en telefoonnummer zodat we contact met u op kunnen nemen.

Waar gaan we werken

We gaan in de volgende straten werken:

Terweijerweg

Bekijk de informatie over wat we gaan doen (download pdf)
Bekijk de tekeningen van de situatie: tekening 1, tekening 2, tekening 3 (download pdf's)

Beukstraat (tussen Populierstraat & Jasmijnstraat)

De werkzaamheden in de Beukstraat beperken zich tot het deel van de Beukstraat tussen de Populierstraat en de Jasmijnstraat. In dit deel zullen we de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Werkzaamheden aan het hoofdriool.
 • Vernieuwing van de trottoirs en inritconstructies.
 • Vernieuwing van de asfaltrijbaan.
 • Vervanging van het verhoogde kruisingsvlak met de Iepenstraat door een nieuw verhoogd kruisingsvlak (een zogenaamd verkeersplateau) uitgevoerd in rode betonstraatstenen. 

Qua wegprofiel verandert deze weg niet. Dit betekent dat rijbaan en het trottoir qua breedte niet zullen veranderen. Ook de huidige verkeersdrempel in de bocht met de Jasmijnstraat blijft ongewijzigd behouden.

Bekijk de tekening van de situatie (download pdf)

Iepenstraat

In de Iepenstraat zelf zullen we komend jaar alleen het trottoir aan de oneven kant van de straat herstraten. Dit doen we om struikelgevaar te voorkomen.

Ter plaatse van de aansluitingen van de Iepenstraat met enerzijds de Beukstraat en met anderzijds de Terweijerweg zullen we verhoogde rode kruisingsvlakken (zogenaamde verkeersplateaus) aanleggen. Dit doen we om de verkeerssnelheid te verlagen en om weggebruikers er op te wijzen dat ze een gelijkwaardig kruispunt naderen.  

Op dit moment is er verder geen onderhoud aan deze straat nodig. Over enkele jaren zal de Iepenstraat samen met andere zijstraten van de Terweijerweg vernieuwd worden.

Tekening van situatie (download pdf)

Populierstraat

Van onze werkzaamheden in de Populierstraat zult u niet veel merken. In deze straat zullen we enkel het stukje hoofdriool tussen de Eikstraat en de Populierstraat nr. 10 permanent uit gebruik nemen omdat het in slechte staat verkeert en omdat het niet langer nodig is. We zullen dit deel van het riool volstorten met beton. Deze werkzaamheden duren waarschijnlijk slechts enkele werkdagen.

Tekening van situatie (download pdf)

Jasmijnstraat

Van onze werkzaamheden in de Jasmijnstraat zelf zult u niet veel merken. In deze straat zullen we enkel het stukje hoofdriool tussen de Beukstraat en de Jasmijnstraat nr. 4 permanent uit gebruik nemen omdat het in slechte staat verkeert en omdat het niet langer nodig is. We zullen dit deel van het riool volstorten met beton. Deze werkzaamheden duren waarschijnlijk slechts enkele werkdagen.

Tekening van situatie (download pdf

Columbusstraat (tussen Livingstonestraat & Nansenstraat)

De werkzaamheden in de Columbusstraat beperken zich tot het deel van de Columbusstraat tussen de Livingstonestraat en de Nansenstraat.

Aangezien we hier een deel van het hoofdriool in de rijbaan moeten vervangen, vernieuwen we in dit deel van de straat ook gelijk de asfaltrijbaan. Daarnaast vervangen we de huidige haakse parkeervakken bij de glasbak door nieuwe parkeervakken in langsrichting van de straat. 

Ter verhoging van de verkeersveiligheid plaatsen we een extra verkeersdrempel nabij de glasbak en veranderen we de volgende kruispunten.

 • Columbusstraat – Magalhaenstraat;
 • Columbusstraat – Beringstraat;
 • Columbusstraat – Amundsenstraat;
 • Columbusstraat – Nansenstraat;

Op deze kruispunten verduidelijken we de voorrangssituatie door de huidige (verhoogde) zijstraten van de Columbusstraat te verlagen en op gelijk niveau aan te sluiten op de Columbusstraat.

Tekening van situatie (download pdf)

Nansenstraat (tussen Columbusstraat & Willem Barentszweg)

In deze straat wordt onder andere het riool vernieuwd. Ook wordt in deze straat eenrichting verkeer ingevoerd.

Informatie over wat we gaan doen (download pdf)
Tekening van situatie (download pdf)

Amundsenstraat

Het grootste deel van de Amundsenstraat blijft ongewijzigd.
We verlagen en versmallen alleen de kruispunten aan beide kanten van de Amundsenstraat. Door versmalling van de kruispunten hopen we de verkeerssnelheid op de Columbusstraat en op de Willem Barentszweg iets te kunnen verminderen.

Tussen de vernieuwde kruispunten zullen we een parkeerstrook met wegenverf op de rijbaan van de Amundsenstraat aanbrengen. Dit doen we om het verkeer in deze straat beter te geleiden. En om een visuele versmalling aan te brengen.

De Amundsenstraat blijft toegankelijk voor (gemotoriseerd) verkeer in twee richtingen.

Tekening van situatie (download pdf)

Beringstraat

Het grootste deel van de Beringstraat blijft ongewijzigd. We verlagen en versmallen alleen de kruispunten aan beide kanten van de Beringstraat. Door versmalling van de kruispunten hopen we de verkeerssnelheid op de Columbusstraat en op de Willem Barentszweg iets te kunnen verminderen.

Tussen de vernieuwde kruispunten zullen we een parkeerstrook met wegenverf op de rijbaan van de Beringstraat aanbrengen. Dit doen we om het verkeer in deze straat beter te  geleiden. En om een visuele versmalling aan te brengen.

De Beringstraat blijft toegankelijk voor (gemotoriseerd) verkeer in twee richtingen.

Tekening van situatie (download pdf)

Magalhaenstraat

Het grootste deel van de Magalhaenstraat blijft ongewijzigd. We verlagen en versmallen alleen de kruispunten aan beide kanten van de Magalhaenstraat.

Door versmalling van de kruispunten hopen we de verkeerssnelheid op de Columbusstraat en op de Willem Barentszweg iets te kunnen verminderen. Tussen de vernieuwde kruispunten zullen we twee parkeerstroken met wegenverf op de rijbaan van de Magalhaenstraat aanbrengen. Dit doen we om het verkeer in deze straat beter te geleiden. Auto’s kunnen straks gewoon op dezelfde plek, als tegenwoordig, geparkeerd worden. Maar aangezien de rijbaan tussen de 2 parkeerstroken zeer smal is vinden we het niet langer verantwoord om al het verkeer in twee richtingen toe te staan. Daarom zullen wij voor motorvoertuigen één verplichte permanente rijrichting (van Columbusstraat richting Willem Barentszweg) invoeren.

Tekening van situatie (download pdf)

Livingstonestraat (tussen Columbusstraat & Willem Barentszweg)

De werkzaamheden in de Livingstonestraat beperken zich tot het deel van de Livingstone-straat van Columbusstraat tot en met de Willem Barentszweg.

In dit deel leggen we een nieuw regenwaterriool voor het regenwater afkomstig van de Terweijerweg. Verder vernieuwen we het asfalt in de rijbaan en verduidelijken we de voorrangssituaties en verhogen we de verkeersveiligheid door de volgende twee kruispunten aan te passen.

 • Kruispunt Livingstonestraat – Hudsonstraat
  We verlagen de verhoogde aansluiting van de Hudsonstraat op Livingstonestraat om de gelijkwaardigheid van de op dit kruispunt aansluitende wegen te benadrukken.
   
 • Kruispunt Livingstonestraat – Willem Barendszweg (zuidkant)
  We verwijderen de inritconstructie en sluiten de Livingstonestraat met nieuwe asfalt op gelijk niveau met de Willem Barentsweg aan. Omdat beide wegen geen gelijkwaardig karakter hebben plaatsen we haaientanden en verkeersborden om de voorrangssituatie te verduidelijken.

Tekening van situatie (download pdf)

Hedinstraat (nr.2 t/m 12 & nr. 26 t/m 36)

In het voetpad langs de voordeuren van woningblok Hedinstraat nr. 2 t/m 12 en Hedinstraat nr. 26 t/m 36 vervangen we het riool inclusief de huisaansluitingen tot aan de gevel. De uitkomende trottoirtegels zullen netjes teruggelegd worden.

Tekening van situatie (download pdf

Willem Barentszweg

In de Willem Barentszweg zullen we diverse boven- en ondergrondse werkzaamheden uitvoeren. Het betreft:

 • Diverse rioolwerkzaamheden;
 • Versmalling van de noordelijke rijbaan tussen de Nansenstraat en de Magalhaenstraat.
 • Aanpassing van de volgende kruispunten:

Kruispunten bij de Willem Barentszweg (noordelijke rijbaan):

 • Willem Barentszweg – Magalhaenstraat;
 • Willem Barentszweg – Beringstraat;
 • Willem Barentszweg – Amundsenstraat;
 • Willem Barentszweg – Nansenstraat.

 Kruispunten bij de Willem Barentszweg (zuidelijk rijbaan):

 • Willem Barentszweg – Stanleystraat (zuidkant);
 • Willem Barentszweg – Livingstonestraat;
 • Willem Barentszweg – Byrdstraat.

Tekening van situatie (download pdf 1) (download pdf 2)

Stanleystraat (t.p.v. kruispunt met Willem Barentsweg)

Ter verhoging van de verkeersveiligheid verwijderen wij de inritconstructie ter plaatse van het kruispunt van de Stanleystraat met de Willem Barentsweg (zuidkant).

Na verwijdering van de inritconstructie sluiten we de rijbaan van Stanleystraat met nieuw asfalt op gelijk niveau aan op de Willem Barentsweg. Omdat beide wegen geen gelijkwaardig karakter hebben, plaatsen we haaientanden en verkeersborden om de voorrangssituatie te verduidelijken.

Tekening van situatie (download pdf)

Byrdstraat (t.p.v. kruispunt met Willem Barentsweg)

Ter verhoging van de verkeersveiligheid verwijderen wij de inritconstructie ter plaatse van het kruispunt van de Byrdstraat met de Willem Barentsweg.

Na verwijdering van de inritconstructie sluiten we de rijbaan van de Byrdstraat met nieuw asfalt op gelijk niveau aan op de Willem Barentsweg. Omdat beide wegen geen gelijkwaardig karakter hebben plaatsen we haaientanden en verkeersborden om de voorrangssituatie te verduidelijken.

Vanaf het vernieuwde kruispunt zullen we een parkeerstrook met wegenverf op de hele  rijbaan van de Byrdstraat aanbrengen. Dit doen we om het verkeer in deze straat beter te geleiden en om een visuele versmalling aan te brengen.

De auto’s kunnen in de toekomst gewoon op dezelfde plaats geparkeerd worden.

Tekening van situatie (download pdf)

Kampstraat (t.p.v. kruispunt met de Europalaan)

Ter verhoging van de verkeersveiligheid verwijderen wij de inritconstructie ter plaatse van het kruispunt van de Kampstraat met de Europalaan (zuidkant).

Na verwijdering van de inritconstructie sluiten we de rijbaan van de Kampstraat met nieuw asfalt op gelijk niveau aan op de Europalaan. Omdat beide wegen geen gelijkwaardig karakter hebben plaatsen we haaientanden en verkeersborden om de voorrangssituatie te verduidelijken.

Tekening van situatie (download pdf)

Navolaan (t.p.v. kruispunt met de Europalaan)

Ter verhoging van de verkeersveiligheid verwijderen wij de inritconstructie ter plaatse van het kruispunt van de Navolaan met de Europalaan (zuidkant).

Na verwijdering van de inritconstructie sluiten we de rijbaan van deNavolaan met nieuw asfalt op gelijk niveau aan op de Europalaan. Omdat beide wegen geen gelijkwaardig karakter hebben plaatsen we haaientanden en verkeersborden om de voorrangssituatie te verduidelijken.

Tekening van situatie (download pdf)

Groeët Genhei (In parkeerplaats tegenover Caeciliastraat)

Van de werkzaamheden in Groeët Genhei gaat u niet veel merken.

Hier zullen we een klein stukje hoofdriool dat in de parkeerplaats tegenover de Caeciliastraat ligt vrij graven en volstorten met beton omdat dit riool niet langer nodig is.

Tekening van situatie (download pdf)

Datum nieuwsbericht

30 oktober 2021

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.